Panoráma.sk
Kníhkupectvo
Sprievodca
Noviny
Kontakty
Slovakia Document Store - Logo
Panorama.sk in SlovakEnglish
Dnes je 21.1.2018
Vyhľadávanie / Search
Počasie
Kurzy: 1 EUR = 1.2255USD   25.433CZK   0.88365GBP   309.20HUF   4.1716PLN   7.4352HRK . . . viac

Krížom-krážom. Slovenčina A2 a CD

Krížom-krážom. Slovenčina A2 a CD - obálka

Nové, druhé vydanie učebnice Krížom-krážom A2 vyšlo v auguste 2012. Slovenčina pre začiatočníkov Krížom-krážom A2 s dvomi CD nadväzuje na učebnicu slovenčiny pre úplných začiatočnikov Krížom-krážom A1.

Knihy Krížom-krážom predstavujú atraktívnu cestu ako zvládnuť najbežnejšie komunikačné situácie. Na to slúži bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožňuje nácvik jednotlivých rečových zručnosti v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF).

Obsah učebnice Krížom-krážom. Slovenčina A2

Učebnica obsahuje 10 lekcií s metodicky premyslenou pevnou štruktúrou. Výnimkou je prvá a desiata lekcia, ktoré majú osobitné zameranie.

Každú lekciu tvorí 5 ozvučených dialógov reprezentujúcich bežné komunikačné situácie, pri ktorých sa nová lexika prezentuje pomocou obrázkov alebo slovného výkladu. Po dialógoch nasleduje súhmné predstavenie lexiky súvisiacej s témou lekcie a cvičenia zamerané na jej osvojenie.

V každej lekcii sa postupne jednoduchým spôsobom predstavujú základy gramatiky, pričom sa rešpektujú špecifiká slovenčiny ako cudzieho jazyka pre začiatočníkov. Výber gramatických javov (pri slovesách ide o ďalšie slovesné triedy v prézente, futúrum, kondicionál, imperatív, aspekt či particípiá a pri deklinačných vzoroch o genitív a datív v singulári aj pluráli) metodicky dopĺňa gramatické minimum pre začiatočníkov. Na konci každej lekcie sú súhrnné cvičenia, v ktorých sa upevňujú komunikatívne zručnosti so zreteľom na počúvanie a čítanie s porozumením a tvorenie jednoduchých ústnych a písomných prejavov. Prácu s učebnicou môžu spestriť aj sprievodné úlohy či doplnkové texty s cvičeniami.

Učebnica obsahuje kľúč k cvičeniam, slovensko-anglický slovníček usporiadaný podľa jednotlivých lekcií a prehľadné gramatické tabuľky.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí podrobný obsah učebnice.

Učebnicu dopĺňa samostatná cvičebnica.

Objednať: Krížom-krážom. Slovenčina A2 a CD. Cena: 22,90 EUR.
Učebnice Krížom-krážom
Vydané: 8. 8. 2012
Aktualizované: 18. 9. 2014
   
OBJEDNAJTE TU:Order
Krížom-krážom. Slovenčina A2 a CD
Autor: Renáta Kamenárová, Eva Španová, Helena Ľos Ivoríková, Dorota Balšínková, Zuzana Kleschtová, Michaela Mošaťová, Hana Tichá
Cena: 22,90 EUR
Kategória: Slovenčina - učebnice
Vydavateľ: Studia Academica Slovaca UK
Vydanie 2.
Rok vydania: 2012
ISBN: 978-80-223-2608
Počet strán: 207
Mäkká väzba
Rozmery: 22,5 x 27,5 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Slovenčina - učebnice

Kalendár - rýmovačky k meninám, informácie o kalendárových zvykoch
Reklama
Mailujte adresu stránky

<< Back / Nazad  
© Copyright 1998 - 2016, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies. Používaním stránok dávate súhlas s ich zapisovaním do Vášho zariadenia.