Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Júl 2021: Na Pajštúne nič nové - kamene naďalej padajú

Porovnajte, koľko skál a úlomkov tehál pribudlo na miestach, kde sa okrem horolezcov voľne premávajú aj nič netušiaci turisti s deťmi
Porovnajte, koľko skál a úlomkov tehál pribudlo na miestach, kde sa okrem horolezcov voľne premávajú aj nič netušiaci turisti s deťmi. Autor / zdroj: Vlado Bibel.

Približne to isté miesto chodníka pod Pajštúnom niečo po vyše roku - na snímke vidieť, že pribudlo veľa popadaných skál. Sú tam aj malé úlomky tehál, pred ktorými by prilba mohla ochrániť, ale aj kusy skál, ktoré by aj pre ľudí v prilbách mohli mať účinky nezlučiteľné so životom. V dosahu padajúcich "pajštúnskych pozdravov" je turistický chodník, po ktorom sa presúvajú denne desiatky - stovky ľudí, bez toho, aby ich nejaká tabuľa upozorňovala na nebezpečenstvo. Turistický chodník by mal byť spod hradu presunutý dolu do lesa, kým hrad nebude sanovaný.

Vlado Bibel

Ďalšie info:

Pajštúnska ruská ruleta, alebo: Nemal by sa Pajštún uzavrieť?

Pajštúnsky hrad

Máj 2020: Na Pajštúne nič nové - kamene naďalej padajú

Po vyše roku som odfotil to isté miesto na chodníku pod Pajštúnskym hradom. Žiaľ, snímky sú dokladom, že zhora na frekventovaný turistický chodník stále padajú skaly.

Vydané: 2021-07-22
Aktualizované: 2021-07-22