Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Slovenské ľudové rozprávky 1. - 3.

Slovenské ľudové rozprávky 3. - obálka

Slovenske ludove rozpravky 3. - Cover Page

30 krásne ilustrovaných rozprávok Moje najmilšie rozprávky - Z klenotnice rozprávok Pavla Dobšinského.

Slovenské ľudové rozprávky na DVD.

Slovenské ľudové rozprávky na CD.

Trilógia slovenských ľudových rozprávok je dosiaľ najkomplexnejším výberom slovenských rozprávok. Je to súbor 585 príbehov, ktoré sú výberom z dvoch tisícov rozprávok, ktoré zozbierali poslucháči slovanského seminára Filozofickej fakulty UK v Bratislave pod vedením profesora Franka Wollmana v rokoch 1928 - 1944 v pôvodnej nárečovej podobe. Ich finálna verzia je upravená, avšak zachováva špecifiká príslušného nárečia. Pre lepšiu orientáciu v texte slúži slovník nárečových výrazov.

Etnograf v jednotlivých zväzkoch nájde porovnávacie komentáre, zoznam obcí, v ktorých boli rozprávky zapisované, zoznam zapisovateľov a rozprávačov s udaním roku zápisu, veku rozprávačov a pomerne rozsiahlu vedeckú štúdiu s názvom Slovenská rozprávka v ľudovom podaní a rezumé štúdie v nemčine a angličtine.

Štúdia sa zameriava na súvislosti medzi jednotlivými rozprávkami antológie, styčné body a odlišnosti s rozprávkami v iných slovenských zbierkach alebo v zbierkach susedných národov, na charakteristiku textov z hľadiska žánrového a látkového, národné špecifiká a medzinárodný kontext zaznamenaných rozprávok. Etnografka Viera Gašparíková v nej uvádza aj prehľad látok podľa Aarneho - Thompsonovho systému, index látok a typov.

Okrem etnografky Viery Gašparíkovej, ktorá upravovala rozprávkové texty, je autorkou porovnávacích komentárov, štúdie, indexov, slovníka, edičnej poznámky a doslovu, sa na projekte výberom a poznámkami podieľala aj etnografka Božena Filová.

Aj napriek širokému odbornému záberu môže byť dielo obohatením knižnice čitateľov, ktorí majú radi ľudovú rozprávku. Publikácie oživujú ilustrácie slovenského výtvarníka Mareka Ormandíka, a príťažlivé obálky s rozprávkovými postavami na prvý pohľad navodia dojem, že sprevádzajú knižné dielo skôr beletrizujúceho ako vedeckého žánru.

Prvý zväzok edície zachytáva rozprávky zo stredného Slovenska. Čitateľ tu nájde 191 príbehov z Oravskej, Liptovskej, Zvolenskej, Tekovskej, Hontianskej, Novohradskej a Gemerskej župy.

Slovenské ľudové rozprávky 2. prinášajú 255 rozprávok, historických povestí, či poviedok zo západného Slovenska, a to z Bratislavskej, Nitrianskej a Trenčianskej župy.

Tretí zväzok publikácie predstavuje ľudovú slovesnosť z východného Slovenska. Obsahuje 138 rozprávok zo Spišskej, Šarišskej, Zemplínskej a Abovsko-Turnianskej župy.

OBJEDNAJTE TU:Order
Slovenské ľudové rozprávky 1.
Autor: Viera Gašparíková (ed.)
Cena: 22.74 EUR
Mierka: 0
Kategória: Ľudová kultúra, folklór
Vydavateľ: VEDA
Vydanie 1.
Rok vydania: 0
ISBN: 0
Počet strán: 767
Tvrdá väzba
Rozmery: 14.50 x 21.50 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Ľudová kultúra, folklór

Vydané: 2009-06-25
Aktualizované: 2009-06-25