Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Slovenský jazyk pre cudzincov

Krížom-krážom. Slovenčina A1 - obálka

Učebnice slovenského jazyka pre cudzincov

Krížom-krážom Metodická príručka Slovenčina A1 Učebnica A1
Príručka pre učiteľov slovenčiny ako cudzieho jazyka s pomocou učebníc Krížom-krážom. Prvé vydanie vyšlo v roku 2019.

Krížom-krážom. Slovenčina A1
Učebnica slovenčiny pre začiatočníkov v slovenskom jazyku, s anglickým obsahom a slovníkom. V roku 2018 vyšlo nové, upravené vydanie.

Krížom-krážom. Slovenčina A2
Učebnica pre študentov úrovne A2. V slovenskom jazyku, s anglickým obsahom a slovníkom.

Krížom-krážom. Slovenčina B1
Učebnica pre študentov úrovne B1. V slovenskom jazyku, s anglickým obsahom a slovníkom.

Krížom-krážom. Slovenčina B2
Učebnica pre stredne pokročilých študentov úrovne B2. V slovenskom jazyku, s anglickým obsahom a slovníkom.

Cvičebnica Krížom-krážom, Slovenčina A1 a A2
Cvičebnica k učebniciam A1 a A2.

Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1 - B2.

Hovorme spolu po slovensky! B2 - novšie vydanie z roku 2017. Učebnica, cvičebnica a CD. Objednávka tu. K setu patrí aj Gramatika, ale tá je vypredaná.

Nižšie uvedené tituly s výnimkou slovníkov sú vypredané.

Slovenčina neu
Učebnica slovenčiny pre nemecky hovoriacich.

Slovenčina interkultúrne
Učebnica slovenčiny pre nemecky hovoriacich, úroveň B1.

Vypredané v roku 2020: Tri, dva, jeden - slovenčina - úroveň A1
Tri, dva, jeden - slovenčina - úroveň A2.

Učebnice a cvičebnice s CD vydané Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského - nahradili učebnice Hovorme spolu po slovensky úroveň A.

Nové vydania pre úroveň B:

Hovorme spolu po slovensky! B1 - novšie vydanie z roku 2016.

Hovorme spolu po slovensky! B2 - novšie vydanie z roku 2017.

Hovorme spolu po slovensky 'A' - obálka

Slovenčina ako cudzí jazyk - Hovorme spolu po slovensky
Dve sady učebníc, cvičebníc a CD pre študentov úrovní A1, A2, B1, B2 (začiatočníci a stredne pokročilí). Učebnice sú bez sprostredkujúceho jazyka a dopredávajú sa.

Pravidlá slovenskej výslovnosti
2. vydanie. Ortoepický slovník. V slovenskom jazyku.

Colloquial Slovak
Učebnica a CD pre anglicky hovoriacich študentov, samoukov - začiatočníkov.

Učebnice a príručky pre slovensky hovoriacich žiakov základných a stredných škôl

Viac učebníc slovenčiny a publikácií venovaných slovenskému jazyku - online obchod

Slovníky - online obchod

Reklama:

Samouci majú k dispozícii online kurzy

Organizuje Studia Academica Slovaca: E-slovak.sk: >>. V roku 2018 sú otvorené aj dva bezplatné tútorované kurzy pre začiatočníkov na úrovni A1 a A2.

Ďalší vo viacerých jazykoch Slovake.eu: >>.

Ďalšie info:

Cudzincom sa páči melódia slovenčiny, ale trápia ich slová krk, prst, zmrzlina...

Nazad na stránku Slovenska: >>

Vydané: 2010-03-26
Aktualizované: 2022-09-27

Kategórie: Spoločnosť - Jazyky, tlmočenie, preklady, slovníky