Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Jar 2021: Viac vody vo vnútrozemskej delte Dunaja

Vnútrozemská Dunajská delta 12.4.2021
Autor / zdroj: BROZ

Vďaka incitíve Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) vodohospodári začali usilovnejšie ako v minulosti simulovať prírodné záplavy vo vnútrozemskej delte Dunaja medzi umelým prívodným kanálom Gabčíkovskej priehrady a starým korytom Dunaja. V pondelok 12. 4. 2021 tam napúšťali 80 metrov kubických za sekundu z plánovaných 90 metrov kubických. Tento stav zaznamenávajú fotografie BROZu. Jarná umelá záplava má trvať 34 dní a po nej má od 21. mája nasledovať letná simulovaná záplava, pri ktorej môže prietok dosiahnuť až 120 metrov kubických za sekundu. Letná záplava má trvať do 4. júna 2021.

Enviromentalisti od umelých záplav očakávajú, že budú nahrádzať prírodné procesy, ktoré oživovali Dunajské luhy pred postavením vodného diela v Gabčíkove.

Na dispečingu vodného diela v Gabčíkove nám povedali, že pred jarnou umelou záplavou tieklo do ramien cez Dobrohošt 20 metrov kubických, čiže objem vzrástol viac ako štvornásobne.

Môžeme očakávať, že vodácke výlety do ramien budú počas záplav vďaka vyššiemu stavu hladiny dynamickejšie - niektoré prehrádzky budú splavné, ba dokonca bude dobré si dávať pozor aj na vodné valce.

Ďalšie informácie o význame umelých záplav nájdete na stránke BROZu.

Tak vyzerá nápustný objekt pri obci Dobrohošt, keď do ramien vteká 80 metrov kubických za sekundu
Tak vyzerá nápustný objekt pri obci Dobrohošt, keď do ramien vteká 80 metrov kubických za sekundu. Autor / zdroj: BROZ.
Vnútrozemská Dunajská delta pri obci Dobrohošt
Vnútrozemská Dunajská delta pri obci Dobrohošt. Autor / zdroj: BROZ.
Vnútrozemská Dunajská delta 12.4.2021
Autor / zdroj: BROZ
Vnútrozemská Dunajská delta 12.4.2021
Autor / zdroj: BROZ

vb

S darom, akým je dunajská voda, sa stále učíme hospodáriť. Umelé záplavy možno vnímať aj v tomto kontexte.

Vydané: 2021-04-15
Aktualizované: 2021-04-15

Kategórie: Voda - splavy, výlety, príbehy