Panorama.sk
Obsah
Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Krížom-krážom cvičebnica (Rozhovor s kolektívom tvorcov novej cvičebnice slovenčiny pre cudzincov)

Krížom-krážom - cvičebnica A1 + A2 - obálka

V polovici mája 2010 sa na našom knižnom trhu objavila nová cvičebnica Křížom-krážom, ktorá dopĺňa rovnomenné učebnice slovenského jazyka pre cudzincov. Redakcia Panorámy pripravila rozhovor s tvorcami cvičebnice o obsahu publikácie, tendenciách výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka, a tiež o náraste záujmu o náš jazyk vo svete.

Autormi cvičebnice sú Mgr. Helena Ivoríková, Mgr. Eva Španová, Mgr. Renáta Kamenárová, PhD., Mgr. Michaela Mošaťová, Mgr. Zuzana Kleschtová a Mgr. Hana Tichá. Vedúcim projektu je doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.

Po úspešných učebniciach Krížom-krážom A1 a A2 prichádza aj vydanie sprievodnej cvičebnice. Už v samotných učebniciach používateľ nájde pri jednotlivých lekciách cvičenia. Čo navyše poskytne cvičebnica?

Cvičenia a úlohy v cvičebnici sú určené na nácvik a fixovanie učiva prezentovaného v učebniciach so zreteľom na upevňovanie a rozširovanie lexikálnej zásoby a jej používanie v bežných komunikačných situáciách. Cvičenia a dialógy sú spracované modelovo a zároveň veľmi kreatívne s využitím ilustrácií a obrázkov, ktoré podporujú receptívne aj produktívne osvojovanie jazyka.

K učebniciam patria aj CD. Bude to tak aj v prípade cvičebnice?

Nie, pretože cvičebnica pracuje len s lexikou a gramatikou obsiahnutou v učebniciach a vychádza z nich.

Aká rozsiahla bude cvičebnica, koľko cvičení v nej bude obsiahnutých?

Cvičebnica obsahuje viac ako 450 cvičení na 220 stranách. Počet cvičení v jednotlivých lekciách závisí od typu a náročnosti preberaného učiva, ako aj od lexikálneho potenciálu témy.

Hovorí sa, a asi málokto o tom pochybuje, že jazyk sa vyvíja. Vyvíja sa aj spôsob, akým vyučujete cudzincov slovenčinu? Aké sú odozvy používateľov učebníc, študentov a učiteľov na učebnice Krížom-krážom? Stretli ste sa aj s nejakými návrhmi na doplnenie učebnej látky, prípadne spôsobov jej spracovania?

Každá skupina študentov i každý študent osobitne je iný a neexistuje učebnica, s ktorou by učiteľ stopercentne vystačil a nepotreboval by k nej aj vlastné cvičenia. Cvičebnica A1 + A2 vznikla práve ako reakcia na nedostatok rôznych typov cvičení v učebniciach Krížom-krážom a keďže autorský tím je pomerne veľký, je v nej zapracovaných množstvo postrehov z pedagogickej praxe i z práce so samotnými učebnicami.

Dosiaľ ste vydali učebnice pre úroveň A1 a A2, ktoré sú podľa európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR) určené pre začiatočníkov. Len čiastočne používajú sprostredkujúci jazyk - angličtinu - prekladom obsahu, pokynov k cvičeniam, symbolov a slovníkom použitej slovnej zásoby. Z toho možno usudzovať, že sú určené najmä pre študentov kurzov. Nakoľko sú vhodné aj pre samoukov?

Učebnice a cvičebnica sú svojou štruktúrou vhodné na prácu v skupine s učiteľom a zároveň poskytujú mnoho modelových cvičení a špeciálnych úloh na samostatnú prácu, na individuálne precvičovanie a automatizáciu osvojovaných javov. Pre úplného začiatočníka by bolo vhodné spolupracovať s lektorom, neskôr môžu učebnicu používať aj samoukovia, keďže celý komplet (učebnice aj cvičebnica) obsahuje aj kľúč k cvičeniam.

Jednotlivé kapitoly v učebniciach sú rozdelené na gramatickú a konverzačnú časť. Ktoré lekcie z gramatiky považujete pre cudzincov za najkomplikovanejšie, ktorým teda venujete najviac pozornosti a miesta pri výučbe slovenčiny?

Každý študent reaguje inak – pre niekoho je najdôležitejšie zvládnutie lexiky a chce komunikovať, niekto si dáva pozor aj na gramatiku, pretože chce hovoriť správne, v učebniciach Krížom-krážom sme sa snažili o vyvážené spracovanie všetkých stránok jazyka.

Plánujete vydávať aj učebnice pre ďalšie úrovne, B a C?

Áno, momentálne autorský tím pracuje na učebnici Krížom-krážom B1.

Čo si myslíte, ako sa vyvíja záujem o slovenčinu v zahraničí - zväčšuje sa, alebo sa zmenšuje počet tých, ktorí sa chcú naučiť po slovensky? Niekedy sa zdá, že so vstupom do EÚ a následne aj do eurozóny počet záujemcov o slovenčinu narastá.

Keďže narastá počet cudzincov, ktorí u nás študujú alebo pracujú, narastá aj počet tých, ktorí sa chcú učiť slovenčinu, lebo aj keď v práci či v škole je pre nich postačujúca napr. angličtina, v bežnom živote nie je príjemné ničomu naokolo nerozumieť.

Koľko študentov slovenčiny približne prichádza na vzdelávacie aktivity SAS - počnúc Letnou školou SAS a končiac internetovými dištančnými kurzami?

Napríklad v roku 2009 sme mali viac ako 350 študentov na všetkých typoch kontaktných kurzov (z toho letnú školu absolvovalo 162 účastníkov z 30 krajín) a okolo 250 novoregistrovaných študentov e-learningu.

Kto sa zaujíma o štúdium slovenčiny? Prirodzenými a samozrejmými účastníkmi kurzov slovenčiny sú krajania a slovakisti, ale nájdu sa určite aj jednotlivci, ktorých nemožno takto jednoznačne "zaškatuľkovať". Aký je trend v skladbe záujemcov o slovenčinu v posledných rokoch?

Z tých spomínaných 350 študentov bolo 120 štipendistov zo slovakistických pracovísk po celom svete, približne 100 výmenných študentov z prevažne európskych krajín, ale máme aj frekventantov z exotických krajín – Japonsko, Čína, Tchajwan, a zvyšok tvoria samoplatcovia, ktorí z rozličných dôvodov potrebujú komunikovať v slovenčine.

Viac informácií:

Slovenský jazyk pre cudzincov

Učebnice Krížom-krážom
OBJEDNAJTE TU:Order
Krížom-krážom. Slovenčina A1+A2 (Cvičebnica)
Cena: 14.95 EUR
Mierka: 0
Kategória: Slovenčina - učebnice
Vydavateľ: Studia Academica Slovaca UK
Vydanie 1
Rok vydania: 2010
ISBN: 978-80-223-2809-8
Počet strán: 231
Mäkká väzba
Rozmery: 0.00 x 0.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Slovenčina - učebnice

Vydané: 2010-05-04
Aktualizované: 2010-05-04

Mailujte adresu stránky

Panoráma.sk - Kontakty / O nás
© Copyright 1998 - 2018, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies, ktoré im umožňujú zaznamenávať vaše internetové preferencie. Používaním stránok dávate súhlas so zapisovaním cookies do Vášho internetového prehliadača.