Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Čo je to hovorník? (Konverzačné slovníky - angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, ruština, taliančina)

Hovorník - z obálky slovníka

Slovo hovorník vyvoláva tak trochu rozpaky, pretože sa v súčasnom slovenskom jazyku bežne nepoužíva. Keď si však spomenieme, že svojho času vyvolávalo úsmev aj slovo hovorca, a aj napriek tomu sa z neho stalo plnohodnotné a funkčné pomenovanie, môžeme veriť, že sa ujme aj hovorník. Je to slovník, ktorý v sebe spája výhody slovníka, konverzačnej príručky a prehľadu gramatických pravidiel.

V ponuke sú: slovensko-anglický hovorník, slovensko-anglický ekonomický hovorník, slovensko-nemecký hovorník, slovensko-nemecký ekonomický hovorník, slovensko-francúzsky hovorník, slovensko-španielsky hovorník, slovensko-ruský hovorník, slovensko-taliansky hovorník.

Na správne a pohotové vyjadrovanie sa nestačí len poznať určité množstvo slovíčok. Treba sa naučiť vytvárať konkrétne vety a slovné spojenia, správne používať predložkové väzby ap., a navyše si osvojiť množstvo fráz, ktoré sa v danom jazyku bežne používajú a nedajú sa doslovne preložiť. Hovorník vám poslúži na jednoduché vyhľadávanie či vytváranie práve takýchto slovných spojení.

Hovorník - z obálky

Obsahuje abecedne zoradené klúčové slová, ktoré patria do základnej slovnej zásoby. V každom hesle nájdete množstvo praktických viet, slovných spojení a idiómov obsahujúcich dané kľúčové slovo. Na rozdiel od konverzačnej príručky nie je výber príkladov obmedzený tematicky, ale zahŕňa bežné slovné zvraty, ktoré sa naozaj používajú v každodennej komunikácii. Bez zdĺhavého listovania si tak môžete nájsť vetu alebo slovné spojenie, ktoré práve potrebujete, rozšíriť si slovnú zásobu a zlepšiť svoje komunikačné schopnosti. Niektoré príklady môžete použiť rovno, iné si ľahko pozmeníte tak, aby vyhovovali vašim konkrétnym potrebám.

Slovensko-anglický hovorník - obálka

Slovensko-anglický hovorník

Hovorník ponúka cca 1 500 klúčových hesiel a takmer 15 000 nielen štylisticky neutrálnych, ale aj hovorových či slangových príkladov. Navyše obsahuje kompletný prehľad gramatiky spolu s množstvom ilustračných príkladov na jej lepšie pochopenie a zapamätanie si. Cieľom hovorníka nie je vyčerpávajúcim spôsobom obsiahnuť slovnú zásobu, ale poskytnúť používateľovi množstvo užitočných informácií na uľahčenie komunikácie v cudzom jazyku.

Obsah hovorníka:

624 strán
1 500 kľúčových slov tvoriacich základ slovnej zásoby
17 000 užitočných viet a konverzačných obratov
prehľad anglickej gramatiky s ilustračnými príkladmi

Slovensko-anglický ekonomický hovorník - obálka

Slovensko-anglický ekonomický hovorník

Hovorník ponúka 1 100 ekonomických aj všeobecných hesiel a cca 9 000 príkladov a spojení, a to nielen odborných, ale aj všeobecných. Obsahuje tiež množstvo slovných obratov a viet, ktoré sú tematicky zoradené podľa konkrétnych situácií, s ktorými sa môžete v obchodnej a pracovnej praxi stretnúť. Cieľom hovorníka nie je vyčerpávajúcim spôsobom obsiahnuť ekonomickú slovnú zásobu, ale poskytnúť používateľovi praktické užitočné obraty a frázy a uľahčiť mu komunikáciu pri obchodných rokovaniach, pohovoroch, na poradách a pod.

Obsah hovorníka:

288 strán
1 100 kľúčových slov z oblasti ekonomiky a podnikania
9 000 užitočných viet, ustálených slovných spojení a konverzačných fráz
22 tematických okruhov
300 anglických ekonomických skratiek

Slovensko-nemecký hovorník - obálka

Slovensko-nemecký hovorník

Hovorník ponúka cca 1500 kľúčových hesiel a takmer 15 000 príkladov, nie len štýlovo neutrálnych, ale aj hovorových a slangových. Navyše obsahuje kompletný prehľad gramatiky spolu s množstvom ilustračných príkladov na lepšie pochopenie a zapamätanie. Cieľom hovorníka nie je vyčerpávajúcim spôsobom obsiahnuť slovnú zásobu, ale poskytnúť používateľovi množstvo užitočných informácií na uľahčenie komunikácie v cudzom jazyku.

