Panorama.sk in SlovakSK
Počasie

Slovenčina - učebnice


A Conversational Phrasebook Slovak For You - vypredané
Cena:3.22 EUR

Abeceda spať mi nedá
Cena:5.90 EUR

Ako písať maturitné práce zo slovenčiny (Život na papieri)
Cena:4.48 EUR

Ako písať záverečné a kvalifikačné práce
Cena:7.30 EUR

Basic Slovak (Textbook of Slovak for English-Speaking Students) - vypredané
Cena:6.50 EUR

Budem vedieť pravopis 1 - vypredané
Cena:4.30 EUR

Budem vedieť pravopis pre 5. ročník ZŠ (Zbierka cvičení a diktátov)
Cena:6.20 EUR

Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ / prímu 8-ročných gymnázií
Cena:6.20 EUR

Budem vedieť pravopis pre 8. ročník ZŠ / terciu 8-ročných gymnázií
Cena:6.75 EUR

CD Slovník najčastejších prehreškov proti spisovnej slovenčine
Cena:8.27 EUR

Colloquial Slovak - The Complete Course for Beginners (Book + CDs) - vypredané
Cena:65.00 EUR

Colloquial Slovak (CDs only) - vypredané
Cena:42.00 EUR

Colloquial Slovak, textbook + free MP3
Cena:56.30 EUR

Diktáty a pravopisné cvičenia - Pre žiakov druhého stupňa ZŠ a osemročných gymnázií - vypredané
Cena:3.62 EUR

DVD Slovenčina - vzdelávací cyklus pre potreby výučby slovenčiny
Cena:31.20 EUR

Dynamické tendencie v slovenskom pravopise
Cena:5.10 EUR

Historický slovník slovenského jazyka I. (A - J)
Cena:17.49 EUR

Historický slovník slovenského jazyka II. (K - N)
Cena:16.28 EUR

Historický slovník slovenského jazyka III. (O - P)
Cena:10.75 EUR

Historický slovník slovenského jazyka IV. (P)
Cena:14.74 EUR

Historický slovník slovenského jazyka V. (R - Š)
Cena:17.49 EUR

Historický slovník slovenského jazyka VI. (T - V)
Cena:17.49 EUR

Historický slovník slovenského jazyka VII. (Z - Ž, Dodatky)
Cena:16.28 EUR

Chcem ísť do prímy - Slovenský jazyk, matematika - vypredané
Cena:5.94 EUR

Jazýček môj, ohýbaj sa! - vypredané
Cena:4.48 EUR

Jazyk a reč - vypredané
Cena:18.59 EUR

Komunikácia v slovenčine - Textová príručka a cvičebnica - vypredané
Cena:3.55 EUR

Konverzačná príručka slovenčiny - vypredané
Cena:3.15 EUR

Korešpondencia v obchodnej praxi a iné písomnosti
Cena:3.22 EUR

Krátky slovník cestovného ruchu - vypredaný
Cena:9.29 EUR

Krátky slovník slovenského jazyka - vypredané
Cena:20.88 EUR

Krížom-krážom. Slovenčina A1
Cena:24.90 EUR

Krížom-krážom. Slovenčina A1+A2 (Cvičebnica)
Cena:14.95 EUR

Krížom-krážom. Slovenčina A2 a CD
Cena:22.90 EUR

Krížom-krážom. Slovenčina B1 s CD
Cena:24.90 EUR

Krížom-krážom. Slovenčina B2 s CD
Cena:24.90 EUR

Lingvistický slovník
Cena:4.65 EUR

Literatúra - Krok za krokom k maturite - vypredané
Cena:6.00 EUR

Manuel do conversation Le Slovaque Pour Vous
Cena:2.62 EUR

Mapka slovenčiny 1 (Stručný prehľad gramatiky, pravopisu, slohu a literatúry ZŠ) - vypredané
Cena:2.50 EUR

