Panorama.sk
Obsah
Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Slovenčina ako cudzí jazyk - A - Hovorme spolu po slovensky

Hovorme spolu po slovensky 'A' - obálka

Tieto učebnice vydavateľ nahradil novými setmi Tri, dva, jeden - slovenčina - úroveň A1 a A2.

Slovenčina ako cudzí jazyk - A - Hovorme spolu po slovensky je prvá časť súboru jazykového kurzu slovenčiny ako cudzieho jazyka pre jazykovú kompetenciu A1, A2 (úplný začiatočník a začiatočník) podľa Európskeho referenčného rámca. Je určená záujemcom o štúdium slovenčiny v jazykových kurzoch, ako aj zahraničným poslucháčom v prvom semestri ich jednoročnej jazykovej a odbornej prípravy. Celý súbor je bez sprostredkujúceho jazyka, len v slovenskom jazyku.

Súbor pozostáva z učebnice + 2 audio CD a cvičebnice + 1 audio CD.

Učebnica obsahuje krátky gramatický prehľad a prepis nahrávok pre audioorálny program. Cvičebnica tematicky a lexikálne nadväzuje na jednotlivé lekcie učebnice. Kľúč k aplikačným cvičeniam umožňuje spätnú kontrolu pri domácej príprave alebo pri samostatnom štúdiu. Na konci cvičebnice je prepis audionahrávok.

Učebnica je koncipovaná do 10 lekcií. Obsahuje základnú slovnú zásobu s rozsahom asi 2500 slov. Krátky prehľad gramatiky v záverečnej časti učebnice umožňuje percipientom systematizovať nadobudnuté jazykové kompetencie: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, hovorenie a písanie. Gramatické učivo je prezentované tak, aby bolo zrozumiteľné aj bežným používateľom jazyka bez lingvistického vzdelania.

Študenti počúvajú, čítajú a kompletizujú dialógy a texty, ktoré sú prezentované obrázkovými a slovnými predtextovými úlohami. Rešpektuje sa princíp postupnosti od známeho k neznámemu. Úvodné dialógy a krátke texty sú v lekcii ďalej rozvíjané v náročnejších textových a dialogizovaných formách.

Pre uľahčenie pochopenia jednotlivých inštrukcií k úlohám a cvičeniam v slovenskom jazyku sú pri nich v prvých piatich lekciách špecifické symboly.

Každú lekciu uzatvára časť zo slovenských reálií, ktorá informuje používateľa o zaujímavých miestach, významných osobnostiach a tradíciách na Slovensku. Príťažlivé pre cudzinca môžu byť ukážky slovenských ľudových i populárnych piesní, recepty na tradičné slovenské jedlá a niektoré frazeologizmy.

Porovnanie s učebnicou Krížom-krážom

Hovorme spolu po slovensky sa svojimi didaktickými prístupmi ponáša na učebnicu slovenčiny Krížom-krážom. Na rozdiel od nej je v jednej knihe učivo pre úplných začiatočníkov (stupeň A1 podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky), ale aj pre pokročilejší stupeň - A2 - začiatočník. Krížom-krážom venuje týmto dvom stupňom dve samostatné učebnice. Obe - aj Hovorme... aj Krížom-krážom sú na báze slovenčiny, bez sprostredkujúceho jazyka. Krížom-krážom má však viac pomôcok pre anglicky hovoriacich študentov, obsahuje slovensko-anglický slovník zahrnujúci slovnú zásobu použitú v učebnici, pokyny k cvičeniam a vysvetlivky v angličtine a tiež slovensko-anglický obsah. Hovorme spolu po slovensky je rozsiahlejší súbor, obsahuje navyše samostatnú cvičebnicu.

Viac informácií:

Slovenčina ako cudzí jazyk - B1 a B2 - Hovorme spolu po slovensky

Symboly v knihe Hovorme spolu po slovensky

OBSAH

Vysvetlenie skratiek 4
ÚVOD 5
PRÍHOVOR 6

LEKCIA 1 - Dobrý deň! Ako sa voláte?
Symboly v učebnici 8
Rozumiete? 9
Jazyk v triede 9
Ahoj! Dobrý deň 10
Verbum BYŤ 11
Kde je? 12
Verbum NEBYŤ 12
Slovenská abeceda 13
Naše telo 14
Pozdravy 15
Zdvorilostné frázy 15
Čísla 0-10 16

LEKCIA 2 - Krajiny a obyvatelia
Krajiny a obyvatelia 18
Odkiaľ ste? Odkiaľ si? 18
Kto je to? 20
Čo je to? 21
Adjektíva 22
Posesívne pronominá 23
Demonstratíva 24
Numeráliá jeden, jedna, jedno 24
Numeráliá 11-49 25
Prízvuk v slovenčine 25
Slovensko 26

