eNoviny

Vládny kabinet schválil návrh novely zákona o náhradnom výživnom
Vláda SR v stredu 8. novembra 2017 schválila návrh novely zákona o náhradnom výživnom. Novela zákona má od júla 2018 upraviť poskytovanie náhradného výživného ako preddavkovej dávky. (eNoviny)
Údaje o cestujúcich lietadlom má zbierať Národná ústredňa informácií o pasažieroch
Zbieranie a spracúvanie záznamov o leteckých cestujúcich na účely predchádzania, odhaľovania alebo stíhania trestných činov má mať na starosti Národná ústredňa informácií o pasažieroch. (eNoviny)
Zavedú v školách pozíciu pomocných vychovávateľov?
Predpokladaným pozitívnym dopadom zavedenia pomocných vychovávateľov do školského systému by malo byť zabezpečenie potrebného podporného servisu pre žiakov a učiteľov na vyučovaní aj popoludní v školských kluboch. (eNoviny)
Vláda SR od 6.11.2017 do 12.11.2017
Medzi práve prerokovávanými dokumentmi sa nachádza aj návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (eNoviny)
Prehľad zmien právnych predpisov od 6.11.2017 do 12.11.2017
Medzi zákonmi vyhlásenými v uplynulom týždni sa nachádza aj zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. (eNoviny)
Vládny kabinet schválil návrh novely zákona o náhradnom výživnom
Vláda SR v stredu 8. novembra 2017 schválila návrh novely zákona o náhradnom výživnom. Novela zákona má od júla 2018 upraviť poskytovanie náhradného výživného ako preddavkovej dávky. (eNoviny)
Údaje o cestujúcich lietadlom má zbierať Národná ústredňa informácií o pasažieroch
Zbieranie a spracúvanie záznamov o leteckých cestujúcich na účely predchádzania, odhaľovania alebo stíhania trestných činov má mať na starosti Národná ústredňa informácií o pasažieroch. (eNoviny)
Zavedú v školách pozíciu pomocných vychovávateľov?
Predpokladaným pozitívnym dopadom zavedenia pomocných vychovávateľov do školského systému by malo byť zabezpečenie potrebného podporného servisu pre žiakov a učiteľov na vyučovaní aj popoludní v školských kluboch. (eNoviny)