Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Turoň

Turoň - ľudová maska

Turoň patril k najčastejším fašiangovým maskám. Meno masky pochádza zo slova tur, čiže býk. Je to zviera, ktoré symbolizuje silu a plodnosť.

Základ masky tvorilo napodobenie volskej hlavy na tyči s otvárateľnou papuľou (tzv. chriapou) a so zvoncami na rohoch. Muž, ktorý sa schovával v maske, bol zakrytý vrecovinou alebo obrátenou kožušinou. Masku zriedkavo tvorila dvojica, pričom jeden držal hlavu a druhý sa rukami opieral o plecia prvého. Zakrytím bolo zobrazené aj telo zvieraťa.

S turoňom chodila skupina štyroch až piatich fašiangovníkov, nazývaných aj turôni: strelec, hájnik, poľovník, mäsiar, žobrák, kominár, stará baba s pankhartom (figurínou dieťaťa) a pod. Sprevádzali ich muzikanti. Turoň sa v každom dvore pováľal po hnojisku, kde ho obradne zabili a drevenou šabľou (nožom) podrezali – hnoj tak nadobudol magickú silu ("Kde sa turoň váľa, zemky sa dobre daria"). Do hnojiska potom zapichli prút, ktorým pošibali stádo pri prvom výhone. Turoň však nesmel prejsť po chotári, lebo by zničil úrodu. Fašiangové obchôdzky s turoňom sa do súčasnosti zachovali na severozápadnom Slovensku.

(Spracované podľa ÚĽUV-u).

Rýmovačka o turoňovi

194. Fašiangový turoň

Už nám zima uniká,
schovaj ju do kožucha.

Ach ty hlúpy, kožuch hreje,
kam sa zima len podeje?

O zimu sa nestaraj
a s maskou von utekaj.
Kožuch rohmi dobre zacloň,
Bude z teba dobrý turoň.
Autor: © Copyright Vlado Kantor, 7.2.2011
Ďalšie rýmovačky

Ďalšie info:

Na fašiangy, od Troch kráľov do Popolcovej stredy, kraľujú masky

Vydané: 2011-01-07
Aktualizované: 2011-01-07

Kategórie: - Miestna kultúra, folklór