LEKCIA 3 - Rodina a osobné údaje
Rodina a osobné údaje 28
Zuzana Hladíková rozpráva 29
Verbum - MAŤ v prézente 30
Klasifikácia verb 31
Moja rodina 32
Profesie 33
Nominatív plurálu 35
Numeráliá 50 a vyššie 37
Ako sa máš? Ako sa máte? 38
Intonácia viet 38
Slovenské mená a priezviská 39
Dve slávne sestry 40

LEKCIA 4 - Kde a ako bývame
Kde a ako bývame 42
Časti rodinného domu 43
Prepozície PRI, NA, V 43
Predaj, kúpa, podnájom, prenájom 44
Na návšteve v byte 45
Menší a krajší - komparácia adjektív 47
Poďte na večierok 48
Akuzatív - priamy objekt 49
Chcem telefonovať... Môžem? Smiem? 51
Imperatív 52
Intonácia - imperatív, zvolanie 52
Mesto a dedina 53
Ľudová architektúra na Slovensku 54
Slovenské naj... 54

LEKCIA 5 - Mestá a miesta
Slovenské mestá 56
Cesta do Košíc 57
Lokál - okolnostný, adverbálny 58
Život v meste 59
Cesta domov 60
Préteritum 61
Iregulárne verbá v préterite 63
Ordináliá 64
Koľko je hodín? Kedy? 65
Prechádzka po hlavnom ineste 66

LEKCIA 6 - Jedlá a nápoje
Čo si dáte na obed? 68
Otestujte sa! 69
Čo ľudia raňajkujú? 70
Vyjadrenie kvantity 71
Raňajky doma, obed v jedálni a večera v reštaurácii 72
Jedálny lístok 74
Genitív s prepozíciou 75
Deverbatíva - Učenie je mučenie? 76
Penzión U leva, Na recepcii 77
Čo používame pri jedení? 78
Príprava omelety 79
Aký sviatok oslavujeme na Slovensku 24. decembra? 80

LEKCIA 7 - Štúdium, práca, relax
Denný program, Kurz slovenského jazyka 82
Aktivity a časové údaje 83
Reflexívne verbá, slovosled 84
Čo potrebujeme pre čistotu a krásu? 85
Inštrumentál - adverbálny, okolnostný 86
Športy a záľuby 88
Pozvanie, priatie a odmietnutie 89
Otestujte sa! 90
Futúrum imperfektívnych verb 91
Pôjdeme autobusom alebo rýchlikom? 93
Písanie I/Í a Y/Ý 94
Voda - môj život 95
Pieseň Pod horou, pod horou 96

LEKCIA 8 - Služby
Služby 98
Aký máte problém? 99
Dialógy: Na pošte 100
Dialógy: V banke, V rychločistiarni, Dámske kaderníctvo 101
Ku komu? Naproti čomu ? 102
Blahoželanie 103
Datív - nepriamy objekt 105
Imperfektívne a perfektívne verbá 106
Viete používat Internet? 107
Americký bankár zo Slovenska 108

LEKCIA 9 - Šaty robia človeka
Čo si oblečiem? 110
Všetko pod jednou strechou 112
Vzťahové adjektíva 113
Odkiaľ? Kam? Kde? 115
Jazyk farieb 116
Poznáte ju 117
Pauza (prestávka) 118
Frazeologizmy o oblečení 119
Slovenská móda 120

LEKCIA 10 - Spomienky a plány
Popoludnie v park122
Temporálne/časové vety 125
Slová, ktoré cestujú 126
Spomienky 128
Charakteristika osoby 129
Mechúrik-Koščúrik s kamarátmi 130
Nádherný výlet 131
Voľný čas na Slovensku 132
Všetko v jednom meste 133
Pieseň Tri slová 134

PREHĽAD GRAMATIKY
PREPISY NAHRÁVOK
BIBLIOGRAFIA

Viac informácií:

Slovenčina ako cudzí jazyk - B1 a B2 - Hovorme spolu po slovensky

Slovenský jazyk pre cudzincov

OBJEDNAJTE TU:Order
Slovenčina ako cudzí jazyk A - Hovorme spolu po slovensky (učebnica, cvičebnica, 3 audio CD)
Cena: 16.40 EUR
Mierka: 0
Kategória: Slovenčina - učebnice
Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
Vydanie 1
Rok vydania: 2007
ISBN: 978-80-223-2394
Počet strán: 0
Mäkká väzba
Rozmery: 0.00 x 0.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Slovenčina - učebnice

Vydané: 2009-03-13
Aktualizované: 2009-03-13

Mailujte adresu stránky

Panoráma.sk - Kontakty / O nás
© Copyright 1998 - 2018, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies, ktoré im umožňujú zaznamenávať vaše internetové preferencie. Používaním stránok dávate súhlas so zapisovaním cookies do Vášho internetového prehliadača.