Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Horolezecký sprievodca Záhorie - skaly na Slovensku 1

Záhorie – Skaly na Slovensku I - obálka

<%response.redirect "/sk/knihy/zahorie-skaly-na-slovensku/3471")?>

Dlho očakávaný horolezecký knižný sprievodca po malokarpatských záhorských skalách vyšiel pod názvom Záhorie - skaly na Slovensku I. Popisuje šesť oblastí: Červenica (Alternatívka), Kamenné, Blázon, Kršlenica, Deravá skala a Korlátko. Nie sú tam všetky lezecké oblasti malokarpatského Záhoria, takže je to len prvá časť malokarpatského sprievodcu. Pripravil ho po rokoch usilovného preisťovania skalných oblastí Vlado Linek z Jamesu.

Sprievodca je dvojjazyčný (slovensko-anglický) a popisuje vyše 250 ciest. Má 184 strán a vydaval ho JAMES Slovakia sro. Na stránkach Jamesu si sprievodcu možno kúpiť za 19,80 EUR.

Viac o popísaných oblastiach

Červenica

Lezecká oblasť Červenica patrí k top oblastiam na Slovensku s množstvom ťažkých ciest. Nachádza sa neďaleko dediny Plavecké Podhradie. Zdola hore sú tu sektory Tanečná, Alternatívna stena, Červená stienka a Klenba Robina Úda. Pravdepodobne prvé cesty spravil Ján Horváth a to v sektore Alternatívna stena v roku 1989. Cestu C’EST LA VIE klasifikácie 11-/11 v Klenbe Robina Úda vyliezol Pavel Kořan z Čiech v roku 2001. Stále čaká na druhý prelez. V roku 2011 sa tu ukázal Adam Ondra z Brna. Na tretí pokus preliezol niekoľkoročný projekt v klenbe Alternatívnej steny s názvom SUPER NATURAL, SUPER SERIOUS s klasifikáciou 11-. Po krátkom oddychu dal aj jeho ťažší variant SUPER NATURAL, SUPER SERIOUS, WOW 11-/11. V tomto sektore je aj ďalších 37 deviatok a desiatok.

Kamenné

Lezecká oblasť Kamenné sa nachádza neďaleko dediny Plavecké Podhradie. Meno dostala podľa kopca Kamenné, ktorý uzatvára dolinu. Na ľavej strane údolia sa nachádzajú sektory Agpaoa a ZOO, na pravej sektor Fort. Liezť tu začali v 90. rokoch Marek Caltík a Martin Medviď. V sektore Agpaoa vyliezli 5 ciest a pripravili niekoľko projektov. Časom sa na oblasť takmer zabudlo. O desať rokov neskôr, v roku 2003, sem zavítal Viktor Vaculčík a na opačnej strane doliny v previsoch sektora Fort pripravil a čiastočne preistil 3 cesty. V oblasti sa opäť prestalo liezť až do roku 2011. Vtedy Ján Kianička začal pracovať v najväčšom sektore ZOO, čo je dlhý skalný múr, kde pripravil 5 ciest. Postupne sa k nemu pridali Jakub Kováčik, Vlado Linek, Aňa Lineková a ďalší. V súčasnosti je na Kamennom odistených v sektore ZOO 25 ciest. Línie v Agpaoe a Forte ešte na svoje preistenie len čakajú.

Blázon

Názov tejto oblasti Blázon vychádza z pôvodného názvu hradu Blasenstein (Veterná skala), skrátene Blázen, ktorý zdomácnel na Blázna. Skala je z kvalitného vápenca. Masív je dlhý 300 metrov. Najvyššiu, takmer 40 metrov vysokú stenu nájdete na Mačacej veži. Steny sú orientované na SV a V. Je tu potenciál na 150 ciest vo všetkých stupňoch obťažnosti. Do roku 2004 bolo lezenie na Bláznovi z dôvodu ochrany prírody zakázané. V tomto roku sa Slovenskému horolezeckému spolku JAMES podarilo vybaviť výnimku na horolezeckú činnosť. S preisťovaním oblasti sme začali v roku 2007. V súčasnosti je odistených 85 ciest. V sprievodcovi sú zahrnuté novo preistené staré aj nové cesty v 11 sektoroch, ktoré sú uvedené zľava doprava.

Kršlenica

Lezecká oblasť Kršlenica sa nachádza priamo nad obcou Plavecký Mikuláš. Pri pohľade od dediny sú tu zľava doprava sektory Jaskynky, Pes Filipes, Hrad, Lahôdka a Slnečný hre- beň. Kršlenica je povestná svojimi náročnými cestami v platniach vo vynikajúcom vápenci s lezením po malých lištách s nohami na trenie. Prvú cestu tu vyliezol v 60. rokoch Jozef Psotka. Volá sa NEZNÁMY SOKOLÍK a aj teraz je táto cesta silová a technicky náročná s klasifikáciou 6+. Prelomovou cestou je ROLANDOVA klasifikácie 8. Tento prvovýstup spravil odspodu v roku 1986 Roland Ďurka s dvoma kruhmi. Po preistení má cesta 7 borhákov, ale ponechali sme aj pôvodné kruhy a môžete si tak vychutnať” atmosféru z čias prvovýstupu. Najťažšiu cestu MONOLIT spravil a preliezol aj s pomocou navŕtanej dierky v roku 1996 Martin Medviď. Jej klasifikácia je 10-. V súčasnosti je na Kršlenici odistených 34 ciest v sektoroch Pes Filipes a Hrad. Sektory Jaskynky, Lahôdka a Slnečný hrebeň ešte na svoje odistenie len čakajú.

Deravá skala

Vápencová oblasť Deravá skala sa nachádza v Mokrej doline neďaleko obce Plavecký Mikuláš. Zľava doprava sú tu sektory Trpaslík, Klenba a Golem. Prvé cesty tu vyliezli začiatkom 70. rokov 20. storočia Andrej Belica, Ivan a Peter Dieškovci a Milan Mereš. Dvojica Jaro Paulický a Ladislav Paulík v roku 1987 spravila odspodu ťažkú cestu HOMOSTROPUS klasifikácie 8+/9-. V 90. rokoch sa v Klenbe činili Rudolf Kožík, Matej Hulej, Vladimír Wolf, Tomáš Žert a hlavne Tomáš Pilka, ktorý je autorom dvoch najťažších ciest NAPALM obťažnosti 10+ a HOVNOSTROPUS 10/10+. V rokoch 2014 a 2015 sa o preistenie ciest zaslúžili Tomáš Havlík, Milan Jamrich, Radim Kovařík, Ninka Kovaříková, Vlado Linek, Anna Lineková a Tomáš Pilka. V súčasnosti je na Deravej skale odistených 26 ciest.

Korlátko

Oblasť Korlátko sa nachádza v lese pod rovnomenným hradom neďaleko obce Cerová pri miestnej časti Rozbehy. Skala je tvorená zlepencom. Ľavá časť je vysoká do 15 metrov, kde sú prevažne ľahšie a položené cesty. Pravá časť je vysoká 18 metrov s ťažšími cestami končiacimi v previse. Lezenie je rozmanité, po dierkach, na trenie, v kútoch, špárach, či previsoch. Liezť tu začala v roku 1979 dvojica Peter Duchoslav a Rastislav Stúpaj. V súčasnosti je na Korlátku odistených 15 ciest. Neďaleko lezeckej oblasti Korlátko sa nachádzajú bouldre Obývačka, Dzýra a Pod dubom.

Vydané: 2015-12-17
Aktualizované: 2015-12-17