eNoviny

Vláda schválila zmeny v treťom dôchodkovom pilieri
Vláda SR v stredu 10. januára 2018 schválila návrh novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení. Navrhovaná novela zákona však neobsahuje ustanovenia k zavedeniu tzv. preddôchodku ako dávky z tretieho penzijného piliera. (eNoviny)
Zvýši sa ochrana práv detí aj ťažko zdravotne postihnutých
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) v roku 2018 zintenzívni ochranu práv detí aj pomoc ťažko zdravotne postihnutým. Rezort na svojich stránkach uvádza, že rok 2018 sa bude niesť aj v znamení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately detí. (eNoviny)
Ministerstvo financií chce nahradiť odvod v rámci neživotného poistenia daňou z poistenia
Ministerstvo financií SR, ktoré ešte na jeseň 2017 informovalo, že plánuje nahradiť súčasný osempercentný odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia daňou z poistných odvetví, už spresnilo detaily tohto zámeru (eNoviny)
Vláda SR od 8.1.2018 do 14.1.2018
Medzi práve prerokovávanými dokumentmi sa nachádza aj návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (eNoviny)
Prehľad zmien právnych predpisov od 8.1.2018 do 14.1.2018
Medzi zákonmi vyhlásenými v uplynulom týždni sa nachádza aj zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. (eNoviny)
Vláda schválila zmeny v treťom dôchodkovom pilieri
Vláda SR v stredu 10. januára 2018 schválila návrh novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení. Navrhovaná novela zákona však neobsahuje ustanovenia k zavedeniu tzv. preddôchodku ako dávky z tretieho penzijného piliera. (eNoviny)
Zvýši sa ochrana práv detí aj ťažko zdravotne postihnutých
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) v roku 2018 zintenzívni ochranu práv detí aj pomoc ťažko zdravotne postihnutým. Rezort na svojich stránkach uvádza, že rok 2018 sa bude niesť aj v znamení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately detí. (eNoviny)
Ministerstvo financií chce nahradiť odvod v rámci neživotného poistenia daňou z poistenia
Ministerstvo financií SR, ktoré ešte na jeseň 2017 informovalo, že plánuje nahradiť súčasný osempercentný odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia daňou z poistných odvetví, už spresnilo detaily tohto zámeru (eNoviny)