Aktuality magistrátu

Výstavba mobilnej betonárky, Podunajské Biskupice
Navrhovateľ CRH (Slovensko) a. s. v zastúpení spoločnosti GS Pro s. r. o. predložil zámer. (Aktuality magistrátu)
OMNIA BUSINESS CENTER ZMENA 2016
Navrhovateľ OMNIA INVEST, s.r.o. v zastúpení spoločnosťou FVA, s.r.o. predložil Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti. (Aktuality magistrátu)
Mesto skontroluje technický stav mostovky na moste SNP
Bratislava 28. apríl 2017 - Most SNP je jedným z najvyužívanejších mostov v Bratislave a jeho stav nebol komplexne kontrolovaný od čias jeho výstavby. Preto mesto v súvislosti s rekonštrukciou a opravou mostovky rozhodlo preveriť jeho stav formou sondáže, ktorej cieľom je zistiť stav korózie oceľových súčastí mostovky. Na základe výsledkov tejto odbornej kontroly mesto rozhodne o spôsobe rekonštrukcie mosta. Ide o druhú etapu rekonštrukcie, ktorá nadväzuje na minuloročnú prvú etapu. (Aktuality magistrátu)
Ulice v Mestskej časti Bratislava-Petržalka
(Aktuality magistrátu)
V Dúbravke sa musí stavať, apeluje ministerstvo dopravy
Bratislava 28. apríla 2017 – Ministerstvo dopravy a výstavby SR opätovne verejne apeluje na to, aby výstavba náhradných nájomných bytov v Dúbravke pokračovala. Záujem ministerstva na výstavbe týchto bytov spoločne deklarovali primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal so štátnym tajomníkom ministerstva dopravy Petrom Ďurčekom na spoločnom aprílovom rokovaní. Opätovne pritom vyzvali mestskú časť, aby nebránila mestu pri plnení zákonnej povinnosti. S výstavbou totiž samotná mestská časť súhlasila a prieťahy pri výstavbe spôsobujú mestu finančné straty a samotné riešenie problematiky sa len odďaľuje. (Aktuality magistrátu)
Poslanci neschválili zmluvu k predaju pozemkov NDS, mesto tak môže prísť o pol milióna eur
Bratislava 27. apríla 2017 – Poslanci mestského zastupiteľstva neschválili dodatok zmluvy k predaju pozemkov pre Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS), napriek tomu, že pred pár mesiacmi tento predaj odsúhlasili. Mesto v dôsledku tohto nepochopiteľného kroku mestských poslancov môže prísť o 300.000 Eur. Primátor je preto rozhodnutý predložiť tento návrh na opätovné schválenie na najbližšom zastupiteľstve. Neschválením tejto zmluvy môže prísť zo strany NDS a.s. k vyvlastneniu pozemkov. V dôsledku tohto procesu by mesto prišlo o sumu 300 589,10 eur, ktorú by získalo naviac pri riadnom predaji. Ak by kataster ukončil celé konanie na všetky zmluvy viažuce sa k prijatému uzneseniu, mesto tak príde celkovo až o sumu 476 000 eur. (Aktuality magistrátu)
POLYFUNKČNÝ KOMPLEX FENIX PARK, BRATISLAVA
Okresný úrad Bratislava zaslal rozsah hodnotenia. (Aktuality magistrátu)
Zberné miesta odpadu
Hlavné mesto umožňuje obyvateľom Bratislavy bezplatne odovzdať zložky komunálneho odpadu podľa platného prevádzkového poriadku zberného dvora OLO a.s . Niektoré mestské časti Bratislavy zriadili na svojom území pre svojich obyvateľov zberné miesta, na ktorých môžu bezplatne odovzdať zložky komunálnych odpadov podľa osobitných podmienok zberných miest. Ide o tieto mestské časti Bratislavy: Podunajské Biskupice, Vrakuňa,Nové Mesto, Rača, Vajnory, Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka, Rusovce, Jarovce, Čunovo. (Aktuality magistrátu)