Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Kedy je ryba šťastná - podujatie pri Karloveskom ramene

V Karloveskom ramene
V Karloveskom ramene.

Viete kedy je ryba šťastná? Keď môže neobmedzene plávať a v ceste jej nebránia žiadne múry a umelé prekážky - táto myšlienka je leitmotívom podujatia, ktoré bude vo Vodárenskom múzeu na Devínskej ceste v Bratislave v sobotu 21. apríla.

Podujatie je organizované v rámci Svetového dňa migrácie rýb (World Fish Migration Day) a je zamerané na zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti riek, odstraňovaní bariér na vodných tokoch pre migráciu rýb.

"Príďte sa dozvedieť viac o rybkách, zdravých riekach a prečo je pre ryby dôležitá 'sloboda' pohybu," píšu organizátori podujatia. "Deti si môžu vyrobiť vlastnú 'šťastnú' rybku, dospelí pozrieť film, alebo sa vydať na komentovanú prechádzku ku Karloveskému ramenu."

Tu je program podujatia:

Program pre deti:

10:00 – 13:00 a 15:00 – 17:00

Zábavné interaktívne aktivity pre deti

Tvorivé dielničky „Vyrob si svoju rybku“

Ukážka živých rýb Dunaja

Program pre deti i dospelých:

12:30 – 13:30 Komentovaná prechádzka k sprietočnenému Karloveskému ramenu

Premietanie filmov o živote v riekach:

11:00 – 11:30 Dunaj - revitalizácia Karloveského ramena (BROZ, 2017)

11:30 – 12:00 Dunaj - revitalizácia Karloveského ramena (BROZ, 2017)

12:00 – 13:00 Žijem Dunajom (Braňo Molnár, 2017)

13:00 – 14:00 Živá rieka (Erik Baláž, 2017)

14:00 – 14:30 Dunaj - revitalizácia Karloveského ramena (BROZ, 2017)

14:30 – 15:30 Žijem Dunajom (Braňo Molnár, 2017)

15:30 – 16:30 Živá rieka (Erik Baláž, 2017)

Pojatie spoluorganizuje Bratislavské regionálne ochranárske združenie BROZ a Svetový fond na ochranu prírody WWF Slovensko.

Vydané: 2018-04-20
Aktualizované: 2018-04-20

Kategórie: Príroda, životné prostredie