Panorama.sk
Obsah
Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Slovenčina ako cudzí jazyk - B1 a B2 - Hovorme spolu po slovensky

Hovorme spolu po slovensky! úroveň B1 - učebnica
Hovorme spolu po slovensky! úroveň B2 - učebnica

Pôvodný jeden set učebníc Hovorme spolu po slovensky B nahradil vydavateľ dvoma setmi Hovorme spolu po slovensky B1 a Hovorme spolu po slovensky B2.

V oboch setoch je učebnica, cvičebnica a CD.

Oba sety majú spoločnú Gramatiku B1 + B2.

Nižšie uvedené informácie sú o pôvodnom sete Hovorme spolu po slovensky B.

Slovenčina ako cudzí jazyk - B - Hovorme spolu po slovensky - obálka

Slovenčina ako cudzí jazyk - B - Hovorme spolu po slovensky

Tento súbor učebníc a cvičebníc už nie je dostupný vcelku.

Slovenčina ako cudzí jazyk - B - Hovorme spolu po slovensky je druhá časť súboru jazykového kurzu slovenčiny ako cudzieho jazyka pre jazykovú kompetenciu B1, B2 (mierne pokročilý a stredne pokročilý) podľa Európskeho referenčného rámca. Je určená pre všetkých zahraničných študentov a cudzincov žijúcich alebo pracujúcich na Slovensku, pre lektoráty v cudzine, pre ľudí s filologickými znalosťami i bez nich. Celý súbor je bez sprostredkujúceho jazyka, len v slovenčine.

Súbor pozostáva z dvoch učebníc - 1., 2. časť + 2 CD, dvoch cvičebníc - 1., 2. (s kľúčom k cvičeniam), a z gramatiky.

Je možné si kúpiť samostatne len učebnice pre úroveň B1, alebo B2 a takisto je možné si kúpiť iba Gramatiku.

Ďalšie informácie sú o celom súbore:

Učebnica a cvičebnica je vhodná pre všetky typy kurzov- krátkodobé, dlhodobé, večerné, letné, individuálne, pre prípravu cudzincov na riadne vysokoškolské a doktorantské štúdium, ale aj pre tých, ktorí chcú ovládať slovenský jazyk z rôznych osobných alebo iných dôvodov.

Výber tém, textov a cvičení je motivujúcim prvkom z hľadiska výučby a podnecuje efektívne osvojovanie si slovnej zásoby, precvičovanie a utvrdzovanie si gramatických javov a predovšetkým chuť komunikovať v slovenčine.

Pozitíva učebnice:

1. komunikatívnosť a systematické členenie (gramatická časť sa strieda s čítaním, hovorením, počúvaním a písaním).
2. texty v učebnici majú za cieľ nielen zaujať, ale sú vyberané z hľadiska vhodnosti, účelnosti, primeranosti a aktuálnosti.
3. veľké množstvo frazeologizmov.
4. dialógy sú živé a odrážajú reálny život a tým približujú cudzincovi slovenské reálie, históriu, kultúru a zvyky.

Ukážka z učebnice Slovencina ako cudzi jazyk - B - Hovorme spolu po slovensky, 1. časť

OBSAH (Učebnica/1.časť)

PREDHOVOR
LEKCIA 1
RODINA A BÝVANIE
Rodostrom 6
Gramatika: prechyľovanie 7
Prenájom bytu 8
Gramatika: nominatív plurálu 9
Pomocníci v domácnosti 11
Čítanie a hovorenie: Dve generácie pod jednou strechou 12
Počúvanie a hovorenie: Bývanie 14
Sú naozaj muži z Marsu a ženy z Venuše? 15
LEKCIA 2
ČAS, DOVOLENKA A ŠPORT 17
Dovolenka 18
Rozhovor 20
Gramatika: verbálny aspekt 21
Gramatika: Futúrum 23
Dovolenka: Ako "správne" čítať dovolenkový katalóg 24
Čítanie a hovorenie: Všetko, čo sa začína zle, končí sa ešte horšie 25
Čítanie a hovorenie: Voľný čas 27
Slovenskí olympionici 28
LEKCIA 3
CESTOVANIE 29

