Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Dunajský fond ponúka 45 000 EUR na dunajské projekty

Chorvátske rameno Dunaja v Petržalke
Chorvátske rameno Dunaja v Petržalke. Autor / zdroj: Vlado Bibel.

Máte dobrý nápad, ktorý môže vylepšiť život v okolí Dunaja a hľadáte na to prostriedky? Tak sa zoznámte s grantovou výzvou Dunajského fondu, v rámci ktorej bude rozdelených na podporu takýchto projektov 45 000 EUR. Je to už druhá takáto výzva, v tej prvej bolo úspešne rozdelených na 6 projektov 27 000 EUR.

Jedným z podporených projektov je náučný chodník Od mlyna k mlynu: >>

Novú grantovú výzvu vyhlásila Stredoeurópska nadácia na druhom Dunajskom fóre, ktoré sa konalo pri príležitosti jesennej rovnodennosti 22. septembra. Žiadosti je možné podávať do 15. decembra 2016 a grantová výzva sa vyhlasuje pre celé územie slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja. Prostriedky na grantovú súťaž poskytli traja darcovia: VÚB banka / Nadácia VÚB, spoločnosť SLOVNAFT a rodina Kúšikovcov.

Výzva je zameraná na podporu verejnoprospešných projektov, ktoré na verejne prístupných priestranstvách sledujú niektorý alebo viaceré z týchto cieľov Charty Dunajského fondu:

Bližší kontakt s riekou (fyzický, vizuálny alebo iný), bohatší život na rieke (vrátane prírodných hodnôt a zdrojov), plynulejší a príjemnejší pohyb pri / na rieke, z brehu na breh alebo z vody na breh, spojenie prostredníctvom rieky so susedmi a ďalšími štátmi / sídelnými celkami na rieke.

Prostriedky poskytnuté z grantu v rámci druhej grantovej výzvy je možné použiť len na nasledovné účely:

a) ochrana a podpora zdravia,
b) podpora a rozvoj telesnej kultúry,
c) zachovanie kultúrnych hodnôt,
d) podpora vzdelávania,
e) ochrana ľudských práv,
f) ochrana a tvorba životného prostredia,
g) veda a výskum,
h) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Podrobnejšie informácie sú prístupné na stránkach Dunajského fondu: >>

vb

<%rubrprir lang%>

Ďalšie info:

30 000 EUR na dunajské projekty od Dunajského fondu

Vznikol Dunajský fond

Dunajský fond: Ďalších 5000 EUR na dunajské projekty

Vydané: 2015-01-15
Aktualizované: 2015-01-15

Kategórie: Voda - splavy, výlety, príbehy - Príroda, životné prostredie