eNoviny

Znalcov, tlmočníkov a prekladateľov čakajú zmeny, ministerstvo spravodlivosti pripravilo novelu zákona o ich činnosti
Na znalcov, tlmočníkov a prekladateľov čakajú zmeny. Rezort spravodlivosti predložil do pripomienkového konania novelu zákona, ktorá im má pomôcť pri výkone ich činnosti, ale zároveň zvyšuje verejnú kontrolu v konaniach pri vyvodzovaní zodpovednosti voči nim. Uvádza sa v tlačovej správe ministerstva spravodlivosti. (eNoviny)
Schválené zmeny by mali zjednodušiť verejné obstarávanie
Zefektívnenie, zjednodušenie, zjednotenie a zrýchlenie postupov verejného obstarávania by mala umožniť parlamentom schválená novela zákona o verejnom obstarávaní. Tá nadobudne účinnosť 1. novembra 2017 a zároveň má znížiť administratívnu záťaž a odstrániť niektoré problémy. (eNoviny)
Obce budú môcť využívať finančnú náhradu za výrub dreviny aj na budovanie zelenej infraštruktúry
Poslanci NR SR schválili návrh, ktorým umožňujú obciam, aby mohli využívať finančnú náhradu za výrub dreviny nielen na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území. (eNoviny)
Vláda SR od 11.9.2017 do 17.9.2017
Medzi práve prerokovávanými dokumentmi sa nachádza aj návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov. (eNoviny)
Prehľad zmien právnych predpisov od 11.9.2017 do 17.9.2017
Medzi zákonmi novelizovanými v uplynulom týždni sa nachádza aj vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. (eNoviny)
Znalcov, tlmočníkov a prekladateľov čakajú zmeny, ministerstvo spravodlivosti pripravilo novelu zákona o ich činnosti
Na znalcov, tlmočníkov a prekladateľov čakajú zmeny. Rezort spravodlivosti predložil do pripomienkového konania novelu zákona, ktorá im má pomôcť pri výkone ich činnosti, ale zároveň zvyšuje verejnú kontrolu v konaniach pri vyvodzovaní zodpovednosti voči nim. Uvádza sa v tlačovej správe ministerstva spravodlivosti. (eNoviny)
Schválené zmeny by mali zjednodušiť verejné obstarávanie
Zefektívnenie, zjednodušenie, zjednotenie a zrýchlenie postupov verejného obstarávania by mala umožniť parlamentom schválená novela zákona o verejnom obstarávaní. Tá nadobudne účinnosť 1. novembra 2017 a zároveň má znížiť administratívnu záťaž a odstrániť niektoré problémy. (eNoviny)
Obce budú môcť využívať finančnú náhradu za výrub dreviny aj na budovanie zelenej infraštruktúry
Poslanci NR SR schválili návrh, ktorým umožňujú obciam, aby mohli využívať finančnú náhradu za výrub dreviny nielen na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území. (eNoviny)