Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Štvrtá špára a démoni na Bláznovi

Táto špára na Bláznovi v Malých Karpatoch nám dala zabrať. Dolná, asi 20 metrová časť, je hodnotená za 6 a horná, ktorá bola nanovo odistená, je možno 6+. Dala by sa liezť aj s jedným istením, ale s druhým štandom je to zaujímavejšie. Ten, kto istí, môže zblízka sledovať, či sa prvolezcovi darí zapnúť do borháku pod previsom. To je, podľa našich skúseností, hlavný problém cesty. Skúšali sme to viackrát a viackrát sme lietali. A keď sme to dokázali, tak sme zistili, že nad borhákom sa začína ozajstný previs, v ktorom sú celkom nápomocné aj zachované staré skoby.

Poznámka: Tento text bol napísaný pred uverejnením sprievodcu po Bláznovi v časopise Horolezec. V sprievodcovi je popísaná špára pomenovaná ako Štvrtá špára, prvá časť s 5 borhákmi a zlaňákom má hodnotenie 7+ a druhá, kratšia časť so štyrmi borhákmi je tiež 7+.

Na fotografii je hornou šípkou označený borhák, ktorý sa ťažšie zapína. Dolná šípka zasa ukazuje na démonov, ktorých sme na skale objavili.

Tretia špára na Bláznovi, Malé Karpaty
Kľúčové miesto druhej dĺžky
Kľúčové miesto druhej dĺžky.
Marek Munka v previse nad kľúčovým borhákom
Marek Munka v previse nad kľúčovým borhákom.

Démonov som objavil pri dodatočnom štúdiu snímky. Strážia čerta zvaného Venuša. Sú až štyria.

Vlado Bibel

Ďalšie info:

Malé Karpaty: Venuša, či Čert? (Lezecké skaly na Bláznovi)

Vydané: 2013-07-15
Aktualizované: 2013-07-15

Kategórie: Horolezectvo