Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Synonymický slovník slovenčiny

Synonymický slovník slovenčiny - obálka

Umenie vyjadrovať sa je často umením nájsť ten pravý výraz v danej komunikačnej situácii. Dobré ovládanie synoným znásobuje vyjadrovaciu pohotovosť a umožňuje dodať textu želateľnú presnosť, výstižnosť a zároveň aj výrazovú pestrosť. Je známe, že čím je jazyk rozvinutejší, tým sú synonymické vzťahy medzi jednotkami slovnej zásoby zložitejšie a bohatšie. Predkladaný Synonymický slovník slovenčiny prináša lexikografické spracovanie tejto zaujímavej stránky slovnej zásoby. Jednou z jeho úloh je pripomínať a oživovať v pamäti také pomenovania, ktoré má používateľ uložené v pasívnej slovnej zásobe.

Synonymický slovník slovenčiny obsahuje okolo 40-tisíc heslových statí, z čoho je 30-tisíc odkazových hesiel. Všetky heslá sú usporiadané v abecednom poriadku.

Ďalšie info:

Slovenský jazyk (Testy, diktáty, cvičenia, zbierky úloh, pomôcky pre základné, stredné školy, maturantov)

OBJEDNAJTE TU:Order
Synonymický slovník slovenčiny - vypredaný
Cena: 22.90 EUR
Mierka: 0
Kategória: Slovenčina - učebnice
Vydavateľ: VEDA
Vydanie 3.
Rok vydania: 2004
ISBN: 80-224-0801-8
Počet strán: 998
Tvrdá väzba
Rozmery: 17.50 x 24.70 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Slovenčina - učebnice

Vydané: 2005-12-22
Aktualizované: 2005-12-22

Kategórie: - Jazyky, tlmočenie, preklady, slovníky