Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Slovencina ako cudzí jazyk - Hovorme spolu po slovensky - Gramatika B1 + B2

Gramatika B1 + B2 - Hovorme spolu po slovensky

Gramatika k učebniciam Hovorme spolu po slovensky B1 a B2 s podtitulom Slovenčina ako cudzí jazyk. 46 strán.

Druhé, upravené a doplnené vydanie pripravila v roku 2016 Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania - oddelenie Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov.

Autorky: PhDr. Alica Bortlíková, PhDr. Eva Maierová a Mgr. Jana Navrátilová.

Učebnica je len v slovenčine.

OBSAH Gramatiky:

LEKCIA 1

1.1. Nominatív singuláru 4

1.2. Nominatív plurálu 5

Poznámky k tvoreniu nominatívu plurálu 6

1.3. Prechyľovanie 7

1.4. Relatívne pronomen ktorý 8

1.5. Substantivizované adjektíva 8

LEKCIA 2

2.1. Verbálny aspekt 10

2.2. Futúrum 11

LEKCIA 3

3.1. Akuzatív singuláru 12

3.2. Akuzatív plurálu 13

3.3. Personálne pronominá v akuzatíve 14

3.4. Prefixy verb 14

LEKCIA 4

4.1. Nepriama reč 17

4.2. Pronomen svoj 18

4.3. Negatívne pronominá a dvojitá negácia 18

LEKCIA 5

5.1. Genitív singuláru 19

5.2. Genitív plurálu 20

Poznámky k tvoreniu genitívu plurálu 21

5.3. Personálne pronominá v genitíve 22

5.4. Numeráliá s genitívom 22

5.5. Subjekt v genitíve + predikát 23

LEKCIA 6

6.1. Podmienkové vety 24

6.2. keď 25

LEKCIA 7

7.1. Lokál singuláru 26

7.2. Lokál plurálu 27

7.3. Pcrsonálne pronominá v lokáli 28

7.4. Lokál a akuzatív 28

7.5. Numeráliá obidvaja / obaja 28

7.6. Pomnožné substantíva 29

7.7. Numeráliá jedni/jedny 29

LEKCIA 8

8.1. Adverbiá 30

8.2. Konštrukcia čím — tým 31

8.3. Konjunkcia aby 31

LEKCIA 9

9.1. Datív singuláru 32

9.2. Datív plurálu 33

9.3. Personálne pronominá v datíve 34

9.4. Datív a akuzatív 34

LEKCIA 10

10.1. Imperfektívne opakovacie verbá 35

10.2. Indeterminované a determinované verbá 35

LEKCIA 11

11.1. Inštrumentál singuláru 37

11.2. Inštrumentál plurálu 38

11.3. Personálne pronominá v inštrumentáli 39

11.4. Inštrumentál a akuzatív 39

PREHĽAD SLOVENSKEJ DEKLINÁCIE

Substantíva 41

Adjektíva 42

Pronominá 43

Personálne pronominá 43

Posesívne pronominá 43

Demonstratívne pronominá

44 Interogatívne pronominá

44 Numeráliá

44 POUŽITÁ LITERATÚRA 45

Ďalšie info:

Slovenčina ako cudzí jazyk - B1 a B2 - Hovorme spolu po slovensky

OBJEDNAJTE TU:Order
Slovencina ako cudzí jazyk - Hovorme spolu po slovensky - Gramatika B1 + B2
Cena: 8.60 EUR
Mierka: 0
Kategória: Slovenčina - učebnice
Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
Vydanie 0.
Rok vydania: 2016
ISBN: 978-80-223-4158-5
Počet strán: 46
Mäkká väzba
Rozmery: 21.00 x 28.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Slovenčina - učebnice

Vydané: 2016-11-09
Aktualizované: 2016-11-09

Kategórie: Slovenský jazyk - Jazyky, tlmočenie, preklady, slovníky