Panorama.sk
Pamätihodnosti
Obsah
Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Hrad Devín

Zrúcaniny hradu na brale nad sútokom Moravy a Dunaja. Z hradu je nádherný výhľad na prielom Dunaja cez Karpaty, na priestor Devínskej brány, v histórii známej ako Porta Hungarica, alebo Ungarische Pforte.

Od 5. mája 2017 je po dlhotrvajúcej rekonštukcii znova otvorený aj horný hrad, ktorý sa týči na brale najvyššie a poskytuje najkrajšie výhľady.

Strategicky významná poloha Devína viedla k jeho osídleniu už v praveku. Lokalitu hradu využívali aj Kelti a následne Rimania, keď bol súčasťou pohraničnej línie Limes Romanus.

Prvé písomné záznamy o tejto lokalite z 9. storočia (franské Fuldské anály) spomínajú veľkomoravskú pevnosť slúžiacu proti útočiacim Bavorom. Samotný hrad na skalnom brale pochádza z 13. až 15. storočia, odvtedy bol viackrát prestavovaný. V stave zrúcaniny je od r. 1809, keď počas napoleonských vojen francúzske vojská vyhodili hornú časť hradnej pevnosti do vzduchu. V súčasnosti je zakonzervovaný a jeho časti sú prispôsobené na muzeálne a turistické ciele.

Výstava Hrad Devín v 13. – 20. storočí

Horná časť hradu je postavená na brale, v ktorom sú jaskynné priestory. Od mája 2017 je v nich sprístupnená nová expozícia Hrad Devín v 13. – 20. storočí. Tristo archeologických nálezov z hradu prezentuje jeho stavebný vývoj, jeho majiteľov a najvýznamnejšie udalosti, ktoré sa na Devíne odohrali.

More, ktoré tu bolo pred 16 miliónmi rokov

Expozícia je doplnená aj o geologickú históriu hradného brala a unikátnu prezentáciu zvyškov mora z obdobia treťohôr (16 miliónov rokov). Zachovali sa tu v podobe morského piesku s príslušnou faunou a tiež pozorovateľnými vplyvmi pôsobenia morskej hladiny.

Osídlenie už pred 7tisíc rokmi

V strednej časti sa usporadúvajú kultúrne podujatia a je tam aj výstavná sieň, v ktorej bola do októbra 2016 expozícia Devín v Praveku. Sprístupňovala nálezy, ktoré dokladali osídlenie Devína už pred 7 tisíc rokmi.

Devín ako národný symbol

Vzhľadom na svoju veľkomoravskú minulosť sa Devínsky hrad v časoch slovenského národného obrodenia v prvej polovici 19. storočia stal symbolom národného a všeslovanského hnutia, keď bol cieľom stretnutí štúrovcov. Tento emocionálny význam pre slovenskú štátnosť si hrad udržal do dnešných čias.

Podobný náboj mal Devínský hrad aj pre maďarský národ. V roku 1896 pri príležitostí osláv tisícročia svätoštefanskej koruny postavili na Devíne 33-metrový žulový obelisk. Ten, ako symbol z čias Rakúsko-uhorskej monarchie, zbúrali českí legionári v roku 1918.

Devínsky hrad patrí k obľúbeným cieľom vychádzok Bratislavčanov. Prechádzať sa možno pod hradom, po nábreží Dunaja a popri Morave. Pod hradom stoja dva pomníky obetiam Železnej opony, ktorá tade viedla počas vlády komunistickej strany.

Mapa pešej trasy Devín - Dúbravka

Dostupnosť

Autobusmi MHD - z Bratislavy č. 29 cca 30 min. od Nového mosta, č. 28 z miestnej časti Devínska Nová Ves. Pozri cestovné poriadky. (Zadajte číslo linky do vyhľadávacieho formulára na stránke.)

Otváracie hodiny a vstupné na stránkach Múzea mesta Bratislavy.

Značkované pešie trasy vedú cez masív Devínskej kobyly z miestnych častí Dúbravka a Devínska Nová Ves (z Dúbravky asi 2 hod.) Výhľad na sútok riek a Devín z Devínskej kobyly stojí za tú námahu. Je to asi naojobľúbenejšia pešia výletná trasa Bratislavčanov.

Cestička k Devínskemu hradu od Sandberdu (Devínska Nová Ves)

Bicyklom

Cyklistický prístup je buď frekventovanou cestou popri Dunaji, 8 km z okrajovej miestnej časti Karlova Ves alebo popri Morave, buď po ceste alebo cyklistickým chodníkom, 4,5 km z Devínskej Novej Vsi.

Devínsky hrad

Autom

Pre motoristov je výhodné veľké parkovisko pod hradom. Je však platené. V čase povodní parkovisko oblizujú vody vyliatych riek. Protipovodňová stena by mala parkovisko pred vodou ochrániť. Pri parkovisku pod hradom sú predajné stánky s občerstvením a športoviská.

Pod Devínskym hradom

Loďou

Prístup je aj po vode, prístavisko pri Dunaji obsluhuje sezónne lodné linky z centra Bratislavy i z rakúskeho Hainburgu. Vodná trasa Bratislava - Devín a späť je tradičnou bratislavskou vyhliadkovou plavbou po Dunaji.

Brehy Moravy pod hradom bývajú cieľom vodáckych splavov. Pod Devínom sa môžete plaviť na populárnom a dynamickom splave z Hainburgu do Bratislavy.

Viac informácií:

Bratislavský online sprievodca

Pozorovanie vtáctva a prírody v rezervácii Devínska Kobyla

Devínska Nová Ves: Cesta do treťohôr a ešte aj inde (Sandberg, Devínska Kobyla, Štokerauská vápenka, Villa rustica)

Neznáma Bratislava - raketová Devínska Kobyla

Festival Devín 2013 - fotopostrehy

Vydané: 2003-06-06
Aktualizované: 2003-06-06

Mailujte adresu stránky

Panoráma.sk - Kontakty / O nás
© Copyright 1998 - 2018, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies, ktoré im umožňujú zaznamenávať vaše internetové preferencie. Používaním stránok dávate súhlas so zapisovaním cookies do Vášho internetového prehliadača.