Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Slovenčina - učebnice


A Conversational Phrasebook Slovak For You - vypredané
Cena:3.22 EUR

Abeceda spať mi nedá
Cena:5.90 EUR

Ako písať maturitné práce zo slovenčiny (Život na papieri)
Cena:4.48 EUR

Ako písať záverečné a kvalifikačné práce
Cena:7.30 EUR

Basic Slovak (Textbook of Slovak for English-Speaking Students) - vypredané
Cena:6.50 EUR

Budem vedieť pravopis 1 - vypredané
Cena:4.30 EUR

Budem vedieť pravopis pre 5. ročník ZŠ (Zbierka cvičení a diktátov)
Cena:6.20 EUR

Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ / prímu 8-ročných gymnázií
Cena:6.20 EUR

Budem vedieť pravopis pre 8. ročník ZŠ / terciu 8-ročných gymnázií
Cena:6.75 EUR

CD Slovník najčastejších prehreškov proti spisovnej slovenčine
Cena:8.27 EUR

Colloquial Slovak - The Complete Course for Beginners (Book + CDs) - vypredané
Cena:65.00 EUR

Colloquial Slovak (CDs only) - vypredané
Cena:42.00 EUR

Colloquial Slovak, textbook + free MP3
Cena:56.30 EUR

Diktáty a pravopisné cvičenia - Pre žiakov druhého stupňa ZŠ a osemročných gymnázií - vypredané
Cena:3.62 EUR

DVD Slovenčina - vzdelávací cyklus pre potreby výučby slovenčiny
Cena:31.20 EUR

Dynamické tendencie v slovenskom pravopise
Cena:5.10 EUR

Historický slovník slovenského jazyka I. (A - J)
Cena:17.49 EUR

Historický slovník slovenského jazyka II. (K - N)
Cena:16.28 EUR

Historický slovník slovenského jazyka III. (O - P)
Cena:10.75 EUR

Historický slovník slovenského jazyka IV. (P)
Cena:14.74 EUR

Historický slovník slovenského jazyka V. (R - Š)
Cena:17.49 EUR

Historický slovník slovenského jazyka VI. (T - V)
Cena:17.49 EUR

Historický slovník slovenského jazyka VII. (Z - Ž, Dodatky)
Cena:16.28 EUR

Chcem ísť do prímy - Slovenský jazyk, matematika - vypredané
Cena:5.94 EUR

Jazýček môj, ohýbaj sa! - vypredané
Cena:4.48 EUR

Jazyk a reč - vypredané
Cena:18.59 EUR

Komunikácia v slovenčine - Textová príručka a cvičebnica - vypredané
Cena:3.55 EUR

Konverzačná príručka slovenčiny - vypredané
Cena:3.15 EUR

Korešpondencia v obchodnej praxi a iné písomnosti
Cena:3.22 EUR

Krátky slovník cestovného ruchu - vypredaný
Cena:9.29 EUR

Krátky slovník slovenského jazyka - vypredané
Cena:20.88 EUR

Krížom krážom Súbor testov zo slovenčiny k učebnici B1
Cena:22.00 EUR

Krížom-krážom Metodická príručka Slovenčina A1
Cena:41.90 EUR

Krížom-krážom. Slovenčina A1
Cena:24.90 EUR

Krížom-krážom. Slovenčina A1+A2 (Cvičebnica)
Cena:14.95 EUR

Krížom-krážom. Slovenčina A2
Cena:24.90 EUR

Krížom-krážom. Slovenčina B1 s CD
Cena:24.90 EUR

Krížom-krážom. Slovenčina B2 s CD
Cena:24.90 EUR

Lingvistický slovník - vypredané
Cena:4.65 EUR

Literatúra - Krok za krokom k maturite - vypredané
Cena:6.00 EUR

Manuel do conversation Le Slovaque Pour Vous
Cena:2.62 EUR

Mapka slovenčiny 1 (Stručný prehľad gramatiky, pravopisu, slohu a literatúry ZŠ) - vypredané
Cena:2.50 EUR

