Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Grammar in Use - učebnice anglickej gramatiky z edície in Use

Raymond Murphy

Z nižšie popísanej edície sú k dispozícii len novšie vydania. Ceny Vám pošleme na požiadanie. Ceny uvedené nižšie nie sú platné.

Séria "in Use" zameraná na gramatiku predstavuje prakticky dvojstránkovo spracované učebnice v anglickom jazyku z vydavateľstva Cambridge University Press. Ľavá strana dvojstránky obsahuje vysvetlenia, pravá zasa cvičenia. Učebnice sú v anglickom jazyku, sú vhodné pre samoukov, ale aj ako doplnkový materiál na hodiny angličtiny.

S edíciou "in Use" je zviazané meno Raymond Murphy, ktorý je autorom niekoľkých bestsellerov jazykovej literatúry. Po jeho učebniciach anglickej gramatiky už siahli desiatky miliónov študentov a sú dôverne prezývané murphyovky. Murphy začínal ako učiteľ angličtiny v Nemecku a vo Veľkej Británii, od roku 1988 píše a zostavuje učebnice.

Je autorom a spoluautorom učebníc: Basic Grammar in Use, Essential Grammar in Use a English Grammar in Use. Autorom učebnice anglickej gramatiky pre pokročilých Advanced Grammar in Use je Martin Hewings.

Basic Grammar in Use with Answers + CD (2nd Edition) - obálka

Basic Grammar in Use with Answers + CD (2nd Edition)

Učebnica anglickej gramatiky pre začiatočníkov - samoukov v anglickom jazyku. Obsahuje 116 kapitol (units), ktoré sú na dvojstránkach. Ľavá strana obsahuje vysvetlenia, pravá praktické cvičenia. Audio CD obsahuje ukážkové vety a ku každej kapitole doplnkové cvičenia.

Essential Grammar in Use  - obálka

Essential Grammar in Use (A self-study reference and practice book for elementary students)

Tretie vydanie učebnice anglickej gramatiky pre študentov v anglickom jazyku, ktorí si chcú dobre osvojiť a prehĺbiť základy gramatiky - predovšetkým pre stupeň Elementary, ale osoží aj študentom zaradeným do stupňa Pre-intermediate. Nové vydanie je farebne ilustrované, má v porovnaní s predošlým študijného sprievodcu, ktorý študentov nasmeruje k najpoužívanejším oblastiam gramatiky a novú lekciu, ktorá tiež upozorňuje na základné a nevyhnutné gramatické javy. CD ROM obsahuje stovky cvičení, pútavé hry, možnosť tvoriť testy, interaktívne slovné cvičenia. CD ROM si možno zakúpiť s knihou alebo samostatne. Doplnkovým učebným materiálom je aj kniha s ďalšími cvičeniami - Supplementary Exercises, obsahuje 185 cvičení.

English Grammar in Use - obálka

English Grammar in Use (A self-study reference and practice book for intermediate students)

Anglická gramatika pre stredne pokročilých samoukov a tiež pre študentov škôl. (Text je len v angličtine). Publikácia je svetovým bestsellerom v oblasti jazykovej literatúry zameranej na výuku anglickej gramatiky.

Kniha je užitočnou pomôckou pre tých užívateľov anglického jazyka, ktorí váhajú so správnou odpoveďou na otázky typu:

Aký je rozdiel medzi I did and I have done?
Kedy používame will na vyjadrenie budúceho času?
Aká je správna podoba vety po výraze I wish?
Kedy sa používa výraz used to do a kedy used to doing?
Kedy sa používa člen the?
Aký je rozdiel medzi like a as?

Tieto a ďalšie otázky sú v knihe vysvetlené a sú k nim cvičenia.

Úrovne

Kniha je určená najmä pre stredne pokročilých študentov (pre tých, ktorí už študovali základy anglickej gramatiky). Sústreďuje sa na tie konštrukcie, ktoré by stredne pokročilý študent rád používal, ale často mu spôsobujú ťažkosti. Kniha môže pomôcť aj pokročilým študentom. Nie je vhodná pre začiatočníkov.

