eNoviny

Zmeny v zákone o pozemkových úpravách prispejú k usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami
Vláda 1. marca 2017 schválila návrh zákona č. 330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, ktorý okrem iného umožní usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom pod obydliami v rómskych osídleniach. Účinnosť zmeny je naplánovaná na september 2017. (eNoviny)
Vláda bude viac kontrolovať rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Vláda posilní svoj vplyv pri kontrole a fungovaní Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Na základe novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorú po rokovaní vlády v stredu 15. marca 2017 predstavil minister hospodárstva Peter Žiga, totiž ministerstvá hospodárstva a životného prostredia znova získajú kompetenciu vyjadrovať sa k cenovým rozhodnutiam regulačného úradu. (eNoviny)
Funkcia rektora má byť nezlučiteľná s dekanom či kvestorom
Funkcia rektora verejnej vysokej školy má byť nezlučiteľná s funkciou prorektora, dekana, prodekana, kvestora, tajomníka fakulty či inou funkciou vedúceho zamestnanca na tej istej alebo inej verejnej vysokej škole. Rovnako by mala byť nezlučiteľná s funkciou rektora na inej vysokej škole. Vyplýva to z návrhu na vydanie novely zákona o vysokých školách, s ktorým vo štvrtok 16. marca 2017 súhlasili členovia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. (eNoviny)
Vláda SR od 13.3.2017 do 19.3.2017
Medzi práve prerokovávanými dokumentmi sa nachádza aj návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. (eNoviny)
Prehľad zmien právnych predpisov od 13.3.2017 do 19.3.2017
Prehľad zmien v právnych predpisoch SR za obdobie od 13.3.2017 do 19.3.2017. (eNoviny)
Zmeny v zákone o pozemkových úpravách prispejú k usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami
Vláda 1. marca 2017 schválila návrh zákona č. 330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, ktorý okrem iného umožní usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom pod obydliami v rómskych osídleniach. Účinnosť zmeny je naplánovaná na september 2017. (eNoviny)
Vláda bude viac kontrolovať rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Vláda posilní svoj vplyv pri kontrole a fungovaní Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Na základe novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorú po rokovaní vlády v stredu 15. marca 2017 predstavil minister hospodárstva Peter Žiga, totiž ministerstvá hospodárstva a životného prostredia znova získajú kompetenciu vyjadrovať sa k cenovým rozhodnutiam regulačného úradu. (eNoviny)
Funkcia rektora má byť nezlučiteľná s dekanom či kvestorom
Funkcia rektora verejnej vysokej školy má byť nezlučiteľná s funkciou prorektora, dekana, prodekana, kvestora, tajomníka fakulty či inou funkciou vedúceho zamestnanca na tej istej alebo inej verejnej vysokej škole. Rovnako by mala byť nezlučiteľná s funkciou rektora na inej vysokej škole. Vyplýva to z návrhu na vydanie novely zákona o vysokých školách, s ktorým vo štvrtok 16. marca 2017 súhlasili členovia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. (eNoviny)