Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Básnička o kniežati Rastislavovi

Veľkomoravská plaketa, alebo minca

Rastislav je staré slovanské meno a označuje toho, kto rastie v sláve. Najznámejším Rastislavom je vládca Moravského kniežactva, o ktorom sú tieto veršíky.

Rastie sláva Rastislava,
mužov viery privoláva.
Netuší, že hrá o oči,
svet sa neraz smutne točí.
Autor: © Copyright Vlado Kantor, 12.1.2012
(711)

Rastislav žil približne v rokoch 820 až 870. Pozval do Veľkej Moravy byzantských vierozvestcov, aby vyvážili vplyv bavorských kňazov blízkych Východofranskej ríši, ktorá sa aj s pomocou latinskej liturgie usilovala podrobiť si územia obývané Slovanmi. Rastislava v roku 870 zajal jeho synovec Svätopluk a odovzdal ho Frankom. Tí ho najprv odsúdili na smrť, ale napokon len oslepili. Rastislav zakrátko umrel v bavorskom väzení. Ako vyzeral Rastislav, nevedno.

Pripravil: vk

Vydané: 2015-01-13
Aktualizované: 2015-01-13

meniny prianie blahoželanie vinš veselé sentimentálne ironické humorné básnička verše oslávenec jubilant mená kalendár sviatok

Kategórie: Rýmovačky