Panorama.sk
Obsah
Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

2012: Začína sa sezóna ľadových jaskýň

Harmanecká jaskyňa  - Pagodový dóm

Od pätnásteho mája má verejnosť možnosť vstupu do pätnástich jaskýň na Slovensku, kde zabezpečuje verejné prehliadky Slovenská správa jaskýň (SSJ). K dvanástim jaskyniam sprístupneným už pred týmto termínom pribúdajú aj Demänovská ľadová jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa a neľadová Harmanecká jaskyňa.

Novinkou tohoročnej sezóny je obnovená prehliadková trasa v Harmaneckej jaskyni. Pribudli tam nové bezpečnostné prvky a ekologické osvetlenie. Rekonštrukčné práce v Harmaneckej jaskyni dokončili jaskyniari zo Slovenskej správy jaskýň (SSJ) len prednedávnom. Jaskyňa dostala ako narodeninový dar, k blížiacemu sa 80. výročiu od objavenia, nové špeciálne zábradlie z ušľachtilého materiálu, upravený betónový chodník a ekologické LED osvetlenie.

Vstupný priestor Harmaneckej jaskyne v podobe priepasťového otvoreného dómu nazývaného Izbica bol tamojším obyvateľom známy od nepamäti. Využívali ho drevorubači a lesní robotníci ako úkryt v nepriaznivom počasí. O objavenie ďalších častí jaskyne sa zaslúžil 18-ročný Michal Bacúrik, ktorý sa za 14 dní prekopal úzkym otvorom, tzv. chodbou objaviteľa, do snehobielej siene nazvanej Dóm objaviteľa. Mladík potom dostal za objav pokutu, pretože vnikol neoprávnene bez povolenia na pozemok mestských lesov.

Harmanecká jaskyňa - Nánosová chodba – Sintrový baldachýn

Jaskyňa je dlhá vyše 3002 metrov a dosahuje vertikálne rozpätie asi 75 metrov. Najväčšie "rútivé" priestory boli nazvané Dóm pagod, Vysoký dóm a Bludný dóm. Jaskyňa je známa bohatým výskytom bieleho mäkkého sintra (jaskynného vápenca). Upútajú mohutné pagodovité stalagmity, nástenné vodopády a záclony i sintrové jazierka. Vo Veľkom dóme sú dve pagody vysoké 12 m s priemerom 3 m. Teplota vzduchu je 5,8 až 6,4 °C, relatívna vlhkosť 94 až 97 %.

Harmanecká jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie lokality výskytu netopierov na Slovensku. Doteraz sa tu zistilo 11 druhov netopierov. Dominantný je netopier obyčajný (Myotis myotis) a netopier ostrouchý (Myotis blythii), viackrát v počte 1000 až 1500 jedincov. Ďalším početným druhom je večernica malá (Pipistrellus pipistrellus). Medzi často sa vyskytujúce druhy patrí aj netopier vodný (Myotis daubentonii). Z bezstavovcov sú najvýznamnejšie mnohonôžka Allorhiscosoma sphinx a hlbinovka Bathynella natans.

Podobne ako v Harmaneckej jaskyni novinky pribudnú už čoskoro aj v Demänovskej ľadovej jaskyni. Tam budú s prácami finišovať po ukončení turistickej sezóny koncom tohto roka.

Už 130. výročie od prvého sprístupnenia verejnosti čoskoro oslávi Belianska jaskyňa vo východnej časti Belianskych Tatier. Jaskyňa turistov zaujme sintrovými vodopádmi, pagodovitými stalagmitmi a ďalšími prírodnými krásami.

Na juhozápadnom okraji Silickej planiny sa nachádza jaskyňa Domica. Tá je zaujímavá kaskádovými jazierkami, cibuľovitými stalaktitmi a pagodovitými stalagmitmi. Je zároveň najvýznamnejším archeologickým náleziskom bukovohorskej kultúry na Slovensku.

Ochtinská aragonitová jaskyňa v Revúckej vrchovine je unikátnym prírodným javom, ktorý upúta pozornosť bohatou a rôznorodou aragonitovou výplňou. Aragonitová výplň jaskyne vznikla za špecifických hydrochemických a klimatických pomerov v uzavretých podzemných dutinách.

Demänovská ľadová jaskyňa v Národnej prírodnej rezervácii Demänovská dolina návštevníkov uchváti ľadovými stĺpmi, podlahovým ľadom, stalaktitmi a stalagmitmi. V jaskyni vedci objavili aj kosti jaskynného medveďa.

Celosvetovo známa Dobšinská ľadová jaskyňa v Spišsko-gemerskom krase patrí svojím charakterom zaľadnenia medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. Ukrýva množstvo ľadových stalagmitov, stĺpov a ľadopádov. Objem ľadu jaskyne je viac ako 110-tisíc metrov kubických.

Každá zo sprístupnených jaskýň je nevšedným prírodným fenoménom. Jednotlivé jaskyne majú svoje unikátne črty, buď z pohľadu druhu, bohatosti výzdoby, geologických javov alebo archeologických nálezov. Charakteristiku jednotlivých jaskýň, ako aj informácie o dobe otvorenia, pravidelných vstupoch a cenách uvádza Správa slovenských jaskýň na svojej internetovej stránke.

Záujemcom o návštevu sprístupnených jaskýň dávame do pozornosti, že pondelky sú z prevádzkových dôvodov zatvorené.

Sprístupnené jaskyne sú súčasťou najvýznamnejšieho prírodného dedičstva Slovenska. Všetkých dvanásť jaskýň - Belianska jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Driny, Harmanecká jaskyňa, Važecká jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Domica, Gombasecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa a Ochtinská aragonitová jaskyňa je vyhlásených za národné prírodné pamiatky. Posledných päť bolo dokonca vyhlásených aj za svetové prírodné dedičstvo.

Ochranu všetkých jaskýň na Slovensku a ich bezpečné trvalo udržateľné využívanie zabezpečuje Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši ako odborná organizácia Ministerstva životného prostredia SR. Na území Slovenska sa nachádza viac ako 6000 známych jaskýň, z nich 44 je vyhlásených za národné prírodné pamiatky.

> Podrobnejšie informácie o jaskyniach, ktoré verejnosti sprístupňuje Slovenská správa jaskýň.

(Podľa tlačovej správy Ministerstva životného prostredia SR a stránok SSJ)

Pridaj komentárPripojte komentár

Mailujte adresu stránky

Panoráma.sk - Kontakty / O nás
© Copyright 1998 - 2018, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies. Používaním stránok dávate súhlas s ich zapisovaním do Vášho internetového zariadenia zariadenia - prehliadača.