Obsah hovorníka:

292 strán
1 500 kľúčových slov tvoriacich základ slovnej zásoby
16 000 užitočných viet a konverzačných zvratov
prehľad nemeckej gramatiky s ilustračnými príkladmi

Slovensko-nemecký ekonomický hovorník - obálka

Slovensko-nemecký ekonomický hovorník

Hovorník ponúka 1 100 ekonomických aj všeobecných hesiel a cca 9 000 príkladov a spojení, a to nielen odborných, ale aj všeobecných. Obsahuje tiež množstvo slovných obratov a viet, ktoré sú tematicky zoradené podľa konkrétnych situácií, s ktorými sa môžete v obchodnej a pracovnej praxi stretnúť. Cieľom hovorníka nie je vyčerpávajúcim spôsobom obsiahnuť ekonomickú slovnú zásobu, ale poskytnúť používateľovi praktické užitočné obraty a frázy a uľahčiť mu komunikáciu pri obchodných rokovaniach, pohovoroch, na poradách a pod.

Obsah hovorníka:

288 strán
1 100 kľúčových slov z oblasti ekonomiky a podnikania
9 000 užitočných viet, ustálených slovných spojení a konverzačných fráz
22 tematických okruhov
300 nemeckých ekonomických skratiek

Slovensko-francúzsky hovorník - obálka

Slovensko-francúzsky hovorník

Hovorník vám pomôže: pohotovo a správne sa vyjadrovat vo francúzštine, vybrať si vhodné preklady slov zodpovedajúce daným situáciám, osvojiť si preklad ustálených slovných spojení a gramatických väzieb a získať istotu vo vyjadrovaní, rozšíriť si znalost francúzskych idiómov, fráz a slovných zvratov, vyvarovať sa nesprávnych doslovných prekladov.

Obsah hovorníka:

416 strán
1 500 kľúčových slov tvoriacich základ slovnej zásoby
15 000 užitočných viet a konverzačných zvratov
prehľad francúzskej gramatiky s ilustračnými príkladmi

Slovensko-španielsky hovorník - obálka

Slovensko-španielsky hovorník

Hovorník vám pomôže: pohotovo a správne sa vyjadrovať v španielčine, vybrať si vhodné preklady slov zodpovedajúce daným situáciám, osvojiť si preklad ustálených slovných spojení a gramatických väzieb a získať istotu vo vyjadrovaní, rozšíriť si znalosť španielskych idiómov, fráz a slovných zvratov, vyvarovať sa nesprávnych doslovných prekladov.

Obsah hovorníka:

432 strán
1 500 kľúčových slov tvoriacich základ slovnej zásoby
15 000 užitočných viet a konverzačných zvratov
prehľad španielskej gramatiky s ilustračnými príkladmi

Slovensko-ruský hovorník - obálka

Slovensko-ruský hovorník

Hovorník vám pomôže: pohotovo a správne sa vyjadrovať v ruštine, vybrať si vhodné preklady slov odpovedajúce daným situáciám, osvojiť si preklad ustálených slovných spojení a gramatických väzieb a získať istotu vo vyjadrovaní, rozšíriť si znalosť ruských idiómov, fráz a slovných zvratov, vyvarovať sa nesprávnych doslovných prekladov.

Obsah hovorníka:

400 strán
1 500 kľúčových slov tvoriacich základ slovnej zásoby
13 000 užitočných viet a konverzačných zvratov
prehľad ruskej gramatiky s ilustračnými príkladmi

Slovensko-taliansky hovorník  - obálka

Slovensko - taliansky hovorník

Hovorník ponúka cca 1 500 kľúčových hesiel a takmer 15 000 príkladov, nie len štýlovo neutrálnych, ale aj hovorových a slangových. Navyše obsahuje kompletný prehľad gramatiky spolu s množstvom ilustračných príkladov na lepšie pochopenie a zapamätanie. Cieľom hovorníka nie je vyčerpávajúcim spôsobom obsiahnuť slovnú zásobu, ale poskytnúť používateľovi množstvo užitočných informácií na uľahčenie komunikácie v cudzom jazyku.

Hovorník ocenia začínajúci a stredne pokročilí študenti, ktorí potrebujú získať prax a pohotovosť vo vyjadrovaní, ako aj pokročilejší používatelia, ktorí v ňom objavia nejeden nový slovný zvrat, či zaujímavú frázu.

Obsah hovorníka:

416 strán
1 500 kľúčových slov tvoriacich základ slovnej zásoby
15 000 užitočných viet a konverzačných zvratov
prehľad talianskej gramatiky s ilustračnými príkladmi

OBJEDNAJTE TU:Order
Slovensko-anglický hovorník
Cena: 9.90 EUR
Mierka: 0
Kategória: Jazykové slovníky, cudzie jazyky
Vydavateľ: Lingea
Vydanie 3.
Rok vydania: 2015
ISBN: 978-80-8145-102-7
Počet strán: 624
Mäkká väzba
Rozmery: 11.00 x 16.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Jazykové slovníky, cudzie jazyky

Vydané: 2015-01-15
Aktualizované: 2015-01-15