Ako je kniha usporiadaná

Učebnica je rozdelená do 145 kapitol (units). Každá kapitola sa sústreďuje na jeden gramatický jav. Niektoré (napr. present perfect alebo používanie člena the) sú rozvrhnuté do viacerých kapitol. Každá kapitola pozostáva z dvoch susediacich strán. Na ľavej strane je vysvetlenie javu a príklady, na pravej sú cvičenia. V závere knihy je kľúč k cvičeniam na kontrolu riešení. Je tu aj sedem dodatkov (appendices), ktoré obsahujú nepravidelné slovesá, zhrnutia slovesných tvarov, výslovnosť a kapitolku o americkej angličtine. Celkom na konci je zaradený index.

Ako pracovať s knihou

Kapitoly nenasledujú v poradí podľa obtiažnosti, takže nemusíte postupovať od začiatku po koniec. Každý študent má svoje osobité problémy a mal by knihu používať tak, aby mu pomohla práve s tými gramatickými javmi, ktoré mu robia ťažkosti. Doporučuje sa preto, aby študent postupoval takto:

1. Nájdite v obsahu alebo v indexe kapitolu s problematikou, ktorá vás zaujíma.
2. Ak nie ste si istý, ktorú kapitolu potrebujete, zorientuje sa s pomocou Študijného sprievodcu na strane 326.
3. Preštudujte si najprv vysvetlenia a príklady na ľavej strane.
4. Urobte cvičenia na pravej strane.
5. Skontrolujte si odpovede v kľúči.
6. Ak vaše odpovede nie sú správne, znovu si prečítajte vysvetľujúcu ľavú stranu príslušnej kapitoly, aby ste zistili, kde ste urobili chybu.
7. Knihu môžete používať len ako príručku, bez cvičení.

Doplnkové cvičenia

Kniha obahuje aj doplnkové cvičenia, ktoré sumarizujú používanie gramatických javov z viacerých kapitol.

CD ROM

Knihu si možno zakúpiť bez alebo s CD Rom-om. CD obsahuje viac cvičení a 1700 kontrolných otázok, ktoré môžete použiť na zostavenie vlastného testu. CD ROM sa dá zakúpiť aj samostatne.

English Grammar in Use - Supplementary Exercises

Cvičebnica so správnymi odpoveďami dopĺňa príručku English Grammar in Use pre stredne pokročilých. Obsahuje dvesto cvičení. Cvičebnica je len v anglickom jazyku.

Advanced Grammar in Use (2nd Edition) - obálka

Advanced Grammar in Use

Učebnica anglickej gramatiky pre pokročilých študentov v anglickom jazyku je komplexnou príručkou. Tak ako ostatné učebnice z edicie in Use je každá kapitola na dvojstránkach, na ľavej strane sú vysvetlenia, na pravej praktické cvičenia. Obsahuje zhrnutie gramatiky, čo študenti ocenia najmä pri opakovaní. Ma 100 kapitol (units).

Je vhodnou učebnou pomôckou pri príprave na skúšky IELTS (International English Language Testing System), ako aj na iné záverečné skúšky z anglického jazyka.

Kniha je vo viacerých verziách, s CD ROM-om alebo bez CD ROM-u. CD ROM si možno zakúpiť aj samostatne. Učebnicu dopĺňa príručka s ďalšimi cvičeniami - Supplementary Exercises.

OBJEDNAJTE TU:Order
English Grammar in Use with Key (A self-study reference and practice book for intermediate students) + CD-ROM (Third Edition) - vypredané
Autor: Raymond Murphy
Cena: 22.10 EUR
Mierka: 0
Kategória: Jazykové slovníky, cudzie jazyky
Vydavateľ: Cambridge University Press
Vydanie 0.
Rok vydania: 0
ISBN: 978 0521537629
Počet strán: 0
Mäkká väzba
Rozmery: 0.00 x 0.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Jazykové slovníky, cudzie jazyky

Vydané: 2009-02-27
Aktualizované: 2009-02-27

Kategórie: - Jazyky, tlmočenie, preklady, slovníky