Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Petícia za záchranu lezeckej oblasti Hrádok v pohorí Vtáčnik

Lezecká oblasť Hrádok pri Kamenci pod Vtáčnikom

Podľa informácií z novembra 2017 sa na Hrádku v dohľadnom čase ťažiť nebude: >>

Po prvej internetovej petícii za záchranu prírody a lezeckej oblasti Hrádok v Bystričianskej doline v pohorí Vtáčnik, ktorá prebiehala v roku 2014 prostredníctvom internetu, sa následne uskutočnila ďalšia petícia.

K petíciám sa pripojili všetci, ktorí nechceli, aby Slovensko prišlo o peknú lezeckú i skalnú stenu a obľúbenú turistickú oblasť Hrádok v pohorí Vtáčnik. Andezit v oblasti chcela ťažiť spoločnosť VSK MINERAL.

Petície iniciovali Slovenský horolezecký spolok JAMES a dva horolezecké kluby z Prievidze. Nižšie je protestný list, ktorí iniciátori petície poslali Ministerstvu životného prostredia a ďalším inštitúciám.

Druhú petíciu k 10. máju 2015 podpísalo 4323 osôb.

Na snímke hore je lezecká snímka Hrádku prevzatá zo stránok Horolezeckého klubu Baník SUB Prievidza.

Vec: Vyjadrenie nesúhlasu pre "Dobývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu andezitu v dobývacom priestore Bystričany"

Zásadne nesúhlasíme so začatím ťažby andezitu v dobývacom priestore Bystričany (ďalej len "DP Bystričany"), v ktorom sa nachádza lezecká oblasť Hrádok.

HK Baník Prievidza, ako jeden z klubov SHS JAMES, je správcom lezeckej oblasti Hrádok. Jeho úlohou je starať sa o skalu, okolie skaly, stav lezeckých ciest, dodržiavanie lezeckých obmedzení, ochranu prírody, čo nás stojí nemálo finančných prostriedkov a fyzických síl. Realizujeme tu základné kurzy lezenia na skalách. Každý rok tu HK Baník Prievidza a Alpin klub Prievidza organizujú horolezecký zraz, na ktoroim sa zúčastňujú lezci z celého Slovenska.

Horolezecký zraz sa tu koná pravidelne už od roku 1972. S lezením sa tu začalo už v 70-tych rokoch a v 80-tych rokoch sa na Hrádku uskutočnilo niekoľko kôl Slovenského pohára v lezení na obtiažnosť s medzinárodnou účasťou, čo malo v histórii športového lezenia na Slovensku veľký význam. Dnes je tu pre lezcov k dispozícii 70 lezeckých ciest.

Hrádok je lezcami vyhľadávaná lezecká oblasť na Slovensku. Každoročne ju navštívi niekoľko tisíc lezcov zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, ale aj z iných krajín Európy a sveta.

Začatie ťažby v DP Bystričany by znamenalo koniec lezeckej oblasti Hrádok, ktorá patrí medzi jedinečné oblasti Slovenska. Jedinečnou ju robí výška, ktorá dosahuje v najvyšších miestach vyše sto metrov. Dajú sa tu liezť viacdĺžkové cesty, čo je na slovenských skalkách ojedinelé. Členovia Alpin klubu Prievidza na vlastné náklady zaistili zostupovú trasu rebríkmi a reťazami (podobné môžeme nájsť v roklinách Slovenského raja), čím sa stal Hrádok pre širokú verejnosť ešte vyhľadávanejší.

Začatím ťažby v DP Bystričany by utrpela aj široká verejnosť - ako turisti, milovníci prírody, občania okolitých, ale aj iných obcí a miest Slovenska, ktorí ju tiež navštevujú vo veľkom počte.

Pre samotnú obec Bystričany predstavuje lezecká lokalita Hrádok turisticky významné miesto s málo známym archeologickým náleziskom z obdobia lužickej kultúry pred troma tisícmi rokmi. Zachovaním lokality sa zabezpečí možnosť udržateľného rozvoja na rozdiel od jednorazového vyťaženia suroviny a zdevastovania priestoru, v dôsledku ktorého by samotná obec a obyvateľstvo v nej ťažbou iba utrpeli. Z ťažby neplynú žiadne benefity pre občanov obce, len nárazová záťaž životného prostredia.

Naša oblasť Hornej Nitry je skutočne už veľmi poznačená environmentálnymi záťažami, ktoré predstavujú chemické závody s výrobou chlóru, chlorovodíka a karcinogénneho vinylchloridu, elektráreň s popolčekom obsahujúcim arzén a exhalátmi s oxidom siričitým, rozsiahle ťažbou uhlia poddolované územia, tri obrovské skládky tuhého popolčeka v Chalmovej a Zemianskych Kostoľanoch, vápencový lom pri Horných Vesteniciach, dva lomy pri Kršteňanoch, dva pri Lehote pod Vtáčnikom a jeden je v Kamenci pod Vtáčnikom, ktorý sa má rozširovať a teraz by sa mal zriadiť ďalší v Bystričianskej doline.

SHS JAMES nejde len o zachovanie lezeckej oblasti, ale aj o ochranu prírody a zachovanie prirodzeného biotopu v CHKO Ponitrie. Hrádok je kus nádherného prírodného výtvoru, o ktorý by sme sa mali starať, chrániť ho a zachovať pre ďalšie generácie.

Zároveň Vás žiadame o vyjadrenie k nášmu stanovisku a upovedomenie o všetkýoch zmenách, ktoré nastanú v priebehu ďalšieho hodnotenia navrhovanej činnosti a o prizvanie k akémukoľvek prerokovaniu navrhovanej činnosti "Dobývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu - andezitu v dobývacom priestore Bystričany".

V Prievidzi 23. 1. 2014 a v Bratislave 28. 1. 2014

predseda SHS JAMES Igor Koller
predseda HK Baník Prievidza Tomáš Urban
predseda Alpin klub Prievidza Ján Kmotorka

Ďalšie informácie o priebehu petičnej akcie i o aktuálnom stave, pokiaľ ide o schvaľovanie začatie ťažby andezitu na Hrádku, sa dozviete na facebookovej stránke petície. Podľa informácií uvedených na tejto stránke sa proti ťažbe postavil Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne.

Video z lezenia na Hrádku, autor: Petoprochy

Viac o lezení na Hrádku

Vydané: 2015-05-10
Aktualizované: 2015-05-10

Kategórie: Horolezectvo