Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Veľké knižné slovníky Lingea (Obojstranné: angličtina, nemčina, francúzština, španielčina)

Anglicko-slovenský a slovensko-anglický veľký knižný slovník - obálka

Anglicko-slovenský a slovensko-anglický veľký slovník, 3. vydanie z roku 2014 (Lingea)

Slovník vydavateľ charakterizuje ako dosiaľ najväčší u nás vydaný jednozväzkový anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník. Obsahuje 103-tisíc hesiel. Ide o úplne pôvodné autorské dielo snažiace sa čo najvernejšie zachytiť súčasný písaný aj hovorený jazyk. Napriek svojmu všeobecnému zameraniu obsahuje aj terminológiu z oblasti ekonomiky, práva, vedy a techniky. Cieľom bolo, aby ste v slovníku našli heslá, významy, frázy a idiómy, ktoré sa v súčasnosti skutočne používajú.

Namiesto mnohých, dnes už vôbec nepoužívaných či zastaraných výrazov Vám slovník ponúka nové pojmy a termíny rozšírené v poslednom čase, napr. backshift, Belisha beacon, bump start, carry-over, crossbuck, dambuster, futsal, hairband, heatsink, hoopster a stovky ďalších.

Slovenská časť je založená na vlastnom rozsiahlom slovníku slovenčiny. Obsahuje súčasnú frekvenčne usporiadanú slovnú zásobu, nechýbajú ani najnovšie technické, ekonomické a právne termíny odrážajúce technologický pokrok počiatku nového tisícročia či začlenenie našej krajiny do Európskej únie.

Okrem písaného jazyka slovník zahrnuje aj bežný hovorový jazyk, celú škálu hovorových, slangových aj subštandardných či vulgárnych výrazov.

Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký veľký knižný slovník (Lingea) - obálka

Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký veľký slovník (Lingea)

Vydavateľ charakterizuje slovník ako zatiaľ najväčší u nás vydaný jednozväzkový nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník, má 115-tisíc hesiel. Ide o úplne pôvodné autorské dielo, snažiace sa čo najvernejšie zachytiť súčasný písaný aj hovorený jazyk. Napriek svojmu všeobecnému zameraniu obsahuje aj terminológiu z oblasti ekonomiky, práva, vedy a techniky.

Pri práci na nemeckej časti slovníka sme vychádzali z najnovších nemeckých výkladových slovníkov renomovaných nakladateľstiev, ako sú Duden, Langenscheidt, Bertelsmann, Pons, množstva špeciálnych idiomatických a frazeologických slovníkov, odborných slovníkov, a v neposlednom rade aj z vlastných korpusových zdrojov a internetu.

Namiesto mnohých, dnes už nepoužívaných či zastaraných výrazov Vám náš slovník ponúka aktuálne pojmy a termíny zo súčasnosti, napr. der Bakken, der Backslash, der CD-Brenner, goutieren, evaluieren, die Fruchtblase, das Splitting, der Sprengstoffanschlag a stovky ďalších. Väčšinu z nich v iných slovníkoch ani nenájdete.

Okrem písaného jazyka slovník zahŕňa aj bežne používaný hovorený jazyk. Nájdete v ňom celú škálu hovorových, slangových, či dokonca vulgárnych výrazov.

Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky veľký knižný slovník (Lingea) - obálka

Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky veľký slovník (Lingea)

Vydavateľ charakterizuje slovník ako zatiaľ najväčší u nás vydaný jednozväzkový francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky slovník. Obsahuje 92-tisíc hesiel. Ide o úplne pôvodné autorské dielo snažiace sa čo najvernejšie zachytiť súčasný písaný aj hovorený jazyk. Napriek svojmu všeobecnému zameraniu obsahuje aj terminológiu z oblasti ekonomiky, práva, vedy a techniky.

Pri práci na francúzskej časti slovníka autori vychádzali z najnovších francúzskych výkladových slovníkov renomovaných nakladateľstiev, ako sú Robert, Larousse, Hachette, z viacerých terminologických, frazeologických a idiomatických slovníkov, zo slovníkov slangu, encyklopédií a v neposlednom rade tiež z vlastných korpusových zdrojov a internetu. Namiesto mnohých, dnes už takmer nepoužívaných alebo zastaraných výrazov slovník ponúka pojmy a termíny používané v súčasnosti, napr. administrateur de site, arrosage, centre d'affaires, fouineur, pare-feu, scanographe ap. Uvádza tiež množstvo slov z bežného hovoreného jazyka, vrátane slangových výrazov, ktoré používajú najmä mladí ľudia, napr. béton, kiffer, schmit, texto a mnoho dalších.

Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky veľký slovník (Lingea) - obálka

Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky veľký slovník (Lingea)

Vydavateľ hodnotí slovník ako u nás dosiaľ najväčší jednozväzkový obojstranný slovník s aktuálnou slovnou zásobou verne odrážajúcou súčasný písaný aj hovorený jazyk. Zahŕňa aj výrazy z ekonomiky, práva, vedy a techniky. Je určený všetkým vážnym záujemcom o cudzí jazyk – od študentov po učiteľov a prekladateľov. Obsahuje: 100 000 hesiel, 63 000 príkladov, idiómov a fráz a 363 000 prekladov.

OBJEDNAJTE TU:Order
Anglicko-slovenský a slovensko-anglický veľký slovník , 3. vyd. (Lingea)
Cena: 56.50 EUR
Mierka: 0
Kategória: Jazykové slovníky, cudzie jazyky
Vydavateľ: Lingea
Vydanie 3.
Rok vydania: 2014
ISBN: 978-80-8145-042-6
Počet strán: 1632
Tvrdá väzba
Rozmery: 16.50 x 23.40 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Jazykové slovníky, cudzie jazyky

Vydané: 2009-11-12
Aktualizované: 2009-11-12