Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Taliančina pre samoukov + CD

Taliančina pre samoukov + CD - obálka

Učebnica taliančiny je venovaná všetkým tým, ktorí majú chuť a trpezlivosť osvojiť si pravidlá talianskej gramatiky. Je vysvetlená ľahko prístupným a pre všetkých pochopiteľným spôsobom.

Stavba učebnice: Táto učebnica obsahuje 30 základných kapitol lekcií. Každá je zložená z gramatického okruhu, konverzačnej témy, cvičení pre gramatiku a konverzačnú tému a zo slovnej zásoby pre jednotlivú kapitolu. V úvodnej lekcii učebnice je zhrnutá talianska výslovnosť. V závere podáva niektoré idiomatické výrazy, dve tajničky, prehľad časovania niektorých pravidelných a nepravidelných slovies, index talianskej gramatiky, kľúč k cvičeniam a slovník.

1/ Gramatika: V každej lekcii je kompletne obsiahnutý jeden z gramatických okruhov, chronologicky usporiadaných podľa náročnosti a potreby používania (jednoduchá gramatika, zložitejšia gramatika: slovesné spôsoby a časy).

2/ Cvičenia: Za každou gramatickou témou nasledujú cvičenia, ktoré slúžia na precvičenie nových gramatických javov. Sú stavané jednoduchým spôsobom, aby si ich študent na základe daného vzoru mohol dotvoriť a doplniť podľa vlastnej fantázie.

3/ Konverzačná téma: Každá z lekcií obsahuje jeden samostatný tematický celok. V učebnici nie sú použité situačné a dynamické texty, ide skôr o opisné články, nakoľko sa predpokladá samoštúdium talianskeho jazyka.

4/ Cvičenia ku konverzačnej téme: Otázky k textu a prekladové cvičenie.

5/ Slovná zásoba ku konverzačnej téme.

Súčasťou učebnice je CD s dialógmi uvedenými v jednotlivých kapitolách, ktoré nahovorili rodení Taliani.

Ďalšie info:

Taliančina krok za krokom + CD

OBJEDNAJTE TU:Order
Taliančina pre samoukov + CD
Autor: Michaela Saccardinová
Cena: 12.91 EUR
Mierka: 0
Kategória: Jazykové slovníky, cudzie jazyky
Vydavateľ: Kniha - Spoločník
Vydanie 1.
Rok vydania: 2004
ISBN: 80-901160-4-3
Počet strán: 585
Tvrdá väzba
Rozmery: 13.50 x 20.50 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Jazykové slovníky, cudzie jazyky

Vydané: 2006-03-21
Aktualizované: 2006-03-21