eNoviny

Ministerstvo školstva v apríli až máji 2017 predloží vláde reformný dokument
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania predloží ministerstvo školstva na rokovanie vlády v apríli až v máji tohto roku spolu s prvým akčným plánom. (eNoviny)
Vláda schválila navrhované zmeny v cudzineckom zákone
Vláda schválila 11. januára 2017 návrh novely zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. (eNoviny)
Balík 28 zákonov, ktoré môžu v roku 2017 zrušiť VÚC
Nezaradení poslanci NR SR Miroslav Beblavý a Katarína Macháčková prichádzajú do parlamentu s balíkom 28 zákonov, ktoré by na Slovensku celkom zrušili vyššie územné celky zriadené od roku 2001. (eNoviny)
Vláda SR od 16.1.2017 do 22.1.2017
Medzi práve prerokovávanými dokumentmi sa nachádza aj návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (eNoviny)
Prehľad zmien právnych predpisov od 16.1.2017 do 22.1.2017
Medzi zákonmi novelizovanými v uplynulom týždni sa nachádza aj vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 44/2012 Z. z. o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré. (eNoviny)
Ministerstvo školstva v apríli až máji 2017 predloží vláde reformný dokument
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania predloží ministerstvo školstva na rokovanie vlády v apríli až v máji tohto roku spolu s prvým akčným plánom. (eNoviny)
Vláda schválila navrhované zmeny v cudzineckom zákone
Vláda schválila 11. januára 2017 návrh novely zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. (eNoviny)
Balík 28 zákonov, ktoré môžu v roku 2017 zrušiť VÚC
Nezaradení poslanci NR SR Miroslav Beblavý a Katarína Macháčková prichádzajú do parlamentu s balíkom 28 zákonov, ktoré by na Slovensku celkom zrušili vyššie územné celky zriadené od roku 2001. (eNoviny)