eNoviny

Ako je potrebné postupovať pri zdaňovaní odmeny konateľa?
Konateľ - bez pracovnej alebo akejkoľvek zmluvy, berie len odmenu konateľa za výkon funkcie. Je prihlásený na SP iba ako štatutár- konateľ, nie ako zamestnanec. Používa služobné auto na súkromné účely. Do výšky jeho odmeny sme iba pre účely zdanenia a zodvodnenia započítali aj tzv. paušálnu mesačnú čiastku vo výške 1% z OC auta. Konateľ platí len určité odvody resp. niektoré neplatí konkrétne tento je aj predčasný dôchodca s pozastaveným poberaní dôchodku. (eNoviny)
Nový Colný kódex Únie od 1. mája 2016
V súčasnosti uplatňovaný Colný kódex Spoločenstva ustanovený nariadením RADY (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 zostáva platný a účinný a dátumom úplnej účinnosti Colného kódexu Únie, teda dňom 1. mája 2016 bude zrušený. (eNoviny)
Investiční výstavba - zadání stavby
Pro zadávací řízení zakázky na zhotovení dokumentace platí zákon č. 137/2006 Sb.Zadavatel/objednatel v souladu s uvedeným zákonem o veřejných zakázkách. (eNoviny)
Ústavný súd zamietol sťažnosť, ktorá napadla krátenie minimálneho dôchodku
Ústavný súd SR na neverejnom zasadaní pléna v stredu 15. februára 2017 zamietol návrh skupiny 66 poslancov NR SR, ktorá žiadala, aby vyhlásil za neústavné krátenie minimálneho dôchodku ľuďom, ktorí si sporia aj v druhom dôchodkovom pilieri v zmysle novely zákona o sociálnom poistení z roku 2015. (eNoviny)
Poslanci schválili prvé zmeny v čerstvom protischránkovom zákone
Prvé zmeny v protischránkovom zákone, ktorý je účinný iba od začiatku februára 2017, sa stanú realitou. (eNoviny)
Agrorezort rozšíri rozsah podpory pre pestovateľov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR chce rozšíriť rozsah druhov ovocia a krmovín, na ktoré bude poskytovať podporu poľnohospodárom. (eNoviny)
Vláda SR od 13.2.2017 do 19.2.2017
Medzi práve prerokovávanými dokumentmi sa nachádza aj návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (eNoviny)
Prehľad zmien právnych predpisov od 13.2.2017 do 19.2.2017
Medzi zákonmi vyhlásenými v uplynulom týždni sa nachádza aj oznámenie Dopravného úradu o vydaní opatrenia z 8. 2. 2017 č. 1/2017 o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení. (eNoviny)