Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Basic Slovak (Textbook of Slovak for English-Speaking Students)

Basic Slovak - obálka

Už siedme vydanie obľúbenej učebnice slovenčiny, ktorá je určená po anglicky hovoriacim študentom. Bola spracovaná na základe štatistického výskumu slovnej zásoby slovenského jazyka. Autor z nej vybral 800 najfrekventovanejších slov, ktoré sa vyskytujú v asi 80 percentách akéhokoľvek slovenského textu. Popri nich používa také gramatické javy, ktoré patria v bežnej komunikácii tiež medzi najfrekventovanejšie.

Všetkých 15 lekcií po sebe nasleduje tak, aby po ich zvládnutí študenti bez problémov zvládli každodennú konverzáciu na rôzne témy a vedeli sa orientovať v bežných situáciách. Kniha obsahuje študijné časti doplnené o užitočné frázy a množstvo praktických cvičení. V závere ponúka obojstranný slovníček najfrekventovanejších slov.

Autorom knižky je medzinárodne uznávaný profesor lingvistiky, Jozef Mistrík, ktorý za svojho života pôsobil aj na univerzitách v Oxforde, Sheffielde a v Moskve. Je autorom vyše 30 jazykovedných publikácií.

Ukážka z knihy

1. Letters and Sounds

Slovak Alphabet

a, á, ä, b, c, č, d, d, dz, dž, e, é, f, g, h, ch, i, í, j, k, l, ľ, ĺ, m, n, n, o, ó, ô, p, r, ŕ, s, š, t, ť, u, ú, v, y, z, ž

The letter ô represents the diphthong [uo].

In adopted or foreign loan words q, w, x are used.

The diagraphs dz, dž, ch are considered as single characters.

Slovak diacritical marks:

ˇ (mäkčeň) - the softening mark; this mark over consonant indicates its palatalization and soft pronunciation.

′(dĺžeň) - the prolongation mark; long vowels and long consonants have the value of two vowels or consonants.

.. (dve bodky) - two dots over the letter a - ä, which may be pronounced as a in the word bad, but in modern Slovak is pronounced usually as e in the word set.

^ (vokáň) - the mark above the letter o - ô; the letter ô is pronounced as [uo].

The names of the letters: a, á, ä, bé, cé, čé, dé, dé, dzé, džé, e, é, ef, gé, há, chá, i, í, jé, ká, el, eI, eľ, em, en, eň, o, ó, uo, pé, er, eŕ, es, eš, té, ťé, u, ú, vé, ypsilon, zet, žet, kvé, wé, iks.

Methodical notes. (1) Do not learn the declension and conjugation paradigms mechanically from the tables. That is to say, the tables are included merely for the purpose to help the reader grasp how a particular phenomenon is linked to the grammatical system. The meaning and form of a word should only be learned in context. (2) The Slovak text is recommended to be always read aloud and also be copied out frequently. (3) It is not sufficient only to understand a rule or the meaning of a word - it must be practised, and therefore it is necessary to repeat some exercises several times.

Author

Ďalšie info:

Slovenský jazyk pre cudzincov

OBJEDNAJTE TU:Order
Basic Slovak (Textbook of Slovak for English-Speaking Students) - vypredané
Autor: Jozef Mistrík
Cena: 6.50 EUR
Mierka: 0
Kategória: Slovenčina - učebnice
Vydavateľ: Slovenské pedagogické vydavateľstvo - Mladé letá, spol. s r. o.
Vydanie 7.
Rok vydania: 2007
ISBN: 978-80-10-01272-5
Počet strán: 157
Mäkká väzba
Rozmery: 12.50 x 20.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Slovenčina - učebnice

Vydané: 2008-02-20
Aktualizované: 2008-02-20

Kategórie: - Jazyky, tlmočenie, preklady, slovníky