Mapka slovenčiny 2 (Stručný prehľad gramatiky, pravopisu, slohu a literatúry ZŠ)
Cena:2.50 EUR

Maturujem zo slovenčiny - gramatika a sloh - vypredané
Cena:5.31 EUR

Maturujem zo slovenčiny - súbor testov - vypredané
Cena:5.31 EUR

Memomapka slovenčiny
Cena:4.99 EUR

Nemôžu byť všetci páni, musia byť i ľudia - Breviár slovenských prísloví a porekadiel
Cena:3.65 EUR

Nová maturita - Monitor - Slovenský jazyk a literatúra
Cena:8.46 EUR

Obrázkový slovník slovenčiny - vypredané
Cena:4.15 EUR

Odtajnené trezory slov III.
Cena:5.48 EUR

Parlons slovaque ou Les amis de l`internet - Guide pour les étudiants francophones - vypredané
Cena:4.65 EUR

Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 5. a 6. ročník základných škôl - vypredané
Cena:4.20 EUR

Píšem prvé písmenká
Cena:4.40 EUR

Po slovensky bez učiteľa / Slovak without a Teacher - vypredané
Cena:14.51 EUR

Podivuhodné príbehy našich slov - vypredané
Cena:4.81 EUR

Poučenia a zaujímavosti o slovenčine
Cena:5.70 EUR

Praktická korešpondencia
Cena:8.30 EUR

Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1 - B2
Cena:15.00 EUR

Pravidlá slovenského pravopisu
Cena:9.29 EUR

Pravidlá slovenskej výslovnosti (Systematika a ortoepický slovník) (3. vydanie) - vypredané
Cena:13.90 EUR

Pravopisné cvičenia pre žiakov 6. tried ZŠ (Tri príručky pre žiakov, učiteľov a rodičov)
Cena:5.70 EUR

Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ
Cena:3.30 EUR

Pravopisné cvičenia pre žiakov 3. - 5. tried ZŠ (Tri príručky pre žiakov, učiteľov a rodičov) - vypredané
Cena:4.80 EUR

Pravopisné cvičenia zo slovenského jazyka pre 5. ročník ZŠ
Cena:3.80 EUR

Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka
Cena:8.95 EUR

Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka s diktátmi, cvičeniami a testami
Cena:8.55 EUR

Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax - vypredané
Cena:8.90 EUR

Putovanie so slovenčinou - vypredané
Cena:6.90 EUR

Slovak for you - 2 audiokazety (vypredané)
Cena:13.11 EUR

Slovak for you - Slovenčina pre vás (4., rozšírené vydanie učebnice) - vypredané
Cena:16.56 EUR

Slovak for you, 2CD + Cvičebnica pre začiatočníkov - vypredané
Cena:9.90 EUR

Slovencina ako cudzí jazyk - Hovorme spolu po slovensky - Gramatika B1 + B2
Cena:8.60 EUR

Slovenčina a čeština - Synchrónne porovnanie s cvičeniami (Vypredané)
Cena:9.49 EUR

Slovenčina a čeština v kontakte - Pokračovanie príbehu
Cena:6.89 EUR

Slovenčina ako cudzí jazyk - B - Hovorme spolu po slovensky (2 učebnice, gramatika, 2 cvičebnice, 2 CD) vypredané
Cena:63.00 EUR

Slovenčina ako cudzí jazyk A - Hovorme spolu po slovensky (učebnica, cvičebnica, 3 audio CD) - vypredané
Cena:16.40 EUR

Slovenčina ako cudzí jazyk B1 - Hovorme spolu po slovensky (učebnica, cvičebnica, CD) - vypredané
Cena:27.50 EUR

Slovenčina ako cudzí jazyk B2 - Hovorme spolu po slovensky (učebnica, cvičebnica, CD)
Cena:27.50 EUR

