Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka

Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka

Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka obsahuje diktáty, cvičenia a testy. Upravená a doplnenú publikáciu vydalo už piatykrát vydavateľstvo Didaktis. Uvádza, že je to obľúbená doplnková učebnica pre 2. stupeň ZŠ a všetky typy stredných škôl, ktorá žiakom, študentom, učiteľom a všetkým tým, čo sa chcú správne vyjadrovať a písať po slovensky, poskytuje:

Súhrnné gramatické a pravopisné prehľady doplnené vysvetleniami a názornými príkladmi uľahčujúcimi porozumenie.

Upozornenia na časté chyby v písomnom a hovorenom prejave.

Úlohy a diktáty na precvičenie gramatických a pravopisných pravidiel a učiva o slovných druhoch, tvorivé cvičenia.

Obsah príručky zohľadňuje zmeny v cieľoch a obsahu vyučovania podľa školskej reformy. Osobitná ikonka v knihe upozorňuje čitateľa na učivo, ktoré podľa Štátneho vzdelávacieho programu prešlo do obsahového štandardu strednej školy a ďalšia ikona odlišuje rozširujúce učivo.

Kniha poskytuje viaceré typy testov umožňujúce overiť si zvládnutie vedomostí:

  • minitesty,
  • úlohy typu Monitor 9,
  • úlohy spojené s textom overujúce úroveň čitateľskej gramotnosti.

Prehľad gramatiky je publikáciou, ktorej kvalita sa s každým vydaním zvyšuje v záujme čo najväčšieho osohu pre jej používateľov. V 5. vydaní sme pridali poznámky a spresnenia niektorých textov, doplnili a prehĺbili niektoré vysvetlenia. Zdokonalená je aj grafická úprava tak, aby používateľ príručky mohol pri jej častom používaní čo najľahšie vyhľadať a pochopiť podávané informácie a zároveň mal aj príjemný estetický dojem.

Kniha je vhodná aj ako učebnica pre:

  • 5. až 9. ročník základných škôl,
  • prímu až oktávu 8-ročných gymnázií,
  • 1. až 4. ročník gymnázií a stredných škôl.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča titul Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka ako didaktický prostriedok pre základné a stredné školy na výučbu slovenčiny.

Ďalšie info:

Slovenský jazyk (Testy, diktáty, cvičenia, zbierky úloh, pomôcky pre základné, stredné školy, maturantov)

OBJEDNAJTE TU:Order
Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka
Cena: 8.95 EUR
Mierka: 0
Kategória: Slovenčina - učebnice
Vydavateľ: Didaktis
Vydanie 5.
Rok vydania: 2013
ISBN: 978-80-89160-99-0
Počet strán: 200
Mäkká väzba
Rozmery: 17.00 x 24.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Slovenčina - učebnice

Vydané: 2015-02-10
Aktualizované: 2015-02-10

Kategórie: - Jazyky, tlmočenie, preklady, slovníky