Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Trávnice - Lúčne piesne na Slovensku (Monografia +CD)

Trávnice - Lúčne piesne na Slovensku - obálka

Trávnice - lúčne piesne žien - patria k piesňovým žánrom so základným významom pre poznanie ľudovej vokálnej kultúry na Slovensku. Odrážajú osobitosti vývinu tradičnej roľníckej kultúry na Slovensku v podhorských a horských oblastiach - predstavujú typ sezónnych pracovných piesní, ktoré spievali ženy v letnom období pri práci v prírode, najmä počas kosby a zberu sena. Ako paralela k žatevným piesňam z nížinných oblastí trávnice podávajú obraz kultúrnej adaptácie človeka na prírodné prostredie a krajinu.

Monografia etnomuzikologičky Hany Urbancovej približuje tieto piesne ako viacvrstvový repertoár, ktorý sa formoval pod vplyvom primárnych funkcií spevu v prírode a pod vplyvom zmien v spôsobe života tradičnej rurálnej spoločnosti začal podliehať radikálnejším premenám v druhej polovici 20. storočia.

Piesňová antológia s prehľadom hudobnoštýlových vrstiev, melodických typov a piesňových kontextov spolu so zvukovou antológiou na CD (je vložené v publikácii), dokumentujú tento piesňový žáner v kontexte regionálnych a lokálnych štýlov.

V minulosti trávnice pútali intenzívnu pozornosť zberateľov a zohrali významnú úlohu v procesoch konštrukcie slovenskej národnej a kultúrnej identity. Monografia porovnáva obraz o trávniciach ako o národne špecifickom žánri s jeho reálnym postavením a významom v tradičnom roľnícko-pastierskom prostredí.

Publikácia obsahuje pomerne obsiahle resumé v anglickom jazyku.

Monografia má odborný charakter, je určená etnomuzikológom a etnografom, ale môže poslúžiť aj ako spevník pre hudobné školy, alebo spevácke skupiny. Obsahuje notové záznamy nápevov a texty k nápevom. CD, ktoré obsahuje trávnice z rôznych regiónov Slovenska, je jedinečnou hudobnou zbierkou tohto osobitého hudobného žánru.

OBJEDNAJTE TU:Order
Trávnice - Lúčne piesne na Slovensku (Monografia +CD) - vypredané
Autor: Hana Urbancová
Cena: 18.80 EUR
Mierka: 0
Kategória: Ľudová kultúra, folklór
Vydavateľ: Academic Electronic Press
Vydanie 1.
Rok vydania: 2005
ISBN: 80-88880-67-X
Počet strán: 323
Mäkká väzba
Rozmery: 17.00 x 25.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Ľudová kultúra, folklór

Vydané: 2007-02-05
Aktualizované: 2007-02-05