Mapka slovenčiny 2 (Stručný prehľad gramatiky, pravopisu, slohu a literatúry ZŠ)
Cena:2.50 EUR

Maturujem zo slovenčiny - gramatika a sloh - vypredané
Cena:5.31 EUR

Maturujem zo slovenčiny - súbor testov - vypredané
Cena:5.31 EUR

Memomapka slovenčiny
Cena:4.99 EUR

Nemôžu byť všetci páni, musia byť i ľudia - Breviár slovenských prísloví a porekadiel
Cena:3.65 EUR

Nová maturita - Monitor - Slovenský jazyk a literatúra
Cena:8.46 EUR

Obrázkový slovník slovenčiny - vypredané
Cena:4.15 EUR

Odtajnené trezory slov III.
Cena:5.48 EUR

Parlons slovaque ou Les amis de l`internet - Guide pour les étudiants francophones - vypredané
Cena:4.65 EUR

Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 5. a 6. ročník základných škôl - vypredané
Cena:4.20 EUR

Píšem prvé písmenká
Cena:4.40 EUR

Po slovensky bez učiteľa / Slovak without a Teacher - vypredané
Cena:14.51 EUR

Podivuhodné príbehy našich slov - vypredané
Cena:4.81 EUR

Poučenia a zaujímavosti o slovenčine
Cena:5.70 EUR

Praktická korešpondencia
Cena:8.30 EUR

Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1 - B2
Cena:15.00 EUR

Pravidlá slovenského pravopisu
Cena:9.29 EUR

Pravidlá slovenskej výslovnosti (Systematika a ortoepický slovník) (3. vydanie)
Cena:13.90 EUR

Pravopisné cvičenia pre žiakov 6. tried ZŠ (Tri príručky pre žiakov, učiteľov a rodičov)
Cena:5.70 EUR

Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ
Cena:3.30 EUR

Pravopisné cvičenia pre žiakov 3. - 5. tried ZŠ (Tri príručky pre žiakov, učiteľov a rodičov) - vypredané
Cena:4.80 EUR

Pravopisné cvičenia zo slovenského jazyka pre 5. ročník ZŠ
Cena:3.80 EUR

Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka
Cena:8.95 EUR

Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka s diktátmi, cvičeniami a testami
Cena:8.55 EUR

Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax - vypredané
Cena:8.90 EUR

Putovanie so slovenčinou - vypredané
Cena:6.90 EUR

Slovak for you - 2 audiokazety (vypredané)
Cena:13.11 EUR

Slovak for you - Slovenčina pre vás (4., rozšírené vydanie učebnice) - vypredané
Cena:16.56 EUR

Slovak for you, 2CD + Cvičebnica pre začiatočníkov - vypredané
Cena:9.90 EUR

Slovencina ako cudzí jazyk - Hovorme spolu po slovensky - Gramatika B1 + B2
Cena:8.60 EUR

Slovenčina a čeština - Synchrónne porovnanie s cvičeniami (Vypredané)
Cena:9.49 EUR

Slovenčina a čeština v kontakte - Pokračovanie príbehu
Cena:6.89 EUR

Slovenčina ako cudzí jazyk - B - Hovorme spolu po slovensky (2 učebnice, gramatika, 2 cvičebnice, 2 CD)
Cena:63.00 EUR

Slovenčina ako cudzí jazyk A - Hovorme spolu po slovensky (učebnica, cvičebnica, 3 audio CD)
Cena:16.40 EUR

Slovenčina ako cudzí jazyk B1 - Hovorme spolu po slovensky (učebnica, cvičebnica, CD)
Cena:27.50 EUR

Slovenčina ako cudzí jazyk B2 - Hovorme spolu po slovensky (učebnica, cvičebnica, CD)
Cena:27.50 EUR

Slovenčina bez chýb (Z gramatiky a slovnej zásoby)
Cena:8.14 EUR

Slovenčina interkultúrne - učebnica slovenčiny pre študentov hovoriacich po nemecky B1
Cena:29.00 EUR

