Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Talianska gramatika

Talianska gramatika - obálka

Publikácia ponúka prehľad gramatiky cudzieho jazyka a kladie pritom dôraz problematické miesta v jazyku. Gramatika je vysvetľovaná jednoduchým spôsobom na príkladoch, ktoré uľahčujú pochopenie jednotlivých gramatických javov, aby boli zrozumiteľné čo najširšiemu okruhu čitateľov.

Indice/Obsah

I. Pronuncia e ortografia / Výslovnosť a pravopis (9)
II. Articolo / Člen (29)
III. Sostantivo / Podstatné meno (37)
IV. Aggettivo / Prídavné meno (58)
V. Pronome / Zámeno (85)
VI. Verbo / Sloveso (105)
VII. Averbio / Príslovka (217)
VIII. Preposizione / Predložka (229)
IX. Congiunzione / Spojka (246)
X. Interiezione / Citoslovce (253)
XI. Proposizione ed elementi della proposizione/ Veta a vetné členy (255)
XII. Priodo / Súvetie (269)
XIII. Dialetti, lessico dei giovani, espressioni idiomatiche / Nárečia, slang, idiomatické výrazy (292)
XIV. Corrispondenza / Korešpondencia (301)
Zoznam použitej literatúry (305)

OBJEDNAJTE TU:Order
Talianska gramatika
Autor: Michal Hlušík
Cena: 8.13 EUR
Mierka: 0
Kategória: Jazykové slovníky, cudzie jazyky
Vydavateľ: Kniha - Spoločník
Vydanie 1.
Rok vydania: 2001
ISBN: 80-88814-27-8
Počet strán: 310
Tvrdá väzba
Rozmery: 15.50 x 21.50 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Jazykové slovníky, cudzie jazyky

Vydané: 2006-10-11
Aktualizované: 2006-10-11