Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Prišiou ku nam Novi rok - novoročná obchôdzka s muzikou z Gemera

Prišiou ku nam Novi rok

Prišiou ku nam Novi rok je novoročná obchôdzka s muzikou z Gemera. V publikácii Vianočné ľudové koledy, vinše a hry ju v roku 1983 v Revúcej zaznamenal známy rozhlasový redaktor, etnomuzikológ Ondrej Demo. Táto novoročná koleda sa spievala so sláčikovou ľudovou hudbou.

Vypočujte si melódiu koledy:

(Ak by Vám flash-prehrávač nefungoval, môžete si súbor stiahnuť a prehrať na vlastnom audio-prehrávači.)

Prišiou ku nam Novi rok,
Novi rok,
spravmo prvi šťästni krok,
radujmo sä všeci vospolok.

Zdraviä, ščasciä hojnošči,
hojnošč,
každimu k spokojnošči,
bi sä každi dožil radošči.

Ďalšie info:

Ľudové vianočné a novoročné vinše

Vydané: 2011-12-30
Aktualizované: 2011-12-30