Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Latinčina ešte žije

Latinčina ešte žije - obálka

Jedna zo zostavovateliek knižky, v ktorej sú zozbierané a tematicky začlenené latinské slová, príslovia, či výroky, vydavateľka s spisovateľka Kveta Dašková, považovala za nevyhnutné zdôvodniť jej vznik. Píše, že v dobách socializmu bola latinčina vypoklonkovaná zo škôl ako čosi nežiadúce a teraz to nie je o nič lepšie. Tvrdí, že aj keď dnes latinčina nie je dorozumievacím jazykom celej vzdelanej Európy, stále ešte žije. To napokon dokazuje aj členenie knižky na kapitolky, ktoré sú akýmsi prekladovým slovníkom latinských výrazov, bez ktorých sa ani dnes nepohneme, ak chceme pochopiť našu kultúrnu a historickú identitu.

Užitočný je Daškovej úvod, v ktorom približuje, ako sa v jednotlivých historických obdobiach latinčina využívala, čo bolo spojené s jej vzletom a nakoniec s jej zaradením do kategórie takzvaného mŕtveho jazyka. Pre tých, ktorí chcú spoznať aj zvukovú stránku latinčiny a prípadne ju aj kultivovane využívať, je mimoriadne osožná kapitolka, ktorá vysvetľuje pravidlá výslovnosti hlások a slabík.

Zostavovatelia sa pri členení ďalších kapitol nechali viesť vývojom jazyka v jednotlivých érach ľudskej civilizácie, ale aj celkom praktickými potrebami záujemcov o latinčinu. Zastavujú sa pri latinčine historických pamiatok, liturgickej latinčine, a latinčine, ktorú používali vedci a umelci od čias Cicera a Horatia až po humanistov 14. a 15. storočia. Pripájajú zoznam autorov známych výrokov a ich stručné charakteristiky.

Knižka môže veľmi dobre poslúžiť ako akýsi špeciálny bedeker pri návštevách historických pamiatok, často ,,označkovaných" záhadnými latinskými nápismi, ale aj ako pomôcka pri štúdiu dejepisu, literatúry, no i nehumanitných vied - veď v odbornom názvosloví latinčina naozaj kraľuje dodnes. Popri tejto neodškriepiteľnej skutočnosti pôsobí Daškovej zdôvodňovanie vydania knižky hádam ako neprimeraná skromnosť. Ako trošku prehnané možno vnímať aj tvrdenie o vytlačení latinčiny zo stredných škôl v časoch socializmu. Aj keď nedominovala v učebných rozvrhoch, v humanitných vetvách slovenských gymnázií sa dalo s ňou stretnúť. A rovnako aj s dobrými učiteľmi a dobrou učebnicou. Vyšla príznačne v roku 1968 a obsahuje nielen gramatiku, ale aj stručné dejiny Ríma a živé latinské slová. Azda tie si niekdajší študenti zapamätali najlepšie. Knižka vydavateľstva Q111 "Latinčina ešte žije" je plná takých slov a je tak vlastne príjemným pokračovaním úsilia niekdajších tvorcov učebnice Lingua latina.

OBJEDNAJTE TU:Order
Latinčina ešte žije
Cena: 6.64 EUR
Mierka: 0
Kategória: Jazykové slovníky, cudzie jazyky
Vydavateľ: Q 111
Vydanie 1998.
Rok vydania: 1
ISBN: 80-85401-23-1
Počet strán: 296
Tvrdá väzba
Rozmery: 11.00 x 15.30 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Jazykové slovníky, cudzie jazyky

Vydané: 2004-11-07
Aktualizované: 2004-11-07