Panorama.sk
Výlety, prechádzky
Obsah
Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Turisticky zaujímavé lokality, cesty a chodníky v oblasti Rusovce - Čunovo

Rusovské jazero pri Bratislave

Turistická oblasť, ktorú pre zjednodušenie nazývam Rusovce - Čunovo, sa vyznačuje viacerými chánenými lokalitami:

Pravobrežný priesakový kanál Vodného diela Gabčíkovo spolu s hrádzou a Rusovský kanál pri Rusovciach a ramená pri Čunove rozdeľujú túto oblasť na viacero častí, z ktorých každá má svojho genia loci.

Gerulata - Rusovce, Bratislava

Priamo v Rusovciach sa nachádza rímska Gerulata (001) a Kaštieľ v Rusovciach (002) spolu s priľahlým Parkom (003).

V severozápadnej časti tohto poloostrova, ohraničenej Rusovským kanálom (004) , hrádzou (005) a lesnou cestou na hrádzu na predĺžení rusovskej ulice Pri gaštanovej aleji (006) môžeme navštíviť

V strednej časti, obkolesenej ramenámi, okolo ktorých sa nachádzajú zvyšné stromy bývalých lužných lesov, ktoré sú na väčšine tohto územia nahradené umelo vysadenými lesnými porastmi sa nachádajú poľovné lúky (010) .

Juhovýchodná časť tejto oblasti CHKO Dunajské luhy, ohraničená asfaltovou cestou, vedúcou z hradskej k Čunovským jazerám (019) a ramenámi, obkolesujúcimi prírodnú rezerváciu Ostrovné lúčky (012) ponúka návštevu

Medzi severnou hranicou prírodnej rezervácie PR Ostrovné lúčky a priesakovým kanálom sa nachádzajú najvýznamnejšie vodné zdroje Bratislavy s rovnakým názvom Rusovce - Ostrovné lúčky.

Na severe tejto oblasti za hrádzou a priesakovým kanálom sa nachádza prírodná rezervácia PR Dunajské ostrovy, rozdelená Rusovskými ramenámi na Hornú Sihoť a Dolnú Sihoť.

Náučný chodník - Rusovce

Pre túto oblasť sú špecifické mokrade, kanály, ramená a iné vodné toky, ktoré prirodzeným spôsobom obmedzujú, regulujú a smerujú možný pohyb v tejto oblasti.

Zo strany Rusoviec vedú prístupové cesty do severozápadnej časti CHKO Dunajské luhy týmito mostami cez kanál Rusovce-Čunovo:

K Čunovským jazerám vedie asfaltová cesta od hradskej Rajka - Bratislava.

Na hrádzu a k prírodnej rezervácii PR Dunajské ostrovy sa dostaneme cez tri mosty cez priesakový kanál, vzdialené od seba 3.3 resp. 2.3 km a 1.5 km.

V celej tejto oblasti je okrem medzinárodnej Dunajskej cyklotrasy vyznačená iba jediná turistická trasa (červená značka) a to len po jej juhovýchodnom okraji vedená medzi Čunovskými jazerami a obchádzajúca väčšie z nich chodníkom do Čunova (pozri turistickú mapu na mapy.hiking.sk).

Spomenuté lokality (001-012), hranice chránených oblastí, značené a neznačené trasy, cesty a chodníky, ako aj takmer stovku snímok lokalizovaných na príslušných miestach v tejto oblasti si môžete pozrieť otvorením súboru turisticke_oblasti_rusovce_cunovo.kml (súbor si musíte najprv odzipovať) v Google Earth.

V prípade potreby podrobný návod nájdete v článku Ako si pozerať turistické oblasti a plánovať turistické trasy.

Vydané: 2010-11-09
Aktualizované: 2010-11-09

Mailujte adresu stránky

Panoráma.sk - Kontakty / O nás
© Copyright 1998 - 2018, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies, ktoré im umožňujú zaznamenávať vaše internetové preferencie. Používaním stránok dávate súhlas so zapisovaním cookies do Vášho internetového prehliadača.