Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Malý lexikón ľudovej kultúry Slovenska

Malý lexikón ľudovej kultúry Slovenska

Etnografická encyklopédia s množstvom pútavo a populárne podaných informácií o slovenskej ľudovej kultúre, ktorej autorom je folklorista Kliment Ondrejka, vyšla v už druhom vydaní. Patrí do knižnice každého, kto chce poznať historický kontext slovenskej kultúry. V knižke je okrem zaujímavých textov aj mnoho farebných ilustrácií.

Ako kuriozitu možno uviesť, že medzi spôsobmi obživy v zozname tradičných remesiel autor uviedol aj zbojníctvo.

Ak hľádáte návody pre tradičné ľudové remeslá, nájdete ich v edícii Škola tradičnej výroby a remesiel.

OBSAH

SLOVENSKO A JEHO POLOHA .................................. 9
HISTORICKÝ NÁSTUP SLOVANOV A SLOVÁKOV ... 10
NÁBOŽENSTVO ...................... 18
Predkresťanské náboženstvo .... 20
Kresťanstvo .............................. 26
NÁRODOPISNÉ OBLASTI .... 30
SLOVENSKÝ JAZYK ............. 34
Nárečia .................................... 38
Jazyky najpočetnejších národnostných menšín ......... 46
OBYDLIA .................................. 48
SÍDLA ........................................ 54
KOSTOLY ................................. 56
TECHNICKÉ ZARIADENIA . 62
Mlyny ...................................... 64
Mosty ...................................... 68
Studne ...................................... 69
ODEV ......................................... 70
Modrotlač ................................ 78
Výšivka ........,............................ 79
SPÔSOBY OBŽIVY ................. 80
Poľnohospodárstvo .................. 83
Vinohradníctvo ........................ 86
Salašníctvo .............................. 88
Pastierstvo ............................... 90
Zberné hospodárstvo ............... 91
Poľovníctvo ............................. 92
Rybolov ................................... 92
Brtníctvo a včelárstvo ............. 93
Baníctvo .................................. 94
Uhliarstvo ................................ 95
Kováčstvo ................................ 96
Drotárstvo ................................ 96
Zvonárstvo .............................. 97
Drevorubačstvo ....................... 98
Tesárstvo ................................. 99
Stolárstvo ................................ 99
Debnárstvo ............................ 100
Rezbárstvo ............................. 100
Vareškárstvo .......................... 101
Košikárstvo ........................... 102
Hrnčiarstvo ............................ 102
Peciarstvo a kachliarstvo ....... 103
Murárstvo .............................. 104
Súkenníctvo ........................... 105
Plátenníctvo ........................... 105
Tkáčstvo ................................ 106
Čipkárstvo ............................. 107
Klobučníctvo ......................... 108
Kožiarstvo ............................. 109
Mlynárstvo ............................ 110
Medovnikárstvo .................... 111
Olejkárstvo ............................ 111
Zelinkárstvo .......................... 112
Pltníctvo ................................ 112
Povozníctvo ........................... 114
Zbojníctvo ............................. 115
PREDMETY ........................... 116
Hračky ................................... 119
Keramika ............................... 120
STRAVA ................................... 122
KALENDÁRNE A VÝROČNÉ ZVYKY ................................ 128
Jar .......................................... 130
Veľká noc (Pascha) ............. 132
Kraslice .............................. 136
Juraj .................................... 137
Máje ................................... 138
Žofia ................................... 140
Urban ................................. 140
Turíce ................................. 141
Leto ....................................... 142
Letný slnovrat .................... 143
Jakub a Anna ..................... 143
Jeseň ...................................... 144
Dožinky ............................. 144
Hody .................................. 146
Sviatok Všetkých svätých .. 147
Zima ...................................... 148
Stridžie dni ......................... 149
Katarína .............................. 149
Ondrej ................................ 150
Barbora .............................. 151
Mikuláš .............................. 151
Lucia .................................. 152
Tomáš ................................. 153
Vianoce .............................. 154
Oblátky .............................. 154
Štedrý deň .......................... 155
Betlehemská hra................. 157
Božie narodenie ................. 163
Štefan ................................. 164
Mláďatká ............................ 164
Silvester ............................. 165
Nový rok ............................ 165
Traja králi ........................... 167
Hromnice ........................... 168
Blažej ................................. 168
RODINNÉ ZVYKY ................ 170
Krstiny ................................... 170
Uspávanky ............................. 171
Regrútstvo ............................. 172
Svadba ................................... 173
Pohreb ................................... 176
MALIARSTVO A SOCHÁRSTVO ............... 178
HUDBA A HUDOBNÉ NÁSTROJE ......................... 184
PIESNE .................................... 190
TANEC .................................... 198
DETSKÉ HRY ........................ 204
Hádanky ................................ 206
Rečňovanky ........................... 207
ĽUDOVÉ DIVADLO .............. 208
Bábkové divadlo ................... 209
ROZPRÁVKY A POVESTI ... 210
Jánošíkovská legenda ............ 213
PRÍSLOVIA A POREKADLÁ .................. 218
PRANOSTIKY ........................ 220
POVERY.................................. 222
Ľudové liečiteTstvo ................ 227
ĽUDOVÁ KULTÚRA INÝCH NÁRODOV ŽIJÚCICH NA SLOVENSKU ...................... 228
Maďari ................................... 228
Cigáni (Rómovia) .................. 229
Česi ........................................ 230
Židia ...................................... 230
Nemci .................................... 231
Chorváti ................................. 231
Rusíni .................................... 232
Ukrajinci ................................ 232
Gorali .................................... 233
Bulhari ................................... 233
ĽUDOVÁ KULTÚRA A SÚČASNOSŤ ................... 234
Folklórne súbory ................... 238
Vidiecky turizmus ................. 240
Pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry ........................ 241
Múzeá ľudového umenia ....... 247
OSOBNOSTI ........................... 256
Výtvarné umenie ................... 258
Literatúra ...,........................... 260
Divadlo .................................. 261
Muzikál ................................. 262
Film ....................................... 262
Hudba .................................... 264
ZAUJÍMAVOSTI .................... 266
REGISTER .............................. 270
LITERATÚRA ........................ 279

Ďalšie info:

Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska

Etnografický atlas Slovenska

Tradičná kultúra regiónov Slovenska

Pramene k obyčajovej tradícii a sviatkovaniu na Slovensku na konci 20. storočia (Dva zväzky)

Tradície slovenskej rodiny

Slovensko - Európske kontexty ľudovej kultúry

OBJEDNAJTE TU:Order
Malý lexikón ľudovej kultúry Slovenska (vypredané)
Autor: Kliment Ondrejka
Cena: 9.29 EUR
Mierka: 0
Kategória: Ľudová kultúra, folklór
Vydavateľ: Mapa Slovakia
Vydanie 2.
Rok vydania: 2008
ISBN: 80–8067–002–1
Počet strán: 280
Tvrdá väzba
Rozmery: 13.60 x 20.20 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Ľudová kultúra, folklór

Vydané: 2004-12-14
Aktualizované: 2004-12-14