Panorama.sk in SlovakSK
Počasie

Slovenčina interkultúrne - učebnica slovenčiny pre študentov hovoriacich po nemecky B1

Slovenčina interkultúrne

Učebnica Slovenčina interkultúrne podľa európskeho referenčného rámca zodpovedá úrovni B1. Je určená vysokoškolským študentom (slovakistom i neslovakistom). Svojím obsahom však môže osloviť aj ďalších záujemcov, u ktorých sa predpokladá znalosť slovenského jazyka na úrovni A2.

Učebnica je určená pre študentov hovoriacich po nemecky, ale v nemčine v nej sú iba slovníky.

Učebnicu tvorí osem lekcií s pomerne jednotnou štruktúrou. Každá lekcia obsahuje cvičenia na upevnenie základných komunikatívnych zručností (hovorenie, počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písanie), gramatiku v prehľadných tabuľkách, slovnú zásobu, riekanky, výslovnostné cvičenia a projekt, ktorý je kreatívnym vyústením celej lekcie. Na konci každej lekcie je kľúč so správnymi odpoveďami úloh a glosár - slovensko-nemecký slovník.

Súčasťou učebnice je aj CD s nahrávkami cvičení.

Určujúcou pri voľbe textov i cvičení bola inter-, príp. multikultúrnosť. Výber literárnych textov sleduje princíp kontrastu. Na zachytenie vývoja pri formovaní názorov a tradícií sme zámerne využívali vhodné texty prevažne klasických autorov v konfrontácii s modernými textami väčšinou internetovej komunikácie.

Učebnica Slovenčina interkultúrne má ambíciu na slovenskom a nemeckom trhu ponúknuť interkultúrny pohľad na vybrané sociálne a kultúrne javy tak, aby sa cesta osvojovania si jazyka pomocou Slovenčiny inerkultúrne stala aj cestou k poznaniu krás Slovenska, jeho kultúrneho bohatstva, a tým i uvedomovania si kultúrnych špecifík iných národov.

Farebnosť učebnice určujú základné slovenské národné farby a grafickú stránku typické ľudové ornamenty v súlade so zámerom, aby aj neverbálna stránka učebnice podnecovala k úvahám o osobitom i spoločnom v národných kultúrach. Grafické vyznenie celej učebnice je teda bielo-modro-červené, t.j. nielen farebnosť obálky, úvodné obrázky na prvej strane každej kapitoly, na ktoré sa koncepčne viažu precvičovania vybraných koncepcií, ale aj farebnosť piktogramov a grafické stvárnenie čísiel jednotlivých kapitol a cvičení. Súčasťou temer všetkých ilustrácií sú malé ornamentálne detaily.

Viac informácií:

Slovenský jazyk pre cudzincov

Slovenčina interkultúrne - obsah

Obsah učebnice

Ak hľadáte učebnicu slovenčiny pre nemeckých študentov - začiatočníkov (úroveň A1, A2), zvoľte Slovenčinu Neu.

Viac informácií:

Slovenský jazyk pre cudzincov

OBJEDNAJTE TU:Order
Slovenčina interkultúrne - učebnica slovenčiny pre študentov hovoriacich po nemecky B1
Cena: 29.00 EUR
Mierka: 0
Kategória: Slovenčina - učebnice
Vydavateľ: elfa, s.r.o.
Vydanie 1
Rok vydania: 2010
ISBN: 0
Počet strán: 146
Mäkká väzba
Rozmery: 20.20 x 28.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Slovenčina - učebnice

Vydané: 2016-03-10
Aktualizované: 2016-03-10

Mailujte adresu stránky

Panoráma.sk - Kontakty / O nás
© Copyright 1998 - 2019, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies, ktoré im umožňujú zaznamenávať vaše internetové preferencie. Používaním stránok dávate súhlas so zapisovaním cookies do Vášho internetového prehliadača.