Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Z konferencie Bratislava a okolie a Fórum Dunajského fondu 2021

Banner konferencie
Banner konferencie. Autor / zdroj: Dunajský fond.

V utorok 23. novembra 2021 sa v Primaciálnom paláci v Bratislave konalo verejné tematické podujatie s názvom MESTO-RIEKA-KRAJINA. Jednotiacou dramaturgiou bola starostlivosť o prírodné aj obývané územia v blízkosti vodných tokov a plôch. Podujatie bolo výsledkom spolupráce a spojenia dvoch samostatných prezentačných a diskusných formátov, ktorými sú Konferencia Bratislava a okolie a Fórum Dunajského fondu. Na streamovanom hybridnom podujatí sa prezenčne a v online forme predstavilo spolu 13 hostí zo Slovenska, Rakúska, Maďarska a Holandska.

Pohľad do histórie a zároveň vízie pre budúcnosť predstavili priami aktéri troch rôznych iniciatív. Enviromentalista Mikuláš Huba priblížil dokument Bratislava/Nahlas, ktorý v roku 1987 pomenoval akútnu potrebu systematicky sa venovať ochrane životného prostredia v jeho širokom význame, a tiež víziu Národného parku Podunajsko ako režimu ochrany slovenského územia Dunaja. Manfred Rosenberger, bývalý účastník tzv. Obsadenia Hainburských luhov, ponúkol osobné svedectvo o úspešnom občianskom proteste proti plánovanej výstavbe vodného diela na Dunaji v roku 1984. Vízia Bratislavského dunajského parku zasa predkladá možnosť navrátenia prírodného charakteru bratislavským brehom Dunaja, aby sa bežní návštevníci mohli priblížiť k rieke. Základnou štúdiou, ktorú predstavil člen autorského tímu Martin Mišík, sa zaoberá v týchto dňoch už Metropolitný inštitút Bratislavy.

Samostatný programový blok bol venovaný chráneným územiam na pomedzí štátov, či mesta a krajiny. Hostia z Rakúska v ňom predstavili príbehy vzniku Národného parku Donau-Auen, Biosférickej prírodnej rezervácie Viedenský les a Národného parku Neusiedler See - Seewinkel.

Špeciálnym hosťom bol riaditeľ architektonického a krajinného štúdia OKRA z holandského Utrechtu, ktoré malo na starosti priestorový dizajn rekonštrukcie centrálnej časti mesta Utrecht. Jej súčasťou bol unikátny proces opätovného navrátenia vody na miesta, kde bola 60. rokoch 20. storočia postavená mestská diaľnica. V roku 2020 bola táto zóna opäť premenená na pôvodný mestský riečny kanál so zeleňou, aby slúžila ako rekreačný a zdravý komunitný verejný priestor a zároveň slúžila pri adaptácii na klimatickú zmenu.

Snímka z konferencie
Snímka z konferencie. Autor / zdroj: Marek Velček.

Na rieke Dunaj pôsobí množstvo zaujímavých ľudí a komunít, ktoré sa snažia svoje prostredie kultivovať a zlepšovať v ňom drobnú verejnú infraštruktúru. O tom, čo pre ľudí z týchto komunít znamená rieka, rozpráva dokumentárny film Ľudia na Dunaji, ktorý pre Dunajský fond natočil mladý režisér Matej Kováč. Účastníci podujatia mali exkluzívnu príležitosť pozrieť si krátku ukážku z filmu, ktorý bude v plnej dĺžke zverejnený na youtube kanáli Dunajského fondu.

Domáci aj zahraniční hostia diskutovali o konkrétnych snahách o kultivovanie a zveľaďovanie verejného priestoru okolo rieky v troch európskych mestách – Bratislave, Budapešti a Košiciach. Občianske združenie Valyo, prináša na budapeštianske nábrežie Dunaja verejné aktivity, združenie Mlynský náhon podniká kroky pre revitalizovanie prostredia mestského kanálu rieky Hornád v Košiciach, Asociácia bratislavských vodáckych klubov približuje rekreačný potenciál Dunaja pre verejnosť. Výskumný ústav vodného hospodárstva a Bratislavské regionálne ochranárske združenie prezentovali význam navracania dunajských brehov k ich pôvodnému prírodnému stavu ako aj realizované a plánované sprietočnenie pôvodných dunajských ramien, ktoré boli v minulosti súčasťou bohatej vnútrozemskej delty. Cezhraničný projekt biologickej regulácie výskytu komárov predstavil rakúsky biológ Hans Jerrentrup ako účinné ekologické riešenie vypuklého sezónneho javu v blízkosti vodných tokov.

Kvalita života v urbanizovaných a krajinných územiach, ktoré ovplyvňuje fenomén rieky a vody, je priamo závislá od toho, akým spôsobom dokážu aktéri a užívatelia daného prostredia medzi sebou komunikovať a hľadať spoločné riešenia pre citlivý rozvoj a zároveň zachovanie cenného prírodné bohatstva. Projekt baum_cityregion aj Dunajský fond - obe iniciatívy, ktoré stoja za organizáciou podujatia, sa dlhodobo usilujú podporovať zmysluplnú spoluprácu aktérov a účinné smerovanie zdrojov a nápadov.

Spoluorganizátormi podujatia sú hlavné mesto SR Bratislava, Stredoeurópska nadácia, Niederösterreich Regional a Regionalmanagement Burgenland.

Podujatie bolo možné uskutočniť vďaka podpore podpore od Nadácie SPP, spoločnosti SLOVNAFT a.s., a programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT.

Zdroj: Tlačová správa konferencie

Viac informácií:
www.baumregion.eu
www.dunajskyfond.sk

Ako spolupracovať v cenných územiach a dlhodobo sa o ne starať? Na túto otázku hľadali odpoveď účastníci konferencie v Bratislave. Viac sa dozviete v tlačovej správe konferencie.

Vydané: 2021-12-02
Aktualizované: 2021-12-02

Kategórie: Príroda, životné prostredie