Panorama.sk
Hrad Devín
×
Obsah
Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Hrad Devín

Zrúcaniny hradu na brale nad sútokom Moravy a Dunaja. Z hradu je nádherný výhľad na prielom Dunaja cez Karpaty, na priestor Devínskej brány, v histórii známej ako Porta Hungarica, alebo Ungarische Pforte. Od 5. mája 2017 je po dlhotrvajúcej rekonštukcii znova otvorený aj horný hrad, ktorý sa týči na brale najvyššie a poskytuje najkrajšie výhľady. Strategicky významná poloha Devína umožňovala osídlenie človekom už v praveku. Lokalitu hradu využívali aj Kelti a následne Rimania, keď bol súčasťou pohraničnej línie Limes Romanus. <%mapikon2 12,10,0%>

Prvé písomné záznamy o tejto lokalite z 9. storočia (franské Fuldské anály) spomínajú veľkomoravskú pevnosť slúžiacu proti útočiacim Bavorom. Samotný hrad na skalnom brale pochádza z 13. až 15. storočia, odvtedy bol viackrát prestavovaný. V stave zrúcaniny je od r. 1809, keď počas napoleonských vojen francúzske vojská vyhodili hornú časť hradnej pevnosti do vzduchu. V súčasnosti je zakonzervovaný a jeho časti sú prispôsobené na muzeálne a turistické ciele.
Výstava Hrad Devín v 13. – 20. storočí
Horná časť hradu je postavená na brale, v ktorom sú jaskynné priestory. Od mája 2017 je v nich sprístupnená nová expozícia Hrad Devín v 13. – 20. storočí. Tristo archeologických nálezov z hradu prezentuje jeho stavebný vývoj, jeho majiteľov a najvýznamnejšie udalosti, ktoré sa na Devíne odohrali.
More, ktoré tu bolo pred 16 miliónmi rokov
Expozícia je doplnená aj o geologickú históriu hradného brala a unikátnu prezentáciu zvyškov mora z obdobia treťohôr (16 miliónov rokov). Zachovali sa tu v podobe morského piesku s príslušnou faunou a tiež pozorovateľnými vplyvmi pôsobenia morskej hladiny.
Osídlenie už pred 7tisíc rokmi
V strednej časti sa usporadúvajú kultúrne podujatia a je tam aj výstavná sieň, v ktorej bola do októbra 2016 expozícia Devín v Praveku. Sprístupňovala nálezy, ktoré dokladali osídlenie Devína už pred 7 tisíc rokmi.
Devín ako národný symbol
Vzhľadom na svoju veľkomoravskú minulosť sa Devínsky hrad v časoch slovenského národného obrodenia v prvej polovici 19. storočia stal symbolom národného a všeslovanského hnutia, keď bol cieľom stretnutí štúrovcov. Tento emocionálny význam pre slovenskú štátnosť si hrad udržal do dnešných čias. Podobný náboj mal Devínský hrad aj pre maďarský národ. V roku 1896 pri príležitostí osláv tisícročia svätoštefanskej koruny postavili na Devíne 33-metrový žulový obelisk. Ten, ako symbol z čias Rakúsko-uhorskej monarchie, zbúrali českí legionári v roku 1918. Devínsky hrad patrí k obľúbeným cieľom vychádzok Bratislavčanov. Prechádzať sa možno pod hradom, po nábreží Dunaja a popri Morave. Pod hradom stoja dva pomníky obetiam Železnej opony, ktorá tade viedla počas vlády komunistickej strany.
Mapa pešej trasy Devín - Dúbravka

Dostupnosť
Autobusmi MHD - z Bratislavy č. 29 cca 30 min. od Nového mosta, č. 28 z miestnej časti Devínska Nová Ves. Pozri cestovné poriadky. (Zadajte číslo linky do vyhľadávacieho formulára na stránke.) Otváracie hodiny a vstupné na stránkach Múzea mesta Bratislavy. Značkované pešie trasy vedú cez masív Devínskej kobyly z miestnych častí Dúbravka a Devínska Nová Ves (z Dúbravky asi 2 hod.) Výhľad na sútok riek a Devín z Devínskej kobyly stojí za tú námahu. Je to asi naojobľúbenejšia pešia výletná trasa Bratislavčanov.
Cestička k Devínskemu hradu od Sandberdu (Devínska Nová Ves)

Bicyklom
Cyklistický prístup je buď frekventovanou cestou popri Dunaji, 8 km z okrajovej miestnej časti Karlova Ves alebo popri Morave, buď po ceste alebo cyklistickým chodníkom, 4,5 km z Devínskej Novej Vsi.
Devínsky hrad

Autom Pre motoristov je výhodné veľké parkovisko pod hradom. Je však platené. V čase povodní parkovisko oblizujú vody vyliatych riek. Protipovodňová stena by mala parkovisko pred vodou ochrániť. Pri parkovisku pod hradom sú predajné stánky s občerstvením a športoviská.

Pod Devínskym hradom

Loďou
Prístup je aj po vode, prístavisko pri Dunaji obsluhuje sezónne lodné linky z centra Bratislavy i z rakúskeho Hainburgu. Vodná trasa Bratislava - Devín a späť je tradičnou bratislavskou vyhliadkovou plavbou po Dunaji. Brehy Moravy pod hradom bývajú cieľom vodáckych splavov. Pod Devínom sa môžete plaviť na populárnom a dynamickom splave z Hainburgu do Bratislavy. <%tipyvylety lang%>
Mailujte adresu stránky

Panoráma.sk - Kontakty / O nás
© Copyright 1998 - 2018, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies. Používaním stránok dávate súhlas s ich zapisovaním do Vášho internetového zariadenia zariadenia - prehliadača.