Panoráma.sk
Kníhkupectvo
Sprievodca
Noviny
Kontakty
Slovakia Document Store - Logo
Dnes je 16.1.2018
Vyhľadávanie / Search
Počasie
Kurzy: 1 EUR = 1.2277USD   25.531CZK   0.89043GBP   308.90HUF   4.1686PLN   7.4340HRK . . . viac

Obnova Rusovského ramena pri Bratislave

Rusovske Rameno Branch

Mohutné topole a vŕby, množstvo vzácnych živočíchov, ale aj bujný les s desiatkami rôznych druhov drevín, aký nemá na slovenskom úseku Dunaja obdobu. Reč je o prírodnej rezervácii Dunajské ostrovy.

V Rusovskom ramene, ktoré túto rezerváciu spoluvytvára, boli vybudované štyri prehrádzky z kameňa a betónu, ktoré tvorili bariéru pre tečúcu vodu a migrujúce živočíchy. Vďaka spolupráci vodohospodárov a ochranárov došlo k odstráneniu týchto prehrádzok a k prepojeniu doteraz umelo izolovaných častí ramena, takže rameno by malo byť súvislo dlhé päť kilometrov.

Práce na projekte sa realizovali v rámci medzinárodného programu LIFE+ Ochrana vtáctva Podunajska a podpory Ministerstva životného prostredia SR.

Lužné lesy na ostrove zachránila povodeň v roku 2002

Podľa informácií uverejnených na stránkach Bratislavského ochranárskeho združenia BROZ sú v prírodnej rezervácii Dunajské ostrovy na Dolnom Rusovskom ostrove zachované cenné pôvodné lužné lesy.

Ostrov vznikol činnosťou Dunaja v 18. storočí a už vtedy bol na mapách zakreslený so súvislým porastom lužného lesa. Veľkým súkromným vlastníkom v tomto území bol v minulosti gróf Elemér Lónyay, neskôr vlastníctvo prevzal štát. V 70-tych rokoch 20. storočia bol naplánovaný jeho zánik – mal sa stať súčasťou Hrušovskej zdrže, čo by znamenalo výrub lužného lesa a trvalé zaplavenie. Napokon – najmä vďaka úsiliu ochrancov prírody a ochrane blízkeho vodného zdroja - bol projekt vodného diela Gabčíkovo upravený a väčšia časť ostrova ostala zachovaná. A aj vďaka prebiehajúcej výstavbe vodného diela ostávali lesy na ostrove ušetrené od lesného hospodárenia. To sa však po jeho sprevádzkovaní zmenilo. Lesní hospodári, tvrdiac, že lesy na ostrove sú prestarnuté, tu už mali naplánované veľkoplošné holoruby na celkovej ploche desiatok hektárov a ochranármi plánovaná prírodná rezervácia bola ešte v nedohľadne. No aj vtedy sa na ostrov usmialo šťastie. V roku 2002 boli stroje a pilčíci už pripravení, ale Dunaj sa presne vtedy rozlial a na zaplavený ostrov sa nemohla dostať ťažká technika ani ľudia. Koncom toho istého roka napokon bola na ostrove vyhlásená Prírodná rezervácia Dunajské ostrovy s najvyšším stupňom ochrany.

Rusovske Rameno Branch

"V posledných dvoch rokoch sa nám spoločne s ochranármi z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) podarilo dokončiť niekoľko pre Dunaj a Dunajské luhy veľmi podstatných revitalizačných opatrení – prepojenie Rusovského ramena je jedno z nich. V podobných aktivitách budeme aj naďalej pokračovať – najbližšie vytvorením biokoridoru v oblasti Bakanských ramien, ale aj zatiaľ jednou z najväčších environmentálnych akcií na Dunaji, ktorou je sprietočnenie Veľkolélskeho ramena. Začiatok prác na oboch lokalitách pripravujeme na začiatok marca 2014," dodal generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Ladislav Lazár.

V súčasnosti je územie prírodnej rezervácie Dunajské ostrovy poldrom (nachádza sa pod úrovňou hladiny vody vo vzdutej časti Dunaja). Pri bežných hladinách v Dunaji sú ostrovy a rameno od rieky oddelené nízkou hrádzou na brehu, pri vysokých vodných stavoch Dunaj nízku hrádzu prelieva a územie je zatápané.

Prvá jar bez bariér v Rusovskom ramene

"Vďaka odstráneniu všetkých priečnych bariér a vďaka opätovnému napojeniu viacerých priľahlých mokradí na ramenný systém došlo k zlepšeniu podmienok pre vodné druhy živočíchov, ryby majú opäť možnosť sa dostať na niektoré svoje prirodzené neresiská a vzácne druhy vtákov sa cítia bezpečnejšie na izolovaných ostrovoch. Svoje útočisko tu možno opäť nájde aj vták roku 2014 – bocian čierny, ktorý z Dunajských luhov v posledných rokoch takmer vymizol. Dôležitou úlohou realizovaných opatrení je možnosť lepšieho preplachovania ramien tečúcou vodou pri vyšších vodných stavoch, a nie ich sústavné zanášanie naplaveným materiálom ako tomu bolo doposiaľ," vyzdvihol vykonané revitalizačné opatrenia Matúš Kúdela z Katedry zoológie PriF UK.

"Jarné obdobie, ktoré patrí v lužnej krajine medzi tie najkrajšie a už teraz vytvára v okolitých lesoch koberce snežienok a nádhernú vôňu medvedieho cesnaku, bude mať pre Rusovské rameno a jeho ostrovy nielen nádych jari, ale aj nového začiatku. Už počas najbližšieho vegetačného obdobia budú mať živočíchy možnosť vyskúšať si staronové Rusovské rameno bez bariér," dodáva manažér projektu Tomáš Kušík.

Týmto sa však snahy ochranárov a vodohospodárov nekončia. Chceli by úplne sprietočniť Rusovské rameno a opätovne ho napojiť na Dunaj. V súčasnosti sa rameno plní iba vďaka priesakom z Dunaja alebo pri vysokých vodných stavoch.

(Spracoval ID, podľa tlačovej správy Ministerstva životného prostredia a stránok BROZ, snímky: BROZ)

Vydané: 1. 3. 2014
Kalendár - rýmovačky k meninám, informácie o kalendárových zvykoch
Reklama
Mailujte adresu stránky

<< Back / Nazad  
© Copyright 1998 - 2016, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies. Používaním stránok dávate súhlas s ich zapisovaním do Vášho zariadenia.