Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Etnografický atlas Slovenska

Fašiangové masky

Etnografický atlas Slovenska nie je nové dielo. Rodil sa v 70-tych a 80-tych rokoch 20-teho storočia ako veľkolepý projekt, na ktorom sa podieľali mnohí autori - etnografovia, národopisci a kartografovia. Cieľom atlasu je zobraziť na mapách jednotlivé vybrané javy ľudovej kultúry.

Základom atlasu boli výskumy v teréne, ktoré v rokoch 1971 až 1975 robili odborníci - etnografovia a folkloristi o 170 témach týkajúcich sa tradícií práce, života a kultúry obyvateľov Slovenska. Tieto témy boli skúmané v 250 lokalitách rovnomerne rozložených po Slovensku. Z nich bolo 189 slovenských, 37 maďarských a 17 rusínskych, ďalej 4 goralské a 3 bývalé nemecké lokality.

Fašiangové masky - mapka zobrazuje rozšírenie tzv. zvieracích masiek v regiónoch Slovenska

Získané poznatky boli prenesené do máp. Tých je v atlase 521. Grafov je 33. Sú doplnené schematickými kresbami, a rôznymi vysvetľujúcimi ukážkami a textami.

Atlas je dnes už cennou bibliofíliou a tomu zodpovedá aj jeho cena.

Atlas je určený skôr odborníkom, ale zaujímavé informácie v ňom nájdu aj laikovia, ktorí sa zaujímajú o kultúrne tradície a zvyklosti obyvateľov dnešného Slovenska. Medzi mapkami čitateľ nájde napr. aj mapku výskytu rôznych strašidiel v ľudových predstavách.

Ďalšie info:

Slovensko - Európske kontexty ľudovej kultúry

Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska

OBJEDNAJTE TU:Order
Etnografický atlas Slovenska - vypredané
Cena: 95.00 EUR
Mierka: 0
Kategória: Ľudová kultúra, folklór
Vydavateľ: VEDA
Vydanie 1.
Rok vydania: 1990
ISBN: 80-224-0075-0
Počet strán: 124
Tvrdá väzba
Rozmery: 46.00 x 50.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Ľudová kultúra, folklór

Vydané: 2005-01-05
Aktualizované: 2005-01-05