Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Kulinárna kultúra regiónov Slovenska

Kulinárna kultúra regiónov Slovenska - obálka

Kniha prináša etnologický pohľad na fenomén tradičnej regionálnej výživy obyvateľstva Slovenska. K jej napísaniu autorky inšpiroval fakt, že kulinárna kultúra je v súčasných humanitných disciplínach považovaná za fenomén, ktorý patrí k najstabilnejším a najvýraznejším identifikačným faktorom ľudských spoločenstiev.

Slovensko patrilo až do polovice 20. storočia k tým európskym krajinám, v ktorých prevažoval agrárny charakter spôsobu života obyvateľstva. Z tohto dôvodu aj strava vidieckeho obyvateľstva a obyvateľstva menších miest mala regionálny, až lokálny charakter, podmienený samozásobiteľským režimom rodín pri získavaní a použití potravín.

Autorky analyzujú charakter tradičnej kuchyne v dvadsiatich dvoch regiónoch Slovenska v prvej polovici 20. storočia, teda vo fáze, keď išlo o modernizačnými procesmi ešte takmer nenarušený systém stravovania. Regióny vybrali tak, aby pokryli celé územie Slovenska a zároveň reprezentovali etnografické oblasti, ktoré charakterizovala viac-menej homogénna tradičná kultúra, podmienená primárne ekologickými a klimatickými podmienkami a tiež podobnými historickými, kultúrnymi a sociálnymi faktormi. Etnologický výskum a interpretáciu materiálu zameriavajú na výživu v kontexte sociokultúrneho, etnického a náboženského života regionálnych spoločenstiev, v ktorých príprava jedla a nápojov a spôsoby ich konzumácie predstavujú formu spoločenskej činnosti a zároveň sú významnou súčasťou kultúrneho dedičstva týchto spoločenstiev.

Publikácia je prvou komplexne spracovanou prácou venovanou regionálnym podobám kulinárnych tradícií Slovenska.

OBJEDNAJTE TU:Order
Kulinárna kultúra regiónov Slovenska
Cena: 16.70 EUR
Mierka: 0
Kategória: Ľudová kultúra, folklór
Vydavateľ: VEDA
Vydanie 1.
Rok vydania: 2012
ISBN: 978-80-224-1257-5
Počet strán: 496
Tvrdá väzba
Rozmery: 170.00 x 240.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Ľudová kultúra, folklór

Vydané: 2013-12-04
Aktualizované: 2013-12-04