Slovenčina na dlani
Cena:8.30 EUR

Slovenčina neu - CD - vypredané
Cena:28.32 EUR

Slovenčina neu - lösungen - vypredané
Cena:12.97 EUR

Slovenčina neu - vypredané
Cena:36.25 EUR

Slovenčina pre cudzincov - 3 CD - vypredané
Cena:21.58 EUR

Slovenčina pre cudzincov - cvičebnica - vypredané
Cena:9.59 EUR

Slovenčina pre cudzincov - Gramatická a pravopisná cvičebnica - vypredané
Cena:3.88 EUR

Slovenčina pre cudzincov - vypredané
Cena:22.73 EUR

Slovenský jazyk a komunikácia - Úlohy a cvičenia pre 1. a 2. ročník stredných škôl
Cena:4.71 EUR

Slovenský jazyk a literatúra (Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách)
Cena:6.50 EUR

Slovenský jazyk a testy na prijímacie skúšky na SŠ + Monitor 9
Cena:6.47 EUR

Slovník slovenských nárečí I. (A-K)
Cena:16.90 EUR

Slovník slovenských nárečí II. (L-P)
Cena:16.90 EUR

Slovník súčasného slovenského jazyka (A – G)
Cena:29.18 EUR

Slovník súčasného slovenského jazyka (H - L)
Cena:29.18 EUR

Slovník súčasného slovenského jazyka (M - N)
Cena:28.50 EUR

Slovo robí múza
Cena:4.75 EUR

Sprachführer Slowakisch für Dich - vypredané
Cena:2.62 EUR

Stručný etymologický slovník slovenčiny
Cena:24.00 EUR

Synonymický slovník slovenčiny - vypredaný
Cena:22.90 EUR

Školský slovník spisovnej slovenčiny - vypredané
Cena:8.95 EUR

Štylistika slovenčiny
Cena:9.29 EUR

Štylistika slovenčiny v cvičeniach
Cena:8.63 EUR

Testy - TestMonitor - Slovenský jazyk a literatúra
Cena:6.50 EUR

Testy 2010 - Slovenský jazyk (Modelové testy na prijímacie skúšky na stredné školy)
Cena:6.59 EUR

Testy do prímy - Slovenský jazyk - vypredané
Cena:5.25 EUR

Testy zo slovenského jazyka pre žiakov 5. ročníka ZŠ (príprava na 8-ročné gymnáziá) - vypredané
Cena:4.65 EUR

Tri, dva, jeden - slovenčina - úroveň A1 - učebnica, cvičebnica v jednom a CD
Cena:25.24 EUR

Tri, dva, jeden - slovenčina - úroveň A2
Cena:25.24 EUR

Učíme sa pravopis - 2. ročník základných škôl
Cena:1.95 EUR

Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo - vypredané
Cena:5.50 EUR

Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ a gymnázií s osemročným štúdiom
Cena:5.60 EUR

Vyberte si meno pre svoje dieťa - vypredané
Cena:5.31 EUR

Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia pre druhý stupeň základných škôl a osemročných gymnázií - vypredané
Cena:4.50 EUR

Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ
Cena:7.99 EUR

Zemepisné názvy a obyvateľské mená
Cena:5.50 EUR

Zložené útvary v jazyku
Cena:9.95 EUR

Zmaturuj z literatúry 1 (Sprievodca stredoškolským učivom literatúry)
Cena:9.69 EUR

Zmaturuj z literatúry 2 (Nielen obsahy slovenských a svetových literárnych diel) - vypredané
Cena:9.69 EUR

Zo studnice rodnej reči - vypredané
Cena:6.15 EUR
Panoráma.sk - Kontakty / O nás
© Copyright 1998 - 2019, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies, ktoré im umožňujú zaznamenávať vaše internetové preferencie. Používaním stránok dávate súhlas so zapisovaním cookies do Vášho internetového prehliadača.