Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Zem: Mnohotvárnosť, krása, dynamika

Zem - obálka knihy

Starší čitatelia si možno z detstva pamätajú sivé učebnice zemepisu a geológie, kde sa čaro pozemských výtvorov prírody strácalo v čiernobielych obrázkoch obklopených nezáživným textom. Mnohotvárnosť, krása, dynamika - tieto vlastnosti planéty Zem - boli schované v málo atraktívnom obale. Dnešní školáci a s nimi aj tí poškoláci, ktorí sa chcú znova ponoriť do rieky geopoznania, si už môžu vychutnať krásy Zeme - stačí, ak siahnu po encyklopedickej publikácii Zem, ktorá je atraktívna svojou obrázkovou zložkou i zaujímavými textami popisujúcimi jednotlivé fenomény našej planéty. Je to exkluzívna obrázková publikácia zhodnotená populárne sprístupneným dynamitom poznania o Zemi a trocha aj o vesmíre. Je to svojím spôsobom učebnica učebníc. Čitateľa uchvacuje krása Zeme i koncentrát súčasných znalostí o našej planéte. Popri tom si uvedomuje našu polohu v pozemskom čase i v čase vesmírnom:

"Aj napriek terajšiemu globálnemu oteplovaniu, ktoré zapríčiňuje ľudstvo, zostáva otázkou, či sa už celkom skončila posledná ľadová doba, ktorá sa datuje do posledného 1,8 milióna rokov," uvádza sa v kapitole História Zeme. "Z hľadiska budúcnosti je však jedna vec istá: Zem nikdy neustrnie na jednom bode. Bude dynamická, ako bola vždy od svojho vzniku."

Pripomeňme, že Zem vznikla asi pred štyrmi miliardami päťstošesťdesiatimi miliónmi rokov. Vesmír je o "máličko" starší - jeho vek sa odhaduje na trinásť až štrnásť miliárd rokov. A pôsobenie človeka na Zemi je zatiaľ iba epizódou - veď najstaršie známe kamenné nástroje objavené v Afrike nemajú ani 3 milióny rokov. Kniha neuvádza tieto údaje, aby u čitateľa vyvolala pocit malosti, (veď pozemský čas každého z nás je len hypermikroskopickým zlomkom v tejto epizóde). Naopak, pozýva ho, aby sa uchvátil pozemskými prírodnými výtvormi, tešil sa z ich nádhery, spoznával ich odhalené i dosiaľ nie celkom vysvetlené súvislosti.

Aký je obsah knihy: Po úvodných kapitolách o histórii Zeme a o Zemi vo vesmíre, sa čitateľ zoznámi s anatómiou Zeme i s činiteľmi jej premenlivosti. Život sa dostal až na posledné - deviate miesto v zozname činiteľov premenlivosti, ale vzťah človeka a životného prostredia stále preráža na povrch v ďalších kapitolách knihy. Ako sa uvádza na záložke publikácie, ťažiskom knihy je "jedinečný vizuálny katalóg najväčších pozemských pokladov. Hlavné črty súše, morí a atmosféry sú ilustrované a opísané v jednotlivých profiloch, pričom ku každému z nich je pripojená lokačná mapa. Kniha je členená na päť hlavných častí - Planéta Zem, Pevnina, Oceán, Atmosféra a Tektonika Zeme. Na posledných strnách knihy nechýba výkladový slovník odborných termínov použitých v texte a register kľúčových pojmov. Strán je v tejto publikácii 520.

Čo dodať na záver - azda len zbožné želanie, aby si túto mohutnú a hodnotnú obrazovú a popularizačnú publikáciu mohol kúpiť každý, kto o ňu má na Slovensku záujem. Cena nie je nízka, ale vzhľadom na obsah a formát tohto medzinárodného kolektívneho diela nie je ani nadsadená. A ešte niečo - kniha je svojím spôsobom sprievodcom po prírodných krásach Zeme. Cestovateľovi, turistovi, prináša inšpiráciu, koľko zaujímavých miest ešte môže navštíviť.

Vydavateľstvo IKAR knihu vydalo na základe licencie britského vydavateľstva Dorling Kindersley Limited.

Podrobnejšie o obsahu piatich hlavných kapitol

PLANÉTA ZEM

Úvodná časť sa zaoberá planétou Zem ako celkom: históriou, miestom medzi ostatnými planétami slnečnej sústavy, štruktúrou, stavbou a činnosťou jej vnútra. Zaoberá sa i procesmi a cyklami, ktoré spôsobujú, že sa pod ich vplyvom Zem ustavične mení. (118 strán)

História Zeme • Zem vo vesmíre • Anatómia Zeme • Premenlivá Zem

PEVNINA

Táto časť objasňuje, ako sa tvorila zemská pevnina, akým spôsobom prebiehali zmeny jej povrchu pôsobením vetra, vody, ľadu či vplyvom rastlinných systémov. Dozviete sa však i to, že rieka je najmohutnejšia erozívna sila na Zemi, ktorá stvárňuje pevninu. (244 strán)

Pohoria a sopky • Rieky a jazerá • Ľadovce • Púšte • Lesy • Mokrade • Trávnaté oblasti a tundra • Poľnohospodárske oblasti • Mestské aglomerácie • Priemyselné aglomerácie

OCEÁN

Zem je unikátna v slnečnej sústave vďaka tomu, že na jej povrchu prevažujú rozsiahle vodné plochy. Dozviete sa, že dno oceánov tvoria rôzne útvary: najrozsiahlejšie horské pásma, najhlbšie priekopy či najväčšie stavby vybudované živými organizmami. (56 strán)

Oceány a moria • Pobrežia

ATMOSFÉRA

Počasie je výsledkom fyzikálnej interakcie medzi slnečným žiarením, vzduchom a vodou. Táto časť sa zaoberá plynným obalom Zeme, ktorý oddeľuje zemský povrch od vesmírneho vzduchoprázdna a umožňuje tak život na našej planéte. Skúma túto vrstvu a vysvetľuje, akým spôsobom teplo prichádzajúce zo Slnka vytvára systém cyklov v rámci tejto vrstvy. (42 strán)

Podnebie • Počasie

TEKTONIKA ZEME

Tvary a geologická stavba Zeme sú výsledkom presunu tektonických platní, ktorý prebieha miliardy rokov. Model každej platne doplňujú mapy znázorňujúce politické hranice a ľudskú populáciu, klimatické a geologické celky. (18 strán)

Platne Zeme • Severoamerická platňa • Juhoamerická platňa • Eurázijská platňa • Africká platňa • Austrálska platňa • Pacifická platňa • Antarktická platňa

Preklad: Juraj Činčura, Milan Thurzo, Hana Contrerasová, Bohumil Škárka, Mária Šrancová

OBJEDNAJTE TU:Order
Zem
Cena: 47.30 EUR
Mierka: 0
Kategória: Encyklopédie a kalendáre
Vydavateľ: IKAR
Vydanie 1.
Rok vydania: 2004
ISBN: 80-551-0796-3
Počet strán: 520
Tvrdá väzba
Rozmery: 26.50 x 30.70 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Encyklopédie a kalendáre

Vydané: 2004-11-05
Aktualizované: 2004-11-05

Kategórie: Príroda, životné prostredie