Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Júl - mesiac žatvy v pranostikách

Júlová kresba z kalendára súboru Železiar

Júl je mesiac žatvy a to sa odráža v ľudových pranostikách. Vybrali sme niekoľko ukážok.

"V júli prepelica volá žencov do poľa."
"Ženci do poľa, včely z poľa."

Dobré je, ak je teplý júl a málo prší:

"Július mokrý a studený, znivočí nám všetko oseví."
"Pekne v červenci, radujme sa ženci."
"Ak hrmí, keď slnce v znamení Leva, škodí to raži a jačmeňu."

Pranostiky zachovali ďalšie pozorovania týkajúce sa počasia:

"Keď na začiatok červenca prší, malo by štyridsať dní pršať."
"Keď v júli mravce svoje mraveniská väčšie stavajú, to znamená včasnú zimu."
"V júli do košele obleč sa, v decembri po uši odej sa."

Viacerým dňom viazaným na konkrétné mená prikladajú pranostiky väčšiou dôležitosť než iným:

4. júl
"Svätý Prokop seje huby."

13. júl
"Margita, čo si muchy splodila."
"Margita muchám vrece rozväzuje."
"Zaplače-li Margita, bude dažďov do syta."
"Svätá Margita volá žencov do žita."
"Svätá Margita velí: Ľudia, okopávajte zelí!"

22. júla
"Magdaléna rada plače."
"Mária Magdaléna čistá, je hojnosť v záhradach istá."

25. júl
"Na Jakuba, hrom do duba."
"Koľko mračien na Jakuba, toľko sňahu v zime."
"Jakub posvecuje ovocie, čo ponechá, to už zostane."
"Keď na Jakuba a Annu hrmí, býva málo orechov."

26. júl
"Anna už nepečie."
"Svätá Anna žito siala."

(vb)

Ďalšie info:

Kalendár mien a zvykov

Júlové pranostiky.

Vydané: 2012-06-30
Aktualizované: 2012-06-30

Kategórie: Miestna kultúra, folklór