eNoviny

Zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny pre ťažko zdravotne postihnutých budú s ochranným limitom
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravuje zmenu týkajúcu sa zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Rezort v pripravovanej novele navrhuje ochranný limit pre ťažko zdravotne postihnutých. (eNoviny)
Ochrana a podpora obetí trestných činov
Ministerstvo spravodlivosti SR posunulo do medzirezortného pripomienkovania návrh zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov. Cieľom návrhu je komplexne riešiť práva obetí trestných činov a zároveň dať túto dôležitú a citlivú tému, ktorá je dnes roztrúsená vo viacerých právnych normách, takpovediac pod jednu strechu. (eNoviny)
Poistenci štátu sa majú odbremeniť od podávania prihlášok a odhlášok v Sociálnej poisťovni
Osoby, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát, sa majú od začiatku budúceho roka odbremeniť od podávania prihlášky a odhlášky v Sociálnej poisťovni. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý sa nachádza v pripomienkovom konaní. Ide o rodičov, ktorí sa starajú o dieťa do šiestich rokov veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov veku, o poberateľov príspevku na opatrovanie a o ľudí, ktorí vykonávajú osobnú asistenciu osobám s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne. (eNoviny)
Vláda SR od 26.6.2017 do 16.7.2017
Medzi práve prerokovávanými dokumentmi sa nachádza aj návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. (eNoviny)
Prehľad zmien právnych predpisov od 10.7.2017 do 16.7.2017
Medzi zákonmi vyhlásenými v uplynulom týždni sa nachádza aj zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov. (eNoviny)
Zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny pre ťažko zdravotne postihnutých budú s ochranným limitom
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravuje zmenu týkajúcu sa zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Rezort v pripravovanej novele navrhuje ochranný limit pre ťažko zdravotne postihnutých. (eNoviny)
Ochrana a podpora obetí trestných činov
Ministerstvo spravodlivosti SR posunulo do medzirezortného pripomienkovania návrh zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov. Cieľom návrhu je komplexne riešiť práva obetí trestných činov a zároveň dať túto dôležitú a citlivú tému, ktorá je dnes roztrúsená vo viacerých právnych normách, takpovediac pod jednu strechu. (eNoviny)
Poistenci štátu sa majú odbremeniť od podávania prihlášok a odhlášok v Sociálnej poisťovni
Osoby, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát, sa majú od začiatku budúceho roka odbremeniť od podávania prihlášky a odhlášky v Sociálnej poisťovni. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý sa nachádza v pripomienkovom konaní. Ide o rodičov, ktorí sa starajú o dieťa do šiestich rokov veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov veku, o poberateľov príspevku na opatrovanie a o ľudí, ktorí vykonávajú osobnú asistenciu osobám s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne. (eNoviny)