Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Svet cudzích jazykov / Svět cizích jazyků

Svet cudzích jazykov / Svět cizích jazyků - obálka

Kniha s príspevkami slovenských a českých odborníkov odpovedá na otázky: Aké inovačné metódy možno využiť vo vyučovaní cudzích jazykov? Ako naučiť cudzí jazyk deti s dyslexiou? Ako pri výučbe využiť počítač, internet? Ako výučbu spojiť s projektovou výučbou? Ako prebieha elektronická konferencia?

Kniha s podtitulom Inovačné trendy v cudzojazyčnej výučbe môže byť užitočná pre každého učiteľa cudzieho jazyka, ktorý chce učiť "inak" a potrebuje sa zorientovať v najdôležitejších alternatívnych metódach či chce pri výučbe využívať moderné komunikačné prostriedky. Jej hlavným prínosom je predstavenie niektorých alternatívnych metód vo výučbe cudzích jazykov:

Sugestopédia – Sofrológia - Metóda celkovej fyzickej odpovede (Total Physical Response, TPR) - Vyučovanie jazykov v komunite (Community Language Learning (CLL) - Tichá metóda (Silent Way) - Ústny prístup a /alebo situačné jazykové vyučovanie (Oral Approachand/or Situational Language Teaching) - Prirodzený prístup (Natural Approach) - Aktivizujúce metódy výučby cudzích jazykov - Lingvistická psychodramaturgia - Metóda drámy - Waldorfská škola.

Inovačné, alternatívne metódy sú výzvou metódam stredného prúdu, najmä svojím humánnym postojom, keď je učiteľ partnerom a poradcom žiaka a žiak je rovnocenným partnerom učiteľa. Vyvinuli ich renomovaní psychológovia, didaktici, lingvisti a učitelia jazykov. O každej z metód kniha informuje z hľadiska psychologických a didaktických poznatkov, venuje sa odlišnostiam od tradičných metód, približuje tiež nároky na vyučovacie prostredie a prostriedky, osobnosť učiteľa a žiaka, opisuje koncepciu a schému výučby. Napokon podáva celkové hodnotenie každej metódy z hľadiska jej efektívnosti, príťažlivosti pre žiaka, možnosti využitia v tradičnej školskej výučbe, výhod a nevýhod. Záujemcom o hlbšie štúdium pomôže podrobný zoznam použitej literatúry a odkazov na web-stránky

OBJEDNAJTE TU:Order
Svet cudzích jazykov / Svět cizích jazyků
Cena: 11.25 EUR
Mierka: 0
Kategória: Jazykové slovníky, cudzie jazyky
Vydavateľ: Didaktis
Vydanie 1.
Rok vydania: 2004
ISBN: 80-89160-11-5
Počet strán: 188
Mäkká väzba
Rozmery: 17.00 x 24.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Jazykové slovníky, cudzie jazyky

Vydané: 2009-05-27
Aktualizované: 2009-05-27