Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Básničky a Radoslave a Radoslavovi


Východ sa stretáva so Západom (East meets West)
Autor: Tonio de Roover, tonioderoover.nl
O Radke
Radka vyhliadla si Vladka.
Teraz spolu pradú,
úlohy si kladú.
Keď upradú koberec,
bude to ich prvá VEC.
Autor: © Copyright Vlado Kantor, 6.3.2014
(704)
Rada pre Rada
Keď bol Rado malý,
dávali mu rady.
Dnes už nie je chlapčiatko,
všetkých drží na krátko.
Prijmi aspoň jednu radu,
zachovaj si myseľ mladú.
Autor: © Copyright Valentína, 5.3.2011
(230)

Vydané: 2014-03-06
Aktualizované: 2014-03-06

meniny prianie blahoželanie vinš veselé sentimentálne ironické humorné básnička verše oslávenec jubilant mená kalendár sviatok

Kategórie: Rýmovačky