Dopravné prostriedky 30
Cestovanie 32
Gramatika: akuzatív plurálu 34
Gramatika: prefixy verb 35
Cestovanie: Je to vôbec možné? 37
Čítanie a hovorenie: Juraj Puci 38
Počúvanie a hovorenie: Čiernohronská železnička 40
Pieseň: Vianočné vlaky 42
LEKCIA 4
MÉDIÁ 43
Druhy médií 44
Noviny 46
Gramatika: prevod priamej reči na nepriamu 47Čítanie a hovorenie: Každý človek má svoju drogu. Šťastní sú tí, ktorí ju nikdy nespoznajú. 51
Počúvanie a hovorenie: Reklama 53
Zabavte sa! 54
LEKCIA 5
NÁKUPY A SLUŽBY 55
Situácie a dialógy 56
Gramatika: genitív plurálu 59
Gramatika: numeráliá s genitívom 62
Typy nakupujúcich 63
Čítanie a hovorenie: Najslávnejší bratislavský hotel 64
Počúvanie a hovorenie: V obchodnom dome 66
Čas 67
LEKCIA 6
ŠKOLA A PRÁCA 69
Profesie 70
Inzeráty 72
Prijímací pohovor 73
Gramatika: podmienkové vety 73
Mám problém 76
Čítanie a hovorenie: Aj takto sa možno živiť 78
Počúvanie a hovorenie: Škola - základ života? 80
Psychologický test 82
Prepisy nahrávok 83
Použitá literatúra

Ukážka z knihy Slovencina ako cudzi jazyk - B - Hovorme spolu po slovensky, 2. časť

OBSAH (Učebnica/2. časť)
PREDHOVOR
LEKCIA 7
ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE 5
Ľudské telo 6
U lekára a v lekárni 8
Gramatika: lokál plurálu 9
Gramatika: lokál a akuzatív 10
Čo vedeli už naše staré mamy 12
Čitanie a hovorenie: Kúpele na Slovensku 13
Počúvanie a hovorenie: Zdravý a nezdravý životný štýl 15
Zaujímavosti: Keď sa príroda pomýli 17
LEKClA 8
POČASIE A ROČNÉ OBDOBIA 19
Klíma a predpovede počasia 20
Gramatika: adverbiá 23Gramatika: komparácia adverbií 26
Porovnávanie hlavných miest 26
Čítanie a hovorenie: Skúška odvahy a vytrvalosti 27
Počúvanie a hovorenie: Moje obľúbené ročné ohdobie 29
Pieseň: Jesenná láska 30
LEKCIA 9
KOMUNIKÁCIA 31
Spôsoby komunikácie 32
Telefonovanie 35
Gramatika: datív plurálu 36
Gramtika: datív a akuzatív 37
Moc interpunkcie 38
Čítanie a hovorenie: Odkazy mimozemšťanom 39
Počuvanie a hovorenie: Únos 41
Perfektný Európan a perfektný Slovák 42
LEKCIA 10
KULTÚRA A UMENIE 43
Dialógy 44
Kultúra 46
Gramatika: opakovacie verbá 47
Verbá - zhrnutie: Tri príbehy 49
Čítanie a hovorenie: Dvojitý život kráľa pop-artu 50
Počúvaie a hovorenie: Lúčnica 52
Nápisy 53
LEKCIA 11
OPIS A CHARAKTERISTIKA ČLOVEKA 55
Vyberte dvojice 56
Opis človeka 58
Charakteristika ľudí 59
Gramatika: inštrumentál plurálu 60
Gramatika: inštrumentál a akuzatív 61
Šaty robia človeka 62
Čítanie a hovorenie: V akom znamení ste sa narodili? 63
Počúvanie a hovorenie: Módna prehliadka 65
Legenda a skutočnosť: Kto bol Juraj Jánošík? 67
LEKCIA 12
SPOZNÁVAME SLOVENSKO 69
Kvíz 70
Slovensko 72
Regióny Slovenska 73
Opakovanie deklinácie: Legenda o Čachtickej panej 74
Opakovanie konjugácie: Slováci vo svete 75
Opakovanie gramatiky: Poklad v hradnej studni, Múmie na slovenských hradoch 77
Čítanie a hovorenie: Magické osmičky v našej histórii 78
Počúvanie a hovorenie: Bratislava 80
Pieseň: V jedálnom vozni 82
Prepisy nahrávok
Použitá literatúra

Gramatika B1 + B2 - Hovorme spolu po slovensky

Gramatika B1 + B2

Pre učebnice úrovne B je k dispozícii Gramatika: >>

Viac informácií:

Slovenčina ako cudzí jazyk - A - Hovorme spolu po slovensky

Slovenský jazyk pre cudzincov

OBJEDNAJTE TU:Order
Slovenčina ako cudzí jazyk - B - Hovorme spolu po slovensky (2 učebnice, gramatika, 2 cvičebnice, 2 CD)
Cena: 63.00 EUR
Mierka: 0
Kategória: Slovenčina - učebnice
Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
Vydanie 1
Rok vydania: 2008
ISBN: 978-80-223-2484-7
Počet strán: 0
Mäkká väzba
Rozmery: 22.00 x 28.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Slovenčina - učebnice

Vydané: 2009-03-13
Aktualizované: 2009-03-13

Mailujte adresu stránky

Panoráma.sk - Kontakty / O nás
© Copyright 1998 - 2018, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies, ktoré im umožňujú zaznamenávať vaše internetové preferencie. Používaním stránok dávate súhlas so zapisovaním cookies do Vášho internetového prehliadača.