Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Výstava Sen × skutočnosť - Umenie a propaganda 1939 – 1945

Plagát Zdravé dieťa v rodine, 1940
Plagát Zdravé dieťa v rodine, 1940. Autor / zdroj: Andrej Kováčik.

Veľký výstavný projekt Slovenskej národnej galérie ponúka exponáty z oblasti umenia a propagandy z rokov 1939 – 1945, z obdobia prvého Slovenského štátu. Kurátorky výstavy - Katarína Bajcurová, Petra Hanáková a Bohunka Koklesová - o výstave napísali:

"Obdobie existencie slovenského štátu (1939 – 1945) patrí k najkontroverznejším obdobiam našich novodobých dejín... Primárnym zámerom tejto výstavy je (seba)poznanie a až v druhom pláne estetická skúsenosť či "potešenie" z umenia. Cez reflektovania rôznorodých polôh fungovania umenia a vizuálnej kultúry, ba niekedy až "nekultúry", je jej cieľom predostrieť objektívnejší a mnohostrannejší obraz, ktorý by čo najviac odkryl rozporuplnosť a komplikovanosť tohto obdobia. Bez dobového materiálu, ktorý reprezentuje temné stránky fašistickej propagandy, to ale nešlo. Ten totiž vytvára náležitý kontext pre diela s iným názorom a postojom.

Z hľadiska objemu participujúcich inštitúcií ide v dejinách SNG o rekordný projekt: na výstave sa nachádzajú výpožičky z viac než 40 galérií, múzeí, archívov a zo súkromných zbierok po celom Slovensku."

Edukačný projekt k výstave

K výstave pripravuje lab.SNG stránku, ktorá priblíži obdobie slovenského štátu z historického hľadiska. V podobe textov, obrazového a zvukového materiálu budú zverejnené štyri kapitoly.

Viac o výstave na stránkach SNG: >>

Výstava je prístupná v Bratislave v Esterházyho paláci (Vodné kasárne) od 20. októbra 2016 do 26. februára 2017.

ID

<%galerie lang%>

Vydané: 2016-11-02
Aktualizované: 2016-11-02