Aktuality magistrátu

Klienti v mestských zariadeniach
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava vrámci svojej pôsobnosti poskytuje pomoc pre vybrané skupiny občanov: seniori, rodiny, deti v zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom. (Aktuality magistrátu)
Najčastejšie kladené otázky
Hlavné mesto s cieľom lepšej informovanosti zabezpečilo pre reštituentov a žiadateľov náhradných nájomných bytov aj online komunikáciu prostredníctvom e-mailovej adresy nahradnenajomnebyvanie@bratislava.sk, kde im poverený odborný zamestnanec bude odpovedať na ich otázky a podnety. (Aktuality magistrátu)
Mesto ukončilo proces kontroly petície proti hazardu
Bratislava 16. januára 2017 – Hlavné mesto SR Bratislava ukončilo kontrolu potrebných náležitostí petície za zákaz hazardu (vek nad 18 rokov a trvalý pobyt podpísaných ľudí). Petícia má na základe tejto kontroly 98 118 platných hlasov. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal preto na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva predloží všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktorého obsahom bude celoplošný zákaz hazardných hier v Bratislave. (Aktuality magistrátu)
Domáce násilie
Pojmom domáce násilie sa označuje násilie, ktoré sa vyskytuje v domácnosti a rodine, medzi jednotlivcami z tej najbližšej sociálnej siete. Môže byť páchané medzi ktorýmikoľvek členmi rodiny, nejde teda len o násilie medzi manželmi či intímnymi partnermi. Násilie môže páchať muž na žene a žena na mužovi, rodičia na deťoch i deti na rodičoch. (Aktuality magistrátu)
ČO NOVÉ V BRATISLAVE?
Čo nové v Bratislave? Tak znie názov nového video projektu pre mesto Bratislava. Hlavnou témou bol práve nový Starý most, ktorý má 126 rokov. Rekonštrukcia prebiehala od decembra 2013 a do svojej plnej prevádzky bol uvedený v júli 2016. Myslíte, že sa r (Aktuality magistrátu)
Videoarchív 2017
(Aktuality magistrátu)
Live video stream
(Aktuality magistrátu)
Formuláre a tlačivá: Životné prostredie - ovzdušie
Kompetencie hlavného mesta pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia a pri udeľovaní poplatkov za znečisťovanie ovzdušia. (Aktuality magistrátu)