Panorama.sk
Budem vedieť pravopis pre 8. ročník ZŠ / terciu 8-ročných gymnázií
×
Obsah
Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Budem vedieť pravopis pre 8. ročník ZŠ / terciu 8-ročných gymnázií

Budem vedieť pravopis pre 8. ročník ZŠ / terciu 8-ročných gymnázií - obálka

183 pravopisných cvičení a diktátov na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z pravopisu. Kniha rešpektuje nový obsahový štandard podľa Štátneho vzdelávacieho programu zavedeného školskou reformou, čím vychádza v ústrety učiteľom a žiakom a uľahčuje im zavedenie reformy obsahu vzdelávania do praxe. Nová zbierka pre 8. ročník ZŠ / terciu 8-ročných gymnázií sa zameriava na nové učivo aj na opakovanie z predchádzajúcich ročníkov. Obsahovo nadväzuje na knihy: Budem vedieť pravopis pre 5. ročník ZŠ, Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ, Budem vedieť pravopis pre 7. ročník ZŠ.

Obsah
Opakovanie Podstatné mená (zvieracie podstatné mená mužského rodu, podstatné mená mužského rodu zakončené na –l, -r, skloňovanie podstatných mien pán a pani) Prídavné mená Zámená a číslovky Neplnovýznamové slovné druhy (predložky, spojky, častice, citoslovcia) Čiarka v jednoduchej vete a v jednoduchom súvetí Súhrnné opakovanie
Žiaci majú možnosť precvičovať si pravopisné javy v rôznych typoch cvičení:
- doplňovacie cvičenia, v ktorých treba doplniť chýbajúce písmeno alebo interpunkčné znamienko
- cvičenia so zámernými chybami, v ktorých treba vyhľadať chyby a texty prepísať správne
- diktáty so zátvorkami (slová v zátvorkách treba dať do správneho tvaru)
- nácvičné a kontrolné diktáty. Správne napísané diktáty a cvičenia v druhej časti knihy umožňujú samostatnú prácu žiakov pri precvičovaní pravopisu. Zbierka poslúži tiež učiteľom na hodinách a rodičom ako pomôcka pri domácej príprave detí. Zíde sa aj žiakom vyšších ročníkov pri opakovaní.
Mailujte adresu stránky

Panoráma.sk - Kontakty / O nás
© Copyright 1998 - 2018, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies. Používaním stránok dávate súhlas s ich zapisovaním do Vášho internetového zariadenia zariadenia - prehliadača.