Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Vedci bijú na poplach: zhoršovanie stavu oceánov ohrozuje ekosystém Zeme

Kolobeh morských prúdov

Medzinárodné združenie vedcov, oceánológov - IPSO vo svojej analytickej správe varuje, že ekologické pomery v globálnom Oceáne sa neudržateľne zhoršujú. Ak sa niekomu zdá, že suchozemských krajín sa to netýka, tak je na omyle.

To, že dažďové pralesy a lesy sú dôležité pre zachovanie pomeru kyslíka a kysličníka uhličitého v atmosfére, je všeobecne známe. Lesy však vytvárajú len približne jednu polovicu kyslíka na Zemi. Druhú polovicu kyslíka vytvára globálny Oceán (všetky moria a oceány) prostredníctvom fytoplanktónu, uvádzajú na svojich stránkach oceánológovia z medzinárodného združenia pomenovaného Medzinárodný program o stave Oceánu (The International Programme on the State of the Ocean - IPSO).

IPSO vo svojej správe vydanej 3. októbra 2013 analyzuje, ako ľudstvo mení schopnosť globálneho Oceánu udržiavať život na Zemi. Na stránkach IPSO sa môžeme dočítať:

"Každé more a oceán na našej planéte je súčasťou jedného, globálneho Oceánu. Tento Oceán je ako zemský cirkulačný systém: Zabezpečuje viaceré životné funkcie, ktoré urobili našu planétu obývateľnou a bez neho nemôžeme prežiť. V súčasnosti je zdravotný stav Oceánu v kritickej situácii. Ak sa bude ďalej zhoršovať, dosiahne bod, v ktorom už nebude môcť ďalej efektívne fungovať a naša planéta nebude schopná uchovať ekosystém, ktorý ľudstvo potrebuje."

Správa burcuje na poplach za zastavenie trendu, ktorý nie je podľa oceánológov tak ľahko pozorovateľný ako zmeny v životnom prostredí na súši. No miera, rýchlosť a dôsledky zmien v globálnom Oceáne sú väčšie, rýchlejšie a kritickejšie, než sa predpokladalo.

Vody oceánov sa stávajú stále kyslejšími v tempe, ktoré je najrýchlejšie za posledných 300 miliónov rokov. Vyvolávajú to emisie kysličníka uhličitého zo spaľovania fosílnych palív. Masové vyhynutie kľúčových druhov je už skoro nevyhnutné, uvádzajú poprední oceánológovia.

Ku kríze prispieva okrem zvyšovania kyslosti vôd a ich znečisťovania aj rybolovné drancovanie oceánov. Vzniká tak smrteľná deštruktívna kombinácia, ktorá ohrozuje morský život, od ktorého závisí výživa i životy miliárd ľudí.

Pozrite si ako funguje globálny Oceán a ekosystém Zeme podľa prepracovanej grafickej prezentácie zo stránok IPSO.

Spracoval: id

Vydané: 2013-10-13
Aktualizované: 2013-10-13

Kategórie: Príroda, životné prostredie