Slovenčina bez chýb (Z gramatiky a slovnej zásoby)
Cena:8.14 EUR

Slovenčina interkultúrne - učebnica slovenčiny pre študentov hovoriacich po nemecky B1
Cena:29.00 EUR

Slovenčina na dlani
Cena:8.30 EUR

Slovenčina neu - CD - vypredané
Cena:28.32 EUR

Slovenčina neu - lösungen - vypredané
Cena:12.97 EUR

Slovenčina neu - vypredané
Cena:36.25 EUR

Slovenčina pre cudzincov - 3 CD - vypredané
Cena:21.58 EUR

Slovenčina pre cudzincov - cvičebnica - vypredané
Cena:9.59 EUR

Slovenčina pre cudzincov - Gramatická a pravopisná cvičebnica - vypredané
Cena:3.88 EUR

Slovenčina pre cudzincov - vypredané
Cena:22.73 EUR

Slovenský jazyk a komunikácia - Úlohy a cvičenia pre 1. a 2. ročník stredných škôl
Cena:4.71 EUR

Slovenský jazyk a literatúra (Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách)
Cena:6.50 EUR

Slovenský jazyk a testy na prijímacie skúšky na SŠ + Monitor 9
Cena:6.47 EUR

Slovník slovenských nárečí I. (A-K)
Cena:16.90 EUR

Slovník slovenských nárečí II. (L-P)
Cena:16.90 EUR

Slovník súčasného slovenského jazyka (A – G)
Cena:29.18 EUR

Slovník súčasného slovenského jazyka (H - L)
Cena:29.18 EUR

Slovník súčasného slovenského jazyka (M - N)
Cena:28.50 EUR

Slovo robí múza
Cena:4.75 EUR

Sprachführer Slowakisch für Dich - vypredané
Cena:2.62 EUR

Stručný etymologický slovník slovenčiny
Cena:24.00 EUR

Synonymický slovník slovenčiny - vypredaný
Cena:22.90 EUR

Školský slovník spisovnej slovenčiny - vypredané
Cena:8.95 EUR

Štylistika slovenčiny
Cena:9.29 EUR

Štylistika slovenčiny v cvičeniach
Cena:8.63 EUR

Testy - TestMonitor - Slovenský jazyk a literatúra
Cena:6.50 EUR

Testy 2010 - Slovenský jazyk (Modelové testy na prijímacie skúšky na stredné školy)
Cena:6.59 EUR

Testy do prímy - Slovenský jazyk - vypredané
Cena:5.25 EUR

Testy zo slovenského jazyka pre žiakov 5. ročníka ZŠ (príprava na 8-ročné gymnáziá) - vypredané
Cena:4.65 EUR

Tri, dva, jeden - slovenčina - úroveň A1 - učebnica, cvičebnica v jednom a CD - vypredané
Cena:25.24 EUR

Tri, dva, jeden - slovenčina - úroveň A2
Cena:25.24 EUR

Učíme sa pravopis - 2. ročník základných škôl
Cena:1.95 EUR

Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo - vypredané
Cena:5.50 EUR

Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ a gymnázií s osemročným štúdiom
Cena:5.60 EUR

Vyberte si meno pre svoje dieťa - vypredané
Cena:5.31 EUR

Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia pre druhý stupeň základných škôl a osemročných gymnázií - vypredané
Cena:4.50 EUR

Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ
Cena:7.99 EUR

Zemepisné názvy a obyvateľské mená
Cena:5.50 EUR

Zložené útvary v jazyku
Cena:9.95 EUR

Zmaturuj z literatúry 1 (Sprievodca stredoškolským učivom literatúry)
Cena:9.69 EUR

Zmaturuj z literatúry 2 (Nielen obsahy slovenských a svetových literárnych diel) - vypredané
Cena:9.69 EUR

Zo studnice rodnej reči - vypredané
Cena:6.15 EUR