Panoráma.sk
Kníhkupectvo
Sprievodca
Noviny
Kontakty
Slovakia Document Store - Logo
Panorama.sk in SlovakEnglish
Dnes je 17.12.2017
Vyhľadávanie / Search
Počasie
Kurzy: 1 EUR = 1.1806USD   25.678CZK   0.88253GBP   313.43HUF   4.2167PLN   7.5465HRK . . . viac

Pred začiatkom vodáckej sezóny: Vybavili ste si už evidenčné číslo pre svoju kánojku?

Potvrdenie pre vodákov

Je to už len otázka niekoľkých týždňov a znova začneme na vody Dunaja a ďalších riek spúšťať svoje kánojky a kajaky. Vodáckej verejnosti by v tejto súvislosti nemalo ujsť rozhodnutie Európskeho direktorátu pre plavbu pre veľtokoch, podľa ktorého má mať každé plavidlo na vodách európskych riek pridelené evidenčné číslo.

Dokladom toho má byť preukaz, ktorého vystavenie, žiaľ, nie je bezplatné. Vzhľadom na to, že budúcnosť eura je neistá, a možno tiež vzhľadom na to, že na čele bruselského európskeho direktorátu pre plavbu po veľtokoch je úradník maďarskej národnosti, má sa za vystavenie preukazu o evidenčnom číslo kajaku, či kánojky, alebo raftovacieho člnu platiť vo forintoch. Cena je jednotná: 2000 forintov za loď na rok, pričom za vodácke plavidlo sa považuje každé teleso schopné plavby s osobou nad 70 kg a s dĺžkou väčšou ako 155 centimetrov.

Európsky direktorát stanovil aj postup pre prípad potenciálneho obchádzania nariadenia o evidečných číslach vodáckych plavidiel. Kormidelník lode prichytený bez evidenčného preukazu bude povinný absolvovať kapitánske skúšky v bufete Mark Twain v Karloveskom ramene.

Mark Twain Buffet, Karloveske Rameno Branch, the Danube River, Bratislava

Pokiaľ kormidelník, alebo háčik nepredložia preukaz s evidenčným číslo, budú kontrolnými orgánmi z lode vysadení a loď bude odtiahnutá na miesto na to určené. V Bratislave má byť také miesto na Dunaji v zátoke Vlčom hrdle a za parkovanie lodí budú musieť hriešnici platiť. Zatiaľ nie je jasné, či vo forintoch, alebo v eurách. Pôvodne sa uvažovala ako úložisko nezaevidovaných lodí Karloveská zátoka, ale úrady vypočuli hlas ochranárov, ktorí sa obávali, že zintenzívnená premávka by narušila perspektívne sa rozvíjajúcu kolóniu bobrov v ramene.

Vodácka verejnosť je, žiaľ, s týmto rozhodnutím o evidenčných preukazoch málo oboznámená a netuší akú zvoľu byrokracie bude musieť v sezóne 2012 prekonávať. Ako útechu pre vodákov prinášame informáciu, že to nie je prvýkrát, čo sú vodáci zaviazaní vybaviť si takého preukazy. Podarilo sa nám získať jeden takýto preukaz vystavený Štátnou plavebnou správou 30. marca v roku 1976 (pozri hore). Týmto ďakujeme obetavému vodákovi, ktorý si tento preukaz uchoval. V podobných prípadoch údajne bruselský direktorát uvažuje o odpustení platby za vystavenie preukazu.

Európsky direktorát stanovil konečný termín na podanie žiadosti o vystavenie evidenčného čísla 1. apríl. Miestom na podávanie žiadostí je bufet Mark Twain v Karloveskom ramene.

(vk, Panoráma.sk)

.Pripojte komentár

5. 4. 2012   
Kalendár - rýmovačky k meninám, informácie o kalendárových zvykoch
Reklama
Mailujte adresu stránky

<< Back / Nazad  
© Copyright 1998 - 2016, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies. Používaním stránok dávate súhlas s ich zapisovaním do Vášho zariadenia.