Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Slovník anglických vlastných mien v slovenčine

Slovník anglických vlastných mien v slovenčine - obálka

Slovník je určený pre bežných, ale najmä profesionálnych používateľov slovenčiny, ktorí sa stretnú s anglickým vlastným menom a chcú zistiť jeho výslovnosť, skloňovanie či zapojenie do slovotvorných procesov. Ambíciou Slovníka anglických vlastných mien v slovenčine je aspoň čiastočne zaplniť biele miesto v oblasti výskumu cudzích vlastných mien v slovenčine. Existujúce otázky sa neriešia úzko odborným, akademickým štýlom. Autori chcú výsledky svojho výskumu predstaviť širšiemu čitateľskému okruhu, predovšetkým profesionálnym používateľom spisovnej slovenčiny: prekladateľom, pracovníkom masmédií, moderátorom, redaktorom, jazykovým korektorom, ale aj všetkým ostatným, ktorí sa zaujímajú o jazyk a jazykovedu. Publikácia je rozdelená na dve časti. Teoretické kapitoly ponúkajú poučenia o základných aspektoch fungovania anglických vlastných mien v slovenčine. Autori sa pokúsili predstaviť ucelenú koncepciu, ktorej východiskom sú výklady o špecifickom statuse cudzích mien v systéme slovenčiny. Slovník je rozdelený na časť Osobné mená a názvy hudobných skupín a na Zemepisné názvy. V slovníku sa uvádzajú len základné jazykové údaje o výslovnosti a skloňovaní, pri zemepisných názvoch aj o tvorení slov.

OBJEDNAJTE TU:Order
Slovník anglických vlastných mien v slovenčine
Cena: 12.58 EUR
Mierka: 0
Kategória: Jazykové slovníky, cudzie jazyky
Vydavateľ: Kniha - Spoločník
Vydanie 0.
Rok vydania: 0
ISBN: 80-88814-47-2
Počet strán: 266
Mäkká väzba
Rozmery: 0.00 x 0.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Jazykové slovníky, cudzie jazyky

Vydané: 2006-10-11
Aktualizované